Geri dönün

Mavi Yaka Ekip Yönetimi

Mavi Yaka Ekip Yönetimi Eğitimi'nin Amacı:

Mavi Yaka Ekip Yönetimi eğitiminde, yönetim esasları, hassas noktalar, iletişim, empati, güven, ekip ruhu, motivasyon, beden dili ve diğer hususları detaylı bir şekilde ele alınıyor. Sadece yönetim kısmında değil, çalışanların kendi aralarındaki iletişim ve ekip ruhunun nasıl oluşturulacağı konusunu da inceleniyor ve çözümler sunuluyor.

 • Görev tanımları doğrultusunda kurumsal yapı içinde kendilerinden beklenenleri ve yapmaları gerekenleri, yönetsel açıdan dikkat etmeleri gereken noktaları tam olarak algılayacaklardır.
 • Yönettikleri mavi yakalı çalışanlarla etkin iletişim kurmak, iletişim güçlüklerini aşarak sağlıklı bir ekip oluşturmak konusunda neler yapılması gerektiğini tartışacaklar,
 • Sorumlu oldukları ekip içerisinde nasıl bilgi aktaracaklarını ve ekibi daha iyi nasıl yönetebileceklerini öğrenecekler.
 • Takım arkadaşlarının motivasyon problemlerini izleyip anlayarak nasıl yönetecekleri ve çözüme katkı sağlayacaklarını uygulamalar ile öğrenecekler.
 • Delegasyon, karar alma, sonuç ve süreç odaklılık, aidiyet ve biz bilinci gibi noktalarda bilgi sahibi olacak ve uygulamalar ile kendilerini geliştirecekler.
 • Mavi yakalı çalışanların dinleme, anlama, algılama gibi sorunlarını anlayarak, bu gruplara uygun üslup ve içerikte anlatım şekli geliştirerek hayata geçirmeyi ve ilişki yönetimini öğrenecekler,
 • Beden dilinin doğru kullanımı, vurgu, disiplin ve kontrol mekanizmaları ile hem yaşanan iletişim sorunlarını hem de verilen yönetim mesajlarını doğru aktaracakları yöntemler geliştirilecektir.
 • Konumsal ve Kişisel Güç arasındaki farkları, ekip içi güç ve güven ilişkisinin aidiyet ve biz bilincine yansımalarını öğrenerek, disiplin, ödül ve ceza dengesinin nasıl kurgulanacağını öğrenecekler.

Hedef Kitle:

Vardiya amiri, usta, usta başı, ekip lideri, hat lideri, saha lideri

İçerik:

 • Niyet
 • Liderlik Hakkında
 • Başarılı Liderlerin özellikleri –Film
 • Ön Yargılarımız
 • Temel İletişim Mesajları ve Liderlik
 • Algı Yönetimi ve Paradigmalarımız
 • Davranış Değişikliği Oluşturmak
 • Şirkette Ortak Dil Oluşturmanın Önemi
 • Etki ve İlgi Alanı
 • İşbirliği ve Güvenin Boyutları
 • Sorunlu Durumlarda Geri Bildirim Vermek
 • Ekip Çalışmasının Önemi
 • Güven Adımları
 • Liderlikte Sürekli Öğrenme ve Gelişme
 • Çalışanları Motive Etmek
 • Liderin Pusulası
 • Çatışma Yönetimi
 • Çatışma Yönetimi Bileşenleri
 • Çatışma Yönetimi Stratejileri
 • Oyunlarla ve kısa filmlerle zenginleştirilmiştir.

Podcast:

Koray İnan’ın hazırlayıp sunduğu Satış 4.0 Dünyası programının konuğu olan danışmanımız  Efsun Fırtına ile Mavi Yaka Ekip Yönetimi ve Liderlik podcasti için lütfen linki tıklayınız. https://www.arkheegitim.com/tr/kutuphane/podcast-mavi-yaka-ekip-yonetimi-ve-liderlik-1623/

Katılım Bilgisi:

Detaylı bilgi ve kurum içi eğitim teklifi talebiniz için 0216 358 01 48 numaralı telefonumuzdan veya bilgi@arkheegitim.com mail adresimizden eğitim danışmanlarımız ile görüşebilirsiniz.