Geri dönün

Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Semineri

Kişisel Veri Nedir?

Kişisel veri, kimliği belirli bir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgidir. Bir araya getirilen ve belirli bir kişinin kimliğinin belirlenmesine yol açabilen farklı bilgi parçaları da kişisel veriyi oluşturmaktadır. Eğitimde aşağıdaki konular detaylı bir şekilde ele alınacaktır:

İçerik:

 • Hangi Veriler Kişisel Veri Kapsamındadır
 • Özel Nitelikli Kişisel Veriler Hangileridir?
 • Hangi İş Ve Faaliyetler Veri İşleme Sayılır?
 • Veri İşleme Şartları Nelerdir?
 • Hangi Durumda Kişilerin Açık Rızası Alınmalıdır?
 • Açık Rıza Nasıl Anlaşılmalıdır?
 • Açık Rıza Alınması Gerekmeyen İstisnalar Hangileridir?
 • Şirketlerin Veri Sorumlusu Statüsü Taşıyıp Taşımadığı Nasıl Belirlenecektir?
 • Veri Sorumlularının Görev Ve Sorumlulukları Ne Olacaktır?
 • Veri Sorumluları Siciline Kayıt Yükümlülüğü
 • Kişisel Verilerin Korunması Kurumuna Yapılması Gereken Bildirimler
 • Kanun İle Öngörülen İdari Ve Cezai Yaptırımlar
 • Kişisel Verilerin Korunması Kurumu’nun Şirketler Nezdinde Gerçekleştirebileceği, Denetim, Soruşturma Ve İdari Yaptırım Uygulama İşlemleri
 • Şirketlerin Uyum Ve Şirket İçi Denetim Yaptırma Mükellefiyetleri
 • Veri Sorumlusuna Hak Sahiplerince İletilen Başvuru Ve Şikayetler İle Tazminat Taleplerinin Yönetilmesi
 • Grup Şirketler/Üçüncü Kişi Kurum Ve Kuruluşlar Arası Veri Paylaşımı Ve Aktarımı Nasıl Gerçekleştirilecektir?
 • Bulut Çözümü Kullanan Şirketlerin Alması Gereken Tedbirler Nelerdir?
 • Yurt Dışına Veri Aktarımına Getirilen Sınırlandırmalar Nelerdir?
 • Şirketlerin Verilerin Toplanması, Birleştirilmesi, Analiz Edilmesi Ve Kullanılması Süreçlerini Bekleyen Değişiklikler
 • Anonimleştirme Nedir, Nasıl Uygulanmalıdır?
 • Gizlilik Politikaları Nasıl Oluşturulmalıdır?
 • Kanun Kapsamında Öngörülen Kavram Ve Kriterler AB Tarafından Nasıl Yorumlanmakta Ve Nasıl Uygulanmaktadır?
 • Halihazırda AB Üyesi Şirketlerle Ticari İşbirliği Yapmak İsteyen Şirketlerin Uyması Gereken Standartlar Nelerdir (Binding Corporate Rules & Standart Contractual Clauses)
 • Şirketlerin Kanun Kapsamında Yürütmesi Gereken Uyum Hazırlık Ve Risk Değerlendirmesi Süreçleri Nasıl Olmalıdır?
 • Kanun Kapsamında Şirket İçinde Alınması Gereken Tedbirler Ve Yürürlüğe Sokulması Gereken Prosedürler Nelerdir, İçerikleri Nasıl Olmalıdır
 • Big Data, Internet Of Things (Iot) Ve Veri Ekonomisi Bağlamında Kişisel Verilerin Korunması
 • Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin 95 Tarihli AB Direktifi Yerine Kabul Edilen Yeni AB Regülasyonu Ve Türkiye’de Müesses Şirketleri De Etkileyecek Yeni Yükümlülükleri
 • Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Önemli Uluslararası Davalar Ve Vaka Çalışmaları

Katılım Bilgisi:
Detaylı bilgi ve kurum içi eğitim teklifi talebiniz için 0216 358 01 48 numaralı telefonumuzdan veya bilgi@arkheegitim.com mail adresimizden eğitim danışmanlarımız ile görüşebilirsiniz.