Geri dönün

MASAK Kara Para Aklama Yükümlüklerimizi Biliyor Muyuz?

Kara Para Aklama Nedir?

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), ülkemizde suç gelirlerinin aklanması konusunda araştırmalar ve sektörel çalışmalar yürüten ve elde ettiği sonuçları ilgili makamlara aktaran bir devlet kuruludur. MASAK ile işbirliği içerisinde olmak, şirketlere devlet tarafından zorunlu tutulmuştur. Dolayısıyla şirketlerin, istenecek her türlü bilgi ve belgeyi doğru olarak paylaşma yükümlüğü bulunur.

SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASI VE TERÖRÜN FİNANSMANI İLE MÜCADELEDE ÖNLEYİCİ TEDBİRLER EĞİTİMİ kripto varlık hizmet sağlayıcıları da dahil  aşağıda belirtilen kuruluş ve çalışanları için oldukça önemlidir. Bu eğitim kısaca MASAK EĞİTİMİ olarak belirtilir.

MASAK yüzyüze eğitimi içerisinde, çalışanların kalıcı öğrenmesine destek olacak, interaktif alanlar, bir kurumun MASAK UYUM alt yapısı için gerekenlerin checklisti ve  ölçme & değerlendirme için; eğitimin sonunda, kurumların tercihen sunabileceği bir test de yer alır.

Hedef Kitle:

 • Yatırım ve Aracı Kurumların ilgili birim çalışanları,
 • Fon Yönetim Şirketleri ,
 • Döviz Büroları ,
 • Elektronik Para Transfer Kurumları ilgili personeli,
 • Faktoring ve Leasing Kurumlarında çalışan uyum görevlileri,
 • Varlık Yönetim Şirketleri,
 • Döviz Büroları Uyum Yetkilileri,
 • Uluslararası ticaret yapan şirketlerin risk bölümü çalışanları,
 • Hukuk Birimleri, Avukatlar
 • Kamu Kurumu Çalışanları
 • Denetim Şirketleri
 • Servis Sağlayıcılar

İçerik:

Bölüm1. Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörizmin Finansmanı ile Mücadele

 • Tanımlar
 • Suç Gelirlerinin Aklanması Nedir?
 • Aklama'nın aşamaları nelerdir?
 • Para neden aklanır?
 • Aklama neden bir problemdir?
 • Terörün Finansmanı Nedir?
 • Terörün Finansmanının aşamaları ve süreci
 • Aklama ve Terörün Finansmanı arasındaki ilişki
 • Yükümlülerin Tanımı
 • Uluslararası Standartlar
 • FATF Tavsiye Kararları
 • BMGK Kararları/AB Direktifleri
 • Wolsberg Prensipleri
 • OFAC
 • Ulusal Standartlar
 • Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK)
 • MASAK Mevzuatı
 • Yükümlü kuruluşlar ve yükümlülükleri
 • Cezai yaptırımlar
 • Önlemler Yaptırımlar
 • Finans Kuruluşlarını Yasal Olarak Bağlayan Unsurlar Nelerdir?
 • Kurum Politikası ve Prosedürlerinin Oluşturulması
 • Risk Yönetimi
 • Müşterinin Tanınması
 • Şüpheli İşlemlerin Sinyalleri
 • Alınabilecek Önlemler
 • Şüpheli Faaliyetleri Firmanızda Kime ve Nasıl Rapor Etmeniz Gerekir?
 • Şüpheli İşlem Bildirim Formları (Hazırlanması ve Raporlanması)
 • Örnek Olay Çalışması-1

Bölüm2. Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörizmin Finansmanı ile Mücadele

 • Yönetim Kurulu'nun Görevleri
 • Kurum Politikası ve Prosedürleri
 • İyi düzenlenmiş politika ve prosedürlerin içeriği nasıl olmalı?
 • Sistem ve kontroller
 • Risk yönetimi politikası
 • Örnek olay çalışması
 • Risk Temelli Yaklaşım
 • Risk temelli yaklaşımın unsurları
 • Risk temelli yaklaşımın uygulanması
 • İşletme riski değerlendirmesi
 • Teknolojik risklere karşı tedbir alınması
 • Riskli ülkeler listesi
 • Basitleştirilmiş ve Sıkılaştırılmış tedbirler
 • Cezai Yaptırımlar
 • Müşterinin Tanınması
 • Müşteri riski değerlendirmesi
 • Farklı gruplara yönelik kimlik tespit ve değerlendirme çalışması
 • Siyasi Nüfuz sahibi kişiler ve yakınlarına yapılan değerlendirme çalışması
 • Şirket içi çalışanlara yapılan değerlendirme çalışması
 • Uyum Takip Programı
 • Devam eden uyum takip programı
 • Teknolojinin Kullanımı
 • Internet üzerinden arama yapmak
 • Takip yazılımları
 • Uyum Görevlisi ve Uyum Birimi
 • Uyum Birimi'nin Kurumsal Yönetim İçindeki Rolü
 • Uyum Görevlisinin Özellikleri ve Firma İçindeki Rolü
 • Firma içinde uyum kültürünün oluşturulması
 • Uyum görevlisinin temel özellikleri
 • Uyum görevlisinin firma içindeki rolü
 • Uyum Programının Oluşturulması
 • Şüpheli işlemler ve Formlarının Hazırlanması
 • Şüpheli işlemlerin sinyalleri
 • Şüphe uyandıran durumlar
 • Örnek olay çalışması
 • Şüphelenme ve soruşturma süreci
 • Kurum içi raporlama
 • Finansal İstihbarat Birimi
 • Örnek olay çalışması
 • Yükümlülükler
 • Muhafaza ve ibraz yükümlülüğü
 • Yıllık raporların hazırlanması
 • Eğitim ve Diğer Sorumluluklar
 • Düzenleyici Kuruluşlarla İlişkiler
 • Bilgi Güncellemelerinin Takip Edilmesi
 • FATF/OFAC Uyumluluk
 • AB Direktifleri 5.AML Direktifi Genel Bakış

Kripto Para, Suç ve Ceza blog yazımızı okumak için lütfen tıklayınız.

Katılım Bilgisi:

Detaylı bilgi ve kurum içi eğitim teklifi talebiniz için 0216 358 01 48 numaralı telefonumuzdan veya bilgi@arkheegitim.com mail adresimizden eğitim danışmanlarımız ile görüşebilirsiniz.