Geri dönün

Excel de Bütçe Modelleme Sistemi

Bütçe Modelleme Nedir? Excel'de Bütçe Modelleme Nasıl Yapılır?

Bütçe Modelleme, işletmelerin mevcut performanslarını finansal hedefleriyle uyumlu hale getirmek için kullandıkları bir araçtır.

Eğitimde üretim ve satış faaliyetlerinin bir arada yürütüldüğü örnek bir şirketin tüm operasyonları ve finansal sonuçları katılımcılarla birlikte MS Excel üzerinden modellenecektir.

Eğitim öncelikle çeşitli bütçe varsayımlarının (satış fiyatı, satış hacmi, hedef stok gün sayıları vs.) Excel’e girilmesi ile başlayacaktır. Daha sonra bu veriler makroekonomik ve istatistiksel yaklaşımlarla desteklenerek gelecek dönemlere aktarılacaktır.

Tüm Bu verilerin Excel formül ve araçları yardımıyla işlenmesi sonucu ise geleceğe yönelik finansal tablolar elde edilecektir.

Eğitim sonunda ise ortaya kullanımı kolay, esnek bir bütçe modeli çıkacaktır. Yani varsayımların ve değişkenlerin değiştirilmesi ile birlikte finansal sonuçlar otomatik olarak değişecek ve çeşitli senaryo analizleri yapmak mümkün olacaktır.

İçerik:

 • Dönem başı stoku, hammadde satın alımları, üretim, satış ve dönem sonu stok ve maliyetinin hesaplanması
 • Hedef olarak tespit edilen alacak, borç ödeme ve stok gün sayıları yardımıyla ilgili bilanço ve gelir-gider tablosu kalemlerinin hesaplanması
 • Bilançoda halihazırda bulunan veya yeni alınacak bir sabit varlığın amortisman tablosunun hazırlanması ve sonuçların bilanço ve gelir-gider tablolarına yansıtılması
 • Aylık nakit akım tablosu oluşturularak yatırıma yönlendirilebilecek nakit miktarın faiz gelirinin veya eksi nakit söz konusu olduğunda otomatik borçlanma yapılarak faiz giderinin hesaplanması

Bütçe Modelleme Adımları:

 • Bütçe Varsayımlarının Girilmesi
 • Çeşitli Başlangıç Finansal Verileri (Bilanço, Stoklar (Hammadde Ve Hazır Ürün) Ve Tarihi Maliyetleri, Amortisman Tablosu Vs.)
 • Satış Hedefleri Ve Fiyatlar
 • Üretim Ve Hammadde Satın Alım Planları
 • Geleceğe Yönelik Yeni Yatırım Planı. Çeşitli
 • Finansal Varsayımlar (Döviz Kuru, Faiz, Enflasyon, Vergi Oranları Vs)
 • Stok Gün Sayısı Hedefleri
 • Üretim Anahtarları Ve Diğer Üretim Maliyetleri (Sabit Ve Değişken)
 • Alacak Ve Borç Ödeme Vadeleri
 • Distribütör Ve Acente Komisyon Oranları Ve Ödeme Vadeleri
 • Genel Giderler İle İlgili Bilgiler (Kira, Maaş, Yakıt Tüketimi Vs)

Finansal Tabloların Oluşturulması:

 • Gelir – Gider Tablosu
 • Bilanço
 • Nakit Akım Tablosu
 • Net İşletme Sermayesi Değişimi
 • Finansal Rasyolar (Likidite, Borçluluk, Stok, Alacak, Borç Devir Hızları Vs)
 • Kapanış Stokları
 • Sabit Varlık Ve Amortisman Tabloları

Katılım Bilgisi:

Detaylı bilgi ve kurum içi eğitim teklifi talebiniz için 0216 358 01 48 numaralı telefonumuzdan veya bilgi@arkheegitim.com mail adresimizden eğitim danışmanlarımız ile görüşebilirsiniz.