Geri dönün

Dr. Resul KURT

1971 yılında Adıyaman’da doğdu. İlköğretimini Adıyaman 12 Eylül İlkokulunda, Orta Öğrenimini Gazi Ortaokulunda ve Adıyaman Lisesi’nde tamamladı. 1992 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun oldu.
 
Marmara Üniversitesi Sosyal Sigortacılık programında Yüksek Lisans eğitimini, Mali Hukuk programında doktora eğitimini tamamladı. Çalışma hayatına 1995 yılında, Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğü Sigorta Teftiş Kurulu Başkanlığı’nda Sigorta Müfettiş Yardımcısı olarak başladı.
 
3 yıllık Müfettiş Yardımcılığı dönemini müteakip yeterlik sınavında başarılı olarak 1998 yılında Sigorta Müfettişliğine atandı. Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Sigorta Teftiş Kurulu Başkanlığında Sigorta Müfettişi, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığında Müfettiş ve Başmüfettiş, Rapor Okuma Komisyonu Başkanı olarak çalıştı. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkan Danışmanlığı görevinde bulundu. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığında Başmüfettiş olarak sürdürdüğü görevinden istifa ederek ayrıldı. Marmara Üniversitesi SBMYO’nda ve BSYO’da Öğretim Görevlisi olarak görev yaptı. Bahçeşehir Üniversitesi BÜSEM İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Uzmanlığı sertifika programı koordinatörüdür. Kendisine ait danışmanlık şirketinde yönetici ortak olarak çalışmaktadır. Halen bir çok büyük kuruma çalışma hayatı, iş hukuku, sosyal güvenlik, iş sağlığı ve güvenliği konularında danışmanlık hizmeti veren bir şirkette yönetici ortaktır.
 
Star Gazetesi ve Dünya Gazetesi’nde köşe yazarlığı, Ülke TV’de çalışma hayatı programının yapımcılığı ve sunuculuğunu yapmaktadır.Vergi, Sosyal Güvenlik, İş Hukuku, İşsizlik, İstihdam, Özürlü Hakları, Çalışma Hayatı, İş Sağlığı ve Güvenliği, İşçi ve İşveren Hakları ve Yükümlülükleri, Muhasebe ve Denetim konularında çok sayıda ulusal ve uluslararası sempozyumda tebliğ sundu, birçok ilde seminer ve konferanslara konuşmacı olarak katıldı.Sosyal güvenlik reformu, kıdem tazminatı, sağlık sistemi ve çalışma hayatı sorunlarının tartışıldığı ulusal televizyon kanallarında yayınlanmış çok sayıda programa katıldı.
 
ESERLERİ
A- Yüksek Lisans Tezi
Sosyal Sigortalarda Denetim ve Özel Bir Denetim Yöntemi Olarak Asgari İşçilik Uygulaması (Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü, 1999, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi) 

B- Doktora Tezi
Vergi Hukuku Açısından Hizmet Akdi (Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010, Doktora Tezi)

C- Yayınlanmış Kitapları

 • Yargı Kararlarıyla Donatılmış SSK ve Bağ-Kur Yasası, (Alfa Yayınları-1998)
 • Soru ve Cevaplarla Türk Sosyal Güvenlik Mevzuatı, (İSMMMO Yayını-2002)
 • İş Hukuku ve Sosyal Sigorta Mevzuatında Usul ve Esaslar, (İSMMMO Yay.-2. Baskı 2003)
 • Açıklamalı Karşılaştırmalı 4857 Sayılı İş Kanunu, (İSMMMO Yayını-2003)
 • 4857 Sayılı İş Kanunu Açıklama ve Yorumu, (Süryay Diyalog Dergisi Özel Ek-2003)
 • Sosyal Güvenlik Rehberi, İSMMMO Mali Çözüm Dergisi Özel Ek-2005
 • İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatında İşveren Yükümlülükleri ve 2005 Yılında Uygulanacak Para Cezaları, (Süryay Diyalog Dergisi Özel Ek-2005)
 • İş Hukuku Mevzuatında Usul ve Esaslar, (İSMMMO Yayını-1. Baskı 2006)
 • 5510 Sayılı SSGSS Kanunu-Karşılaştırmalı ve Açıklamalı, (İSMMMO Yayını-2008)
 • 66 Başlıkta Sosyal Güvenlik Reformu Rehberi, TİEM Yay. İstanbul 2008
 • Sosyal Güvenlik Reformu Yorum ve Açıklaması, Yaklaşım Yay. Ankara, 2008
 • Tüm Yönleriyle Sosyal Güvenlik Reformu, (Süryay Diyalog Dergisi Özel Ek-2008)
 • Sosyal Güvenlik Reformu Rehberi, TİEM Yay. İstanbul 2008
 • Sosyal Güvenlik Reformu Yorum ve Açıklaması, Yaklaşım Yay. 4. Baskı Ankara, 2008
 • Vergi ve Sosyal Güvenlik Mevzuatında Ücret, Tazminat Harcırah ve Diğer Ödemeler, TÜRMOB Yayını, Ankara 2012
 • Açıklamalı ve Uygulamalı Sosyal Güvenlik Rehberi, İSMMMO Yayını-2012

D- Yayınlanmış Makaleleri

 • Diyalog
 • Yaklaşım
 • Sosyal Güvenlik Dünyası
 • Vergi Dünyası
 • Mali Kılavuz
 • Mali Çözüm
 • Legal Mali Hukuk Gibi mesleki dergilerde yayınlanmış 500’ün üzerinde makalesi bulunmaktadır.

E- Gazete Yazıları
DÜNYA GAZETESİ ve STAR GAZETESİ’nde köşe yazarlığı yapmaktadır.

F- TV Programı
1- TRT HABER’de her hafta Salı günleri 11,15’de canlı olarak yayınlanan “İş’te Gündem” programını Dr. Bumin Doğrusöz’le birlikte hazırlayıp sundu. TRT HABER’de “Ondan Sonra” programında uzman konuk olarak çalışma hayatına, iş hukukuna, sosyal güvenliğe ilişkin gelişmeleri değerlendirdi.
2- ÜLKE TV’de her hafta Cumartesi günü 17,45’de canlı olarak yayınlanan “Resul KURT’la Çalışma Hayatı” programını hazırlayıp sunmaktadır.

Eğitmenimiz Olmak İster misiniz?

Eğitmen kadromuzda yer almak isterseniz lütfen bizimle iletişime geçin.

Eğitmenimiz Olmak İster misiniz?