Geri dönün

Karlılığı ve Performansı Arttırmak için Kurumsal Risk Yönetimi Öğretilerinden Nasil Faydalanırız?

Kurumsal Risk Yönetimi

Stratejimize giden yolda önümüzdeki engelleri öngörebilmek ve tedbir alabilmek, yönetimin yada müşterimizin nelere rağmen yola devam edeceğinin  kararını verdirebilmek için risk yönetimini nasıl uygulayacağımızı interaktif vakalarla ele alacağız.


ISO-Uluslararası Standartlar Organizasyonu risk yönetiminin organizasyonlara değer yaratacak şekilde uygulanması için; ilke, yaklaşım ve gerekleri standart haline getirmiştir. ISO 31000 Kurumsal Risk Yönetim Standardı Ekim 2009’da yayınlanmıştır. Standart uluslararası deneyimleri, uzman görüşlerini ve en iyi uygulamaları dikkate alarak güncel kavram ve yaklaşımlarla hazırlanmıştır.


Bu eğitim ile; ISO 31000 Kurumsal Risk Yönetim Sistemi'nin kurumunuza, yönetim kurulundan tüm çalışanlarınıza ve müşterilerinize “ perfect fit ” uyması için kurumunuza özel çözümlere ulaşacaksınız.

Hedef Kitle:

Risk Yönetim Sistemini karlılık ve performansı arttırmayı planlayan, faaliyet lisansını elde etmenin ve iş sürekliliği sağlamanın gerektirdiği standartlara uyumu sağlamak isteyen kuruluşların üst yöneticileri, sermayedarları, risk yöneticileri, süreç sahipleri, yöneticileri, ve uzmanları için uygundur.

İçerik:

 • Strateji, Karlılık ve Performans Kavramları
 • Yazılı ve Yazılı Olmayan Kurallar
 • Organizasyonel Yapı
 • Kurum Kültürü ve Risk Kültürü
 • Risk Yönetimi Evreni
 • ISO 31000 Kurumsal Risk Yönetim Standardı
 • Size Özel Risk Yönetimi Çerçevesi Çizilmesi
 • Neler Standart, Neler Şirkete Özel Değişebilir
 • En Optimum Uygulama Örnekleri
 • Sizin Risk Yönetim Politika ve Stratejileriniz
 • Sektör Bazlı Uygulama Örnekleri
 • Kurduğumuz Risk Yönetimi Yaklaşmakta Olan Fırtınaya Dayanır mı?
 • Senaryo Analizleri ve Stres Testleri
 • Fırtına Çıkmazsa Yavaştan Aldık, Rakipler Bizi Geçti Nasıl Arayı Kapatırız?
 • Backtesting, Aşırı Kontrol Maliyeti, Kontrollerin Yeniden Tasarımı
 • Müşteriler İçin Risk Getiri Profili ile Mevcut Planlar Arasındaki Mapping in İncelenmesi ve Uygun Tasarım

Gerekli Ön Bilgi
Bu eğitim için kurumun kendi dış mevzuatına hakim olması ve mevcut iç mevzuatı hakkında fikir sahibi olması beklenmektedir. Hesaplamaların yapılabilmesi, yazılı dökümanın oluşturulması ve Excel, Word, ve MS Project bilgisi yeterlidir.

Katılım Bilgisi:
Detaylı bilgi ve kurum içi eğitim teklifi talebiniz için 0216 358 01 48 numaralı telefonumuzdan veya bilgi@arkheegitim.com mail adresimizden eğitim danışmanlarımız ile görüşebilirsiniz.