• Koray İnan
  • Mart 2022

Satış 4.0 dünyası, tam da içinde bulunduğumuz, merkezine insanı alan ve değer odaklı bir dünyadır. Peki bu dünyayı nasıl tanımlayacağız? Bu dünyanın kuralları nedir? Bu haftaki yazımızda eğitmenimiz Koray İnan Satış 4.0'ı anlatıyor.

Satış 4.0 nedir sorusunu çok temel bir yaklaşımla tanımlamaya çalışırsak, öncelikle olayları ve durumları tanımlarken kullandığımız bir kavramdan bahsetmek gerekir. Bu kavrama, biz paradigma diyoruz. Paradigma hayatı algılayış şeklimizdir. Oyun sahası ve kurallarıdır. Dünyayı görüş açımızdır. Paradigma değişirse dünyaya artık bir önceki pencereden bakmayız. Dolayısıyla aynı şeye bakıyor olsak bile, açımız ve konumumuz değiştiği için, bir önce baktığımız şeydeki gerçeklik, farklılaşarak başka bir gerçekliğe dönüşür. Kısacası oyun sahası ve kuralları değişmiştir.

Paradigmalar, aynı zamanda bizim nesnelere ve olaylara yüklediğimiz anlamları da değiştirir. Bu anlam değişikliği de elbette direkt veya dolaylı olarak da satışı ve tüm dinamiklerini baştan başa değiştirir. İşte bu yüzden, yani oyunun kurallarını anlamamız için, her dönemin kendisine özgü paradigmasını çok iyi tanımlamalıyız. Satışı ve dünyayı, yukarıda tanımladığımız paradigmalar çerçevesinde dönemlere ayırırsak, en temelde dört farklı dönemi görebiliyoruz.

Satış 4.0 Nedir?

Bir zamanlar üreticilerin, müşterilerini tanımlarken, onları daha çok, kendi ürünlerini almaya zorunlu bireyler olarak algıladığını biliyoruz. Ancak Satış 4.0 dünyasında tüketicilerin, aynı krallar ve kraliçeler gibi, çok yüksek bir konumda tanımlandığını görmekteyiz. Artık her şeyin ve tüm sürecin tam da ortasında tüketiciler var. İşte bu bir paradigma değişikliğidir.

Kısaca somutlaştırırsak yeni paradigmaya göre tüm tüketiciler artık yeni çağın “Krallar”ı ve “Kraliçe”leridir.

Satış 4.0’ın tam da kalbinde insan vardır.

İnsanın arzu ve istekleri vardır.

Satışın Evreleri

Dünyada ekonomik dönüşümü ve dolayısıyla satışın evrelerini incelediğimizde dört ana evreden geçtiğini görürüz. Bu evreler üründe, pazarlamada ve hatta yönetim tarzlarında da birbirini destekler durumdadır.

Satış 4.0, ismini metaforik olarak içinde yaşadığımız dördüncü evreden almaktadır. Tüm süreçlerin ve satışın merkezinde müşterilerin olduğu, deneyim ve ilişkilerin çok önemli olduğu bir zaman aralığından bahsediyoruz. Değere ve deneyime dayalı ekonominin doğuşu bu dönemdedir. Satış 4.0 evresi, anlam arama ve sorgulama çağındaki insanların, istek ve arzularının görüldüğü ve tatmin edildiği bir dönemdir.

Değere ve deneyime dayalı ekonominin doğuşu bu dönemdedir. Herkesin mobil olduğu, ürünlerin kişiselleştiği, deneyimin öne çıkmaya başladığı ve şu an içinde yaşadığımız anı da kapsayan dönemdir.

Artık tüketicilerin ne hissettikleri ve ne deneyimledikleri her şeyden daha çok önemli olmaya başlamıştır.

İnsanları sadece tüketici olarak gören bir ekonomik sistemden, onların kalplerinin ve duygularının olduğunu keşfeden bir sisteme doğru evrilmeye başlanmıştır. Satış 4.0 buna ek olarak tüketicilere yaşatılan deneyimin müthiş gücünü de keşfetti. Günümüz modern pazarlama yaklaşımı, müşteriyi bir birey olarak merkeze alma anlayışına sahiptir. Merkezdeki bireyin sadece duygu ve düşüncelerine odaklanılmamıştır. Bu duygu ve düşüncelerin, yaşatılan deneyimle, yönlendirilmesi de sağlanmaya çalışılmıştır.

Sonuç olarak içinde bulunduğumuz çağın merkezinde insan bulunmaktadır. Bu çağ, insanı ve onun duygularını merkezine alan yaklaşımlar sergileyen firmaların çağı olacaktır. Bu çağ, iletişim ve teknoloji çağıdır.  Bu çağ, iş birliği ve ortak değerleri paylaşmanın çağı olacaktır.

Elbette ki Satış 4.0’ı konuşmadan önce mutlaka geçmiş dönemlerin paradigmalarını da incelemek ve tanımak çok önemli bir konudur.

Bu yazımda, 2018 yılında kaleme aldığım “Satış 4.0” isimli kitabımın isim başlığı ve ana konusu olan “Satış 4.0” kavramından ve gücünden bahsettim. Teknolojik anlamdaki kırılmaları da ayrı bir yazı başlığı olarak ele alacağım.

Ancak geçmişi bilmeyen geleceğini de çizemez. Bu mantıktan hareketle, bir sonraki yazımda sizlere, öncelikle geçmiş paradigmaları ve ekonomik kırılmaları aktaracağım, sağlıcakla kalın.

Kaynak: Koray İnan / Satış 4.0 / Abaküs Kitap

Satış-Pazarlama eğitimleri için tıklayınız.

Önceki Yazı

Değişim Şampiyonu Olmak

Sonraki Yazı

İnsan Kaynakları Süreçlerinde Dijitalleşme - Dijital İK

Image 3
Koray İnan

Satış Koçu, Mentor

Destek

FSM Mah. Poligon Sok. Buyaka İş Kulesi Kule:3 Daire: 1-2-3-4 Ümraniye / İSTANBUL