Geri dönün

Oyunlaştırma İle Geri Bildirim Ve Ekip Yönetimi

Oyunlaştırma: Geri Bildirim ve Ekip Yönetimi

Ekiplerin gelişmesi ve verimlilikleri için etkili bir geri bildirim süreci çok önemlidir. Uygun zamanda, uygun yerde, kişiliği değil davranışı temel alan, genellemelerden uzak, yapıcı ve geliştirici bir üslupla verilen geri bildirimler hem çalışanın gelişimi için hem de ekiplerin verimlilikleri için olmazsa olmazlardandır.

Eğitimin amacı, ekip yönetiminde ve geri bildirimde koçluk yaklaşımıyla tasarlanan oyunlaştırma kurgularının katılımcılara uygulamalı olarak deneyimletilmesidir.

Hedef Kitle:

Liderler, Yöneticiler, Ekip Yöneticileri, İ.K. Birimleri, Satış Ekipleri, Geri Bildirim Veren Herkes.

Programın Kazanımları:

 • 6 adımdan oluşan ekiplerin oyunlaştırılması modüllerinin öğrenilmesi.
 • Geri bildirim süreçlerinin oyunlaştırma yaklaşımıyla tasarlanması.
 • Oyunlaştırma unsurlarının öğrenilmesi.
 • Tüm modüllerin ve mekaniklerin uygulamalı deneyimlenmesi.
 • Davranış değişikliği yaratılmasının arkasındaki motivatörlerin incelenmesi.
 • Oyunlaştırma aktivite ve döngüsünün tasarlanması.
 • Oyunlaştırma platform ve programlarının tanıtılması.

İçerik:

1.Modül: Hedeflerinin Netleştirilmesi. Hedeflerin SMART hale getirilmesi

 • Uygun zamanda, uygun yerde, kişiliği değil davranışı temel alan, genellemelerden uzak, yapıcı ve geliştirici bir üslupla geri bildirim vermek.
 • Bu süreci bir sistem haline getirmek.

2.Modül: Davranış Değişikliklerinin Belirlenmesi. Ana hedeflere ulaşmak için personelinden beklenen davranış değişikliklerinin belirlenmesi.

 • Geri bildirim verenlerden beklenen davranış değişiklikleri neler?
 • Geri bildirim alanlardan beklenen davranış değişiklikleri neler?

3.Modül: Oyuncunu Tanı

 • Motivasyon unsurlarının keşfi
 • Personelin Değer Haritalarının Çıkartılması
 • Personelinin Oyuncu Motiflerinin Belirlenmesi. (Oyuncu Profili)

4.Modül: Aktivite ve Döngü 

 • Davranış Döngüleri 
 • Kanca Modeli
 • Geleneksel Ödüllendirme ve Yeni Nesil Ödüllendirme Teoremleri
 • Satış Personelinin SAPS Gamification Ödüllendirme Modeli.

5.Modül: Eğlence Kat 

 • Hikayeleştirme Modelleri
 • Rekabet, Eğlence, Gizem, Şans Unsurları.

6.Modül: Satış İçin Tasarım, Platform ve Programlar

 • Ekip Yönetimi ve/veya Geri Bildirim Modeli Tasarımı
 • Oyunlaştırma Altyapı ve Programları
 • Oyunlaştırma Örnekleri

Katılım Bilgisi:
Detaylı bilgi ve kurum içi eğitim teklifi talebiniz için 0216 358 01 48 numaralı telefonumuzdan veya bilgi@arkheegitim.com mail adresimizden eğitim danışmanlarımız ile görüşebilirsiniz.