• Koray İnan
  • Nisan 2022

Oyunlaştırma iş dünyasında son zamanların en popüler başlıklarından. Her alanda karşımıza çıkan Oyunlaştırma ve liderlik yolculuğunu eğitmenimiz Koray İnan anlatıyor.

 

Oyunlaştırma ile Liderlik Yolculuğu 

 

Oyunlaştırma yani Gamification en basit anlatımıyla, kullanıcı katılımını teşvik etmek için oyun öğelerinin oyun dışı alanlarda kullanılmasıdır. Teknolojinin sürekli gelişimi sayesinde, oyunlaştırma stratejileri artık sadece pazarlama kampanyalarına, tüketici ürünlerine ve çevrimiçi uygulamalara bağlı değil. Bunun yerine, etkili liderleri başarıyla bileyen farklı eğitim programlarında da kullanılıyorlar. Şimdi Oyunlaştırma ve liderlik konusuna yakından bakalım.

İş yerindeki unvanı, yönetici olsun veya olmasın, liderlik yetkinlikleri yüksek çalışanlar, her zaman şirketlerin var oluşlarının vazgeçilmez bir parçasıdır. Şirket sahipleri de yönetim kurulları da bilirler ki; vizyoner, ileriyi görebilen, strateji üretebilen ve çalışanlarına ilham veren liderlerden oluşan bir yapı, her zaman ilerler ve ayakta kalır.  İşte tam da bu yüzden, liderlik konusu, şirketler için her zaman en önemli konuların başında gelmiştir. Bu konu, sadece insan kaynakları bölümünün bir sorumluluğu da değildir. Daha bütünsel bakılması gereken bir konudur. Çünkü lider tarafında alınan her yanlış karar, her yanlış taktik ve her yanlış strateji veya tutum şirketleri büyük zararlara uğratabilir. Bu nedenle ister küçük olsun, ister en büyük olsun, tüm şirketlerin liderlik yaklaşımlarını ve bakış açılarını kendi pencerelerinden tanımlamaları gerekir.

Bu anlayışa yönelik olarak da hem içerden hem de dışarıdan liderler yetiştirmeleri çok önemli bir konu haline geliyor. Buraya kadar yazdıklarımızı zaten pek çoğunuz ya biliyor ya da sezgisel olarak zaten öyle olmalı diye düşünüyor olabilirsiniz. Biraz da kendi açımdan günümüz liderlik tanımını yapıp, bu liderlerin gelişim yolculuğunda, oyunlaştırma gibi yeni dönem araçların ne kadar güçlü bir rol oynayabileceğini aktaracağım. 

Yeni Dönem Liderlik Anlayışı Nasıl? 

Yeni dönem liderlik anlayışını “anlam ve değer” üzerinden yapacak olursak; 

“Yaptığı işi hem kendisi, hem paydaşları, hem de çalışanları için değerli hale getirmeyi başaran, işine anlam yükleyebilen ve takip edilen kişidir diyebiliriz.”

Bu tanımdan yola çıkarsak liderin önce kendi iç yolculuğunu tamamlamış veya en azından bu yolculuğa başlamış olması gerekir. Dolayısıyla liderin en önemli vasfı, farkındalık sahibi olması. Bu farkındalıkla başta kendisini ve sonrasında da tüm ekibini yönetebilecek bilgi, beceri ve donanıma sahip olmalı.

Çevik olması, olayları ve durumları hızlıca analiz edebilmesi, hızlı kararlar alabilmesi ve sağlam duruş sergilemesi çok önemli. Özellikle günümüz VUCA* çağında, yeni nesil liderler, bir yandan devamlı değişen durumlar ve olaylarla karşılaşırken, diğer yandan muğlak, karmaşık ve belirsizliklerle birlikte yaşamayı öğrenmek zorundalar. Bu koşullar çerçevesinde her liderin en önemli özelliklerinden biri de çevik hareket kabiliyetine ve zihin yapısına sahip olmasıdır. Hızlı karar alabilmeli ve bu kararları da hızlıca uygulamaya geçirebilmelidir.

Öz güveni yüksek olmalı ve bunun yanında etrafına da güven verebilmeli. Kısacası bütünlük sergilemeli. Güven, sosyal bir varlık olan insanın iş birliği yapabilmesi ve verimli olabilmesi için olmazsa olmaz ve üstüne temel atılacak bir kelimedir. Güven olmazsa diğer konular eksik kalır. Liderin, hem kendine güveni olmalı hem de çevresine güven verebilmelidir. Bu ikisi de aslında birbirini tetikleyen iki unsur olarak karşımıza çıkmaktadır.

Eleştirel düşünebilme becerisi ve bütünsel bir bakış açısına sahip olmalı. Olayları ve durumları sorgulayabilmeli. Verileri ve olanı çarpıtmadan, ne fazladan bir şey ekleyerek ne de çıkartarak, sadece olduğu gibi görebilme becerisine sahip olmalı. Nice büyük markaların liderlerinin, sadece bunu başaramadıkları için, yok olduğunu hepimiz biliyoruz.

Tüm bunların yanında uzun dönem stratejiler üretebilmeli ve inovatif bir bakış açısı sergilemeli.

Takdir edersiniz ki, bu sıraladıklarımızın yanına, sizlerin de aklına gelen, daha birçok özellik ve yetkinlik ekleyebiliriz.

Nasıl Bir Liderlik? Neler Yapılabilir? 

Asıl soru şu: Nasıl bir liderlik programıyla bu yetkinlikleri, gerekli olan tutum ve davranışı liderlere kazandıracağız?

Einstein şunu söylemiş zamanında; “Önyargıları yok etmek, atom çekirdeğini parçalamaktan daha zordur.”

Olay tam da bu aslında. Bilmek ve yapmak arasındaki fark sadece olmak ya da olmamak arasındaki fark kadar. Lider olsun ya da olmasın, pozitif de olsa, bir kişinin davranışını değiştirmek veya tutumunu farklılaştırmak dünyanın en zor işlerinden biri. 

Bizler bunu, uzun dönem oyunlaştırılmış liderlik programları  ile gerçekleştirebiliyoruz. Bütünsel bir yaklaşımla, öğrenmeyi; okuma, izleme, dinleme, anlatma, araştırma, grup çalışması yapma, başkasına aktarma ve başkalarını eğiterek öğrenme gibi yollarla gerçekleştirip sonrasında ise davranışa dönüşümü, oyunlaştırma kurgusu ile alışkanlık haline getirebilirsiniz.

Ve tüm bu süreci, tasarladığınız kendi liderlik kurgusu ve hikayesi üzerinden başarabilirsiniz.  

*VUCA: Yeni dünyayı anlamamıza yardımcı olan askeri bir terminolojidir. Değişkenlik (Volatility), Belirsizlik (Uncertainty), Karmaşıklık (Complexity), Muğlaklık (Ambiguity) kelimelerinin baş harflerinden meydana gelir.

Oyunlaştırılmış Liderlik Programı programımız ve eğitimimizle ilgili detaylı bilgi ve kayıt için tıklayınız

Önceki Yazı

Kripto Para, Suç ve Ceza

Sonraki Yazı

Pratik Çözümlerle Hazırcevaplık: İletişimde Etkili Olmanın Anahtarı

Image 3
Koray İnan

Satış Koçu, Mentor

Destek

FSM Mah. Poligon Sok. Buyaka İş Kulesi Kule:3 Daire: 1-2-3-4 Ümraniye / İSTANBUL