Geri dönün

Uzak Ekip Yönetimi

Yeni Trend Uzaktan Çalışma

Her türlü teknolojik alt yapıya ve harika bir ekibe sahip olsanız bile, uzaktan ekip yönetimi kolay değil.

Kurum yöneticilerinin, değerleri ve hedeflerine uygun olarak yöneticilik ve liderlik becerilerini koçluk yaklaşımı ile geliştirmek. Ekiplerini uzaktan yönetebilecek bilgi, beceri ve araçlar ile donatmak.

Programın Bireysel Kazanımları:

 • Uzaktan ekip yönetimi için bilgi ve becerileri geliştirmek,
 • Uzaktan ekip yönetimi araçlarını kullanabilmek,
 • Liderlik ve yöneticilik stillerini belirlemek,
 • Liderlik stillerini belirlemek,
 • Performans koçluğu uygulamaları,
 • Kişisel farkındalığı arttırmak,
 • Yöneticiliği geliştirmek,
 • Koçluk ve mentorluk yaklaşımlarını deneyimlemek,
 • Koçluk araçlarını öğrenmek,
 • Bilgiyi doğru kanalla ve doğru tonda aktarabilmek,
 • Motivasyonu arttırmak,
 • Güçlü ve zayıf yönleri analiz edebilmek,
 • Aktif ve derinlemesine dinleme yapabilmek,
 • Kişi-olay ayrımı yaparak sorunlara yaratıcı çözüm bulabilmek,
 • Şekillendirici geri bildirim verebilmek,
 • Açık uçlu, güçlü sorular sorabilmek,

Programın Kurumsal Kazanımları:

 • Çalışan ve yönetici motivasyonunu yükseltmek,
 • Verimliliği arttırmak,
 • Yöneticileri, koçluk yönetim araçlarıyla desteklemek,
 • Kurum içi çatışmaları azaltmak,
 • İnisiyatif alan ve yönlendiren liderler yetiştirmek,
 • Yönetim ve takım koçluğunda bilimsel araçları kullanmak.

İçerik:

1. Gün / Koçluk Yaklaşımıyla Ekip Analizi

 • Eğitim içeriğinin ve programının paylaşılması
 • Kendini tanı, ekibini tanı
 • Kişisel değerleri belirleme
 • Ekibin ortak değerlerini belirleme   
 • Karşılıklı değerler çalışması / Uygulama
 • Kurum değerleri ile değerler örtüştürmesi.
 • Yöneticilerin liderlik tarzının keşfi.
 • Davranış profilleri ile kendini tanı / Envanter uygulaması
 • Sabotajcılarını tanı / Uygulama
 • Yönetici, performans maksimizasyonu için önündeki engelleri ve sabotajcılarını keşfeder.
 • Küçük ekiplerde mikro yönetim
 • Çalışanını keşfet ve liderlik et.

Ödev 1: Ekip Üyelerinin Değerler Matrisini Belirle

2. Gün / Uzaktan Ekip Yönetimi ve Performans Maksimizasyonu

 • Liderliği tanımlamak
 • Liderlik çarkı uygulaması
 • Liderlik haritası uygulaması ile kişisel liderlik özelliklerini bulmak.
 • Proaktif yaklaşım sergileyen liderler
 • Proaktif davranışların listelenmesi
 • Öğrenen zihniyet ve yargılayan zihniyet
 • Ekip Performans Matrisi Şeması / Uygulama
 • Çalışanların performans seviyelerine ve yetkinliklerine göre yönetimi ve motivasyonu.
 • Workshop / Matris Hazırlanması
 • Davranış haritalaması
 • Çalışanların davranış profiline göre yönetimi ve motivasyonu. Ekip üyelerinin haritalaması.
 • Workshop / Matris Hazırlanması
 • Koçluk becerileri ile uzaktan ekip yönetimi
 • Koçluk tanıtımı
 • Koçluk yaklaşımıyla liderlik
 • Derin dinleme
 • Kişi-konu ayrımı yapma
 • Beden dilini dinleme
 • Kelimeleri dinleme
 • Şekillendirici geri bildirim
 • Güçlü soru sorma
 • Güçlü sorular,
 • Yargılamadan soru sorabilme
 • Sistem 1 ve Sistem 2
 • GROW modeli ile hedefli performans yönetimi
 • Uygulama / Uzaktan Ekip Yönetimi Araçları
 • Oyunlaştırma ile uzaktan ekip ve performans yönetimi
 • Online Takım Koçluğu
 • Perfomansının Artırılmasının Yolları?
 • - Mümkünler
 • - İmkansızlar
 • - Neler Yaşadık?
 • - Nasıl Çözdük?

Ödev 2: Ekip çalışanlarının davranış profilini çıkar ve haritalandır.

Ödev 3: Ekip çalışanlarının motivasyon kaynaklarını belirle.

Ödev 4: Ekip çalışanlarını performans matrisinde haritalandır.

Ödev 5: Geri bildirim görüşmesini belirlenen metodoloji ile uygula ve deneyimlerini aktar.

Ödev 6: Oyunlaştırma aracının kullanımı

Katılım Bilgisi:

Detaylı bilgi ve kurum içi eğitim teklifi talebiniz için 0216 358 01 48 numaralı telefonumuzdan veya bilgi@arkheegitim.com mail adresimizden eğitim danışmanlarımız ile görüşebilirsiniz.