Geri dönün

Mavi Yaka Gelişim Yolculuğu

Mavi Yaka Gelişim Yolculuğu Programının Faydaları:

Eğitim Mavi yaka çalışanların iş hayatında, sağlıklı ve güvene dayalı iletişim kurma, etkin dinleme ve biz bilinci ile hareket eden ekip olabilme becerileri ve işletmede karşılaştığımız problemlere çözüm odaklı yaklaşabilme yetkinliklerini geliştirmek amacı ile oluşturulmuştur. Mavi yaka gelişim yolculuğu programı ile çalışanlarınız zaman yönetimi, çatışma yönetimi ve stres yönetimi konularında da kendilerin en iyi şekilde geliştireceklerdir. 

Hedef Kitle:

Tüm mavi yaka çalışanlar

Eğitim Süresi:

Her bir modül 4 saat olarak planlanmaktadır. Eğitim ihtiyacınıza göre dilediğiniz modülü seçebilirsiniz. Program toplam 6 modül 24 saat olarak gerçekleşmektedir.

İçerik:

1. Modül: Etkin İletişim Becerileri (4 Saat)

Başarılı ve/veya mutlu bir insanı yaratmada çok sayıda faktör etkili olabilirken, yüksek düzeyde kişisel ve mesleki başarı elde eden neredeyse tüm bireyler keskin bir kişisel/öz farkındalık duygusuna ve iyi bir iletişim becerisine sahiptir. Başkaları kişiyi nasıl görüyor, peki kişi başkalarını nasıl görüyor ve anlıyor? İyi iletişim kurabilmek için önce kendimizi ve karşımızdakini doğru anlamalı, sonra doğru teknikleri kullanarak iletişimimizi yönetmeliyiz. Eğitim bu yetkinlikleri kazandırmaya yöneliktir.

 • Niyet ve Farkındalık
 • Temel İletişim Mesajları
 • Dinleme Becerileri
 • Empati
 • Ön Yargı, Algılarımız, Paradigma
 • Güven ve Boyutları
 • Uygulama, Oyun

2. Modül: Takım Çalışması ve İşbirliği (4 Saat)

Takım çalışması ve işbirliği eğitimi, birlikte çalışan ekibin iletişimini kuvvetlendirme ve takım verimliliğini arttırma amaçlı bir eğitimdir. Elbette iyi bir ekip oluşturmak için yalnızca görev ve sorumlulukların iyi dağılımı yeterli değildir. Ekipteki herkes ortak bir amaca yönlenmeli, bilgi ve becerilerini bu amaç doğrultusunda geliştirmelidir. Takım ruhu ve ekip çalışması kurum içinde bir kültür olarak benimsenmelidir. Takım iyi çalışırsa takımın bağlı olduğu kurum da iyi çalışır.

 • Takım Nedir? Nasıl Takım Olunur?
 • Yüksek Performanslı Takım Özellikleri
 • Farklılıkları Yönetebilme
 • İfade Edilmeyen Duyguların Takım Performansına Etkisi
 • Takımlarda Güven ve İş birliği
 • Değerler/Sonuç İlişkisi
 • Uygulama ve Oyun

3. Modül: Problem Çözme, Karar Verme ve Sonuç Odaklılık (4 Saat)

Günlük hayatta karşılaşılan problemlere eleştirel bir açıdan bakarak, problemi anlama ve çözüm üretebilmek için katılımcılara beceriler kazandırmayı amaçlar. Bu eğitimin sonunda katılımcılar, problem çözebilmek için sorunlara nasıl yaklaşmaları gerektiğini anlar, çözüm için uygun teknikleri öğrenir ve çözüme ulaşmayı engelleyecek tuzaklara düşmemeyi kavrayarak karar verme ve sonuca odaklanma alanında etkin birer problem çözücü olurlar.

 • Saha Çalışanları İçin Problem Çözme Neden Önemlidir?
 • Problem Çözme Süreci ve Teknikleri
 • Analiz Et Yol Haritası
 • Beyin Fırtınası Uygulama
 • Balık Kılçığı Uygulama
 • Neden - Neden Analizi Uygulama
 • Kontrol Listesi
 • Poke Yoke
 • Doğru Karar Vermenin Önemi ve Özellikleri
 • Sonuç Odaklılık

4. Modül: Zaman Yönetimi (4 Saat)

 • Zaman Kavramı ve Zamana Bakışımız
 • Zamanla İlgili Olumlu ve Olumsuz Alışkanlıklar
 • Akıllı Hedefler Belirlemek ve SMART Hedef Çalışması
 • Planlama 
 • Zaman Yönetiminin Prensipleri
 • Zaman Yönetiminin Yöntemleri
 • Zaman Matrisi Çalışması
 • Verimli Çalışma
 • Meşgul Olmak mı Verimli Olmak mı? Verimlilik-Etkinlik Kavramları
 • Kararsızlık, Gecikme ve Sürüncemede Bırakmak
 • Zamanı Planlama Teknikleri

5. Modül: Çatışma Yönetimi (4 Saat)

 • Çatışma Yönetimi
 • Çatışma Yönetimi Bileşenleri
 • Çatışma Yönetimi Stratejilerini Kullanma
 • Çatışma Yönetimi Uygulamaları
 • Vakalarla Çatışma Yönetimi

6. Modül: Stres İle Başa Çıkma Ve Duygu Yönetimi (4 Saat)

Katılımcıların öncelikle kendi duygularının oluşumunu,  sonrasında  da başkalarının duygu dünyasını keşfederek duygular hakkında daha çok farkındalık sağlamalarını; Stresin doğasını, insan hayatındaki sonuçlarını öğrenerek, stresle başa çıkma yöntemlerini uygulamaları amaçlanmaktadır.

 • Duygu Nedir? Duygu Tanıma
 • Duyguların 3 Temel Bileşimi
 • Duygusal Zekâ (EQ) Nedir?
 • Duygular İş Yaşamında Niçin Giderek Önem Kazanıyor ?
 • Duygular Dönüşüyor
 • Stres nedir? ve İnsan bedeninin stres karşısında verdiği tepkiler
 • Stresin davranışsal, fizyolojik ve psikolojik sonuçları
 • Stres kurumları ve çalışanları  nasıl etkiler?
 • A ve B tipi Kişilik (İş hayatından örnekler)
 • Kendini Sakinleştirici İfadeler
 • Otojenik Gevşeme-Progresif Gevşeme Egzersizleri
 • Sağlıklı Yaşam Becerileri
 • İnsan Beyni
 • Doğru Nefes Alma Tekniği (Diyafram)
 • Meditasyon

Podcast:

Koray İnan’ın hazırlayıp sunduğu Satış 4.0 Dünyası programının konuğu olan danışmanımız  Efsun Fırtına ile Mavi Yaka Ekip Yönetimi ve Liderlik podcast'i için tıklayınız

Katılım Bilgisi:

Detaylı bilgi ve kurum içi eğitim teklifi talebiniz için 0216 358 01 48 numaralı telefonumuzdan veya bilgi@arkheegitim.com mail adresimizden eğitim danışmanlarımız ile görüşebilirsiniz.