Geri dönün

Liderler İçin Yönetim Ve Motivasyon Araçları

Yönetim ve Motivasyon

Eğitimin amacı yöneticilerin, değerleri ve hedeflere uygun olarak, yöneticilik ve liderlik becerilerini koçluk yaklaşımı ve araçlar ile geliştirmektir. Eğitim, ekiplerini tanımaları ve motive edebilmelerine yönelik araçlar ve teknikler üzerine tartışmalar ve bilgi aktarımı şeklinde ilerleyecektir.

Hedef Kitle:

Yöneticiler, takım liderleri, ekip yönetenler ve yönetici adayları.

Programın Kazanımları:

 • Çalışan ve yönetici motivasyonunu yükseltmek,
 • Verimliliği arttırmak,
 • Yöneticileri, koçluk ve yönetim araçlarıyla desteklemek,
 • Kurum içi çatışmaları azaltmak,
 • İnisiyatif alan ve yönlendiren liderler yetiştirmek,
 • Liderlik ve yöneticilik stillerini belirlemek,
 • Performans koçluğu uygulamalarını gerçekleştirmek,
 • Kişisel farkındalığı arttırmak,
 • Motivasyonu ve çalışan bağlılığını arttırmak,
 • Aktif ve derinlemesine dinleme yapabilmek,
 • Kişi-olay ayrımı yaparak sorunlara yaratıcı çözüm bulabilmek,
 • Şekillendirici geri bildirim verebilmek,
 • Açık uçlu, güçlü sorular sorabilmek,

İçerik:

 • Değerler
 • Kişisel değerlerin belirlenmesi
 • Nasıl motive oluruz?
 • Etkili dinleme
 • Yapıcı ve şekillendirici geri bildirim
 • Güçlü soru sorma
 • Workshop I – Hareket Durum Analizi
 • Workshop II – Çalışanın Nasıl Motive Olur?
 • Workshop III – Motivasyon Araçları

Katılım Bilgisi:
Detaylı bilgi ve kurum içi eğitim teklifi talebiniz için 0216 358 01 48 numaralı telefonumuzdan veya bilgi@arkheegitim.com mail adresimizden eğitim danışmanlarımız ile görüşebilirsiniz.