Geri dönün

İsa KARAKAŞ

20 Yılı Aşkın ÇSGB/SGK BAŞMÜFETTİŞİ
Çalışma ve Sosyal  Güvenlik Der. Genel BAŞKANI
50’yi (ELLİ) aşkın Kitap Yazarı
İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimi Eğiticisi  
40’dan fazla saygın dergide 700 aşkın makale yazarı
Sosyal Güvenlik ve İş Hukuku Başuzmanı
A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı 
Gazeteci/ Yazar

Bir çok gazetede iş ve sosyal güvenlik yazarlığının yanı sıra yıllarca Tercüman Gazetesinin “Çalışma ve Sosyal Güvenlik”  Köşe yazarlığını yaptı. Halen Türkiye’nin ilk ekonomi gazetesi ve 300.000 aşkın üyesi bulunan İTO Gazetesi olan İstanbul Ticaret Gazetesinin İş ve Sosyal Güvenlik yazarlığını yapmaktadır.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumundaki Diğer Çalışmaları: 
Başta işsizliğin önlenmesi ve istihdamın artırılması ile sosyal güvenlik sistemine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu uhdesinde bir çok komisyonda fiilen görev yaparak bu alanda mevzuatın geliştirilmesi, bir çok teşviklerin uygulanması ve bürokratik işlemlerin (işçilerin ve işyerlerinin tek belgeyle tek kuruma bildirilmesi v.s) azaltılmasında katkıda bulundu.

Bir Çok Üniversite ve Akademik Ortamda İş Sağlığı ve Güvenliği ile  Çalışma ve Sosyal Güvenlikle İlgili Diğer konularda Bilimsel  Tebliğ Sunucusu Olarak  ayrıca 1989 Yılından Beri Üniversite-Yüksek Lisans ve  Doktora Özel Öğrenciliği Dahil Tüm Eğitimi yoğun şekilde İş Sağlığı ve güvenliği ile iş mevzuatı ve Sosyal Güvenlik Alanında gerçekleşmiştir.

“ SOSYAL GÜVENLİK-İş Hukuku  ile A Sınıfı İŞ Güvenliği UZMANI” dır.

TV VE RADYO:
Bir çok Tv ve Radyoda başta Emeklilik, teşvik, işsizlik, istihdam, Kıdem tazminatı, iş sağlığı ve güvenliği, işçi alacak ve tazminatları-genel sağlık sigortası- işveren uygulamaları, iş kanunu , İŞKUR, Kayıt dışı istihdam ile diğer çalışma ve sosyal güvenlik konularında en çok aranan uzman olarak programlara katılmıştır.

EĞİTİMİ:
“EĞİTİMİNİN   TAMAMI ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİDİR”.
Yüksek Öğrenim: Gazi   Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve   Endüstri İlişkileri Bölümünde 1993 yılında tamamladı.

Yüksek Lisans: : Gazi   Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çalışma Ekonomisi ve Endüstri   İlişkileri Ana Bilim Dalında “Sosyal Güvenlik  Konulu  Yüksek Lisans   Tez” çalışmasını hazırlayarak 2005 yılında tamamlamıştır.

Doktora: Gazi   Üniversitesi  Sosyal Bilimler Enstitüsü Çalışma Ekonomisi ve Endüstri   İlişkileri Ana Bilim Dalında 2006-2007 döneminde “Doktora özel programı”   kapsamında eğitimini sürdürmüştür.

KARİYERİ:
1995 yılında SSK Sigorta   Müfettiş Yardımcısı,1998 yılında SSK Sigorta Müfettişi,
2004 yılında Refakat Müfettişi (Teftiş Kur. Başkan Yrd)
2008 yılında ise  Sosyal   Güvenlik  Kurumu Başkanlığı  Başmüfettişliği’ ne atandı.
Halen  SGK, Rehberlik   ve  Teftiş  Başkanlığı Ankara Grup Başkanlığında, Başkanlık   Başmüfettişi olarak görevini devam ettirmektedir.

STK ÇALIŞMALARI:
Akademisyen,   bürokrat, işçi, işveren ve memurların üretken mensuplarından    müteşekkil, teorisyen ve uygulamacıları bir araya getirerek  Türkiye’nin   çalışma hayatından doğan kronik sorunları; İşsizlik, istihdam, kayıt dışı   istihdam, sosyal güvenlik ve diğer konularda çözüm ve projeler geliştirmek   üzere Kurulan “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Derneği” nin kurucularından ve Genel   Başkanıdır. Ayrıca Devlet Denetim Elemanları (Denet-De) ile  Sosyal   Güvenlik Müfettişleri Dernekleri ile Türkiye Kızılay Derneğinin üyesi ve destekleyicisidir.

KİTAPLARI:
İş dünyasının en güvendiği   Çalışma ve sosyal güvenlik uzmanlarından olan İsa KARAKAŞ’ın yazmış olduğu 50’yi aşkın   kitaplarından bazıları;  

Tüm Yönleriyle Herkes İçin  Emeklilik El Kitabı   (SG reformu birlikte Türkiye’de kaleme alınan ilk  kitap)3.Baskı,
“Tüm İşyerleri İçin Uygulamalı Sosyal Güvenlik El Kitabı” 900 sayfa 2013/4. Baskı””Uygulamalı İş Sağlığı ve Güvenliği El Kitabı” 1088 sayfa/  3.Baskı
“İşçi Alacak ve Tazminatları”2.Baskı
“İş Kazası&Meslek Hastalığı İhtilafları ve Çözüm Yolları”2.Baskı
“Asgari İşçilik Uygulamaları,İhtilafları ve Çözüm Yolları”4.Baskı
“Kıdem Tazminatı İhtilafları ve Çözüm Yolları”
“İbraname ”
“Dernek Mevzuatı Rehberi”
“Prim Belgeleri Düzenleme ve Teşvik Rehberi”
“İş Kanunu Uygulaması İle İhtilafları Ve Çözümü”
“SGK&İŞKUR ve İş Mevzuatında İdari Para Cezaları ile İhtilafları ve Çözüm Yolları”
“Genel   Sağlık Sigortası uygulama Rehberi”
“İnşaatçının Sosyal Güvenlik İşlemleri” kitabı,
“Vergi, SGK ve Ticaret Kanunu açısından “FATURA”  (ITO)
“Kamu Kesimi İçin Sosyal Güvenlik Rehberi”
“İşçi Hakları Rehberi”
“e-Bildirge Uygulamasının Usul ve esasları”
“SSK&İş Mevzuatı İhtilafları ve Çözüm Yolları”
“Belediyeler için Sosyal Güvenlik Rehberi”
“Belediyeler için İş Kanunu Rehberi”
“İnşaatçının El Kitabı”
“Çalışma&Sosyal Güvenlik Ve İhale”
“Meslek Hastalığı Uygulamaları Ve Meslek Hastalığı Davaları”
Tüm  Yönleriyle Sosyal Güvenlik Reformu  (Sosyal Güvenlik Reformuyla ilgili   yazılan ilk kitap)
“Borçlanma ve Hizmet Birleştirilmesi Rehberi”
“İş Kazası Uygulamaları Ve İş Kazası Davaları”5.Baskı

GAZETE YAZILARI:
İsa KARAKAŞ’ın ulusal ve yerel    çok sayıda gazetede; Emeklilik, Genel Sağlık Sigortası, Teşvik   mevzuatı, İdari Para cezaları, İşveren-SMMM-YMM işlemleri, İnşaat Ve İhaleli   İşlerde asgari işçilik,  malüllük, iş kazaları-Meslek Hastalıkları,    İstihdam,  kayıtdışı istihdam, işsizlik sigortası, sendikacılık,   iş hukuku, insan kaynakları yönetimi, toplam kalite yönetimi, çalışma   ekonomisi ve çalışma hayatı ile ilgili diğer konularda yazıları   yayınlanmıştır. 2008 yılından itibaren Tercüman Gazatesinin ekonomi yazarlığını yapmıştır. Halen Türkiye’nin ilk ekonomi gazetesi olan İTO İstanbul Ticaret Gazetesinin sosyal güvenlik yazarlığını devam ettirmektedir.

DERGİ YAZI VE   MAKALELERİ:
İTOVİZYON, PERYÖN, İNTES İnşaat Sanayi   Dergisi, , Sosyal Güvenlik Dünyası Dergisi,  Vergi Dünyası Dergisi,   Mali  Hukuk Dergisi, Yaklaşım Dergisi, Sosyal Diyalog   Dergisi,   Lebib Yalkın Mevzuat   Dergisi, Maliye Postası Dergisi, Mali Yönetim ve Denetim Dergisi, İhale ve   İmar Dergisi,  İdari ve Mali Mevzuat Dergisi, Vergi Raporu Dergisi,   Maliye ve Sigorta Yorumları Dergisi, Mali Pusula Dergisi,  ve Sayıştay   Dergisi’nde  başta  sosyal güvenlik    olmak üzere İstihdam, teşvik mevzuatı, kayıtdışı istihdam, işsizlik   sigortası, sendikacılık, Ordu SMMM dergisi, Türk Metal Sendikası Dergisi, iş hukuku, insan kaynakları yönetimi, toplam kalite   yönetimi ve çalışma hayatı ile ilgili diğer konularda 700’ü aşkın yazı   ve  makalesi yayınlanmıştır .Ayrıca Sosyal Güvenlik Dünyası Dergisinde   hakem kurulunda, Sosyal Diyalog Dergisinin Yayın Kurulunda halen görev   yapmaktadır.

BİLİMSEL TEBLİĞ VE KONFERANSLARI:
ANKARA Üniversitesi SBF, Gazi   Üniversitesi İİBF, NÖROLOJİK BİLİMLER VAKFI  ile diğer bir çok kurum ve kuruluşta başta sosyal güvenlik-iş sağlığı ve güvenliği  konuları olmak üzere çalışma hayatına ilişkin çok sayıda bilimsel tebliğ   sunmuş ve konferanslara katılmıştır.


Komisyon Çalışmaları
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde İşsizliğin Azaltılması ve İstihdamın Artırılması komisyonlarında çalışmasının yanı sıra SSK sosyal güvenlik komisyonunda görev yapmıştır. 

Eğitmenimiz Olmak İster misiniz?

Eğitmen kadromuzda yer almak isterseniz lütfen bizimle iletişime geçin.

Eğitmenimiz Olmak İster misiniz?