Geri dönün

Yöneticiler İçin İnsan Kaynakları Yönetimi

Yöneticiler İçin İnsan Kaynakları Yönetimi Programında Neler Var?

Yöneticiler İçin İnsan Kaynakları Yönetimi eğitiminde, İnsan Kaynakları yönetiminin temel ilkelerine, politikalarına ve uygulamalarına etkin bir giriş yapma amacındayız. İnsan kaynaklarını yönetmeye yönelik alternatif yaklaşımları dikkate alan, işe alım sürecinden işten ayrılma, işten çıkarma, performans yönetimi veinsanların çalışmaya motive olmasının farklı nedenleri ve tüm İK fonksiyonları incelenecektir.

İçerik:

 • Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi Nedir? 
 • Neden Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi? 
 • Stratejik İnsan Kaynakları Yönetiminin Unsurları 
 • Kurumsal Strateji Ve Başarı Ölçütleri İle Stratejik İk Yönetimi İlişkisi 
 • Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi Uygulamaları:
 • İnsan Kaynakları Planlaması 
 • İş Analizi 
 • Seçme Yerleştirme
 • İşe Alımda Birinci Dereceden Yöneticinin Önemi  
 • Oryantasyon Sürecinde Birinci Dereceden Yöneticinin Önemi
 • Performans Değerlendirme
 • Performans Standartlarını Belirlemek 
 • Yetkinlikler 
 • Smart Hedef Belirmek  
 • Performansı Ölçmek 
 • Performans Geri Bildiriminin Önemi
 • Kariyer Yönetimi
 • Yöneticinin Kariyer Gelişimindeki Önemli Rolü
 • Eğitim 
 • Yöneticinin Eğitim İhtiyaçlarını Belirlemesi
 • Ücretlendirme 
 • Performansa Dayalı Ücretlendirme 
 • Ödüllendirme
 • Ödül Çeşitleri Ve Ödüllendirme Süreci 
 • Yetenek Yönetimi 
 • Potansiyeli Yüksek Çalışanların Belirlenmesi, Takibi Ve Geliştirilmesi
 • Yöneticinin Koçluk, Mentorluk Becerilerini Geliştirmesi
 • Yedekleme Sistemini Oluşturmak 
 • Çalışan Bağlılığının Sağlanması 
 • Çalışan Bağlılığı Unsurları 
 • İnsan Kaynakları Bilgi Sistemi – Hris 
 • Katılımcı İk İçin Yönetici Desteği 
 • Sosyal Medya Ve İşveren Markası
 • Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi’nin Başarı Ölçütleri – Kpi
 • Vaka Çalışması

Katılım Bilgisi:
Detaylı bilgi ve kurum içi eğitim teklifi talebiniz için 0216 358 01 48 numaralı telefonumuzdan veya bilgi@arkheegitim.com mail adresimizden eğitim danışmanlarımız ile görüşebilirsiniz.