Geri dönün

Hukukçu Olmayan Yöneticiler İçin Sözleşmeler Hukuku

Hukukçu Olmayan Yöneticiler İçin Sözleşmeler Hukuku

Eğitim programımız, hukuk eğitimi almamış olan yöneticilere, inceledikleri, imzaladıkları ya da onay verdikleri sözleşmelerle ilgili, hazırlık safhasından, imza ve sonraki yürürlük ve fesih ya da sona erme dönemini de içine alan tüm sözleşme sürecinde, bilmeleri gereken temel hususların aktarılmasını amaçlamaktadır.

Hedef Kitle:

Geniş anlamda “Sözleşme Süreci” adını verdiğimiz “hazırlık, kuruluş, yürürlük, sona erme ve uyuşmazlık” dönemlerini kapsayan süreçte, yetkili ve sorumlu olan yöneticiler, eğitimimizin hedef kitlesini oluşturmaktadır.

Ticari faaliyetlerle ilgili hukuki işlemler içinde hem sayısal hem de hukuki sonuçları bakımından en başta gelen hukuki işlemler sözleşmelerdir. Hukuk eğitimi almamış veya Sözleşmeler Hukuku alanında yeterli temel bilgiye sahip olmayan yöneticiler için sözleşme süreci içinde dikkat etmeleri gereken çok mühim hususlar bulunmaktadır.

Diğer taraftan, hukuki danışmanlık hizmeti alan yöneticilerimizin de bu programı almaları oldukça gereklidir. Nitekim ülkemizde, uzman avukatlığın henüz mevcut olmadığı, genelde her türlü hukuki konuda tek bir avukattan hizmet alındığı düşünüldüğünde,  özel olarak Sözleşmeler Hukuku alanında çalışmayan hukukçuların da yeterli gelemeyebileceği gözden kaçırılmamalıdır.

Yöntem:

Eğitim içeriği, hukuki kavram ve tanımların yoğun olduğu akademik bir ders usulü şeklinde değil, daha çok uygulamaya yönelik, akılda kalacak pratik temel bilgilerin aktarılması yöntemiyle hazırlanmıştır. Her oturumda, pratik uygulama veya Yüksek Mahkeme kararlarından örnekler verilmektedir. Eğitim sonunda, katılımcıların tümünün, sözleşme süreciyle ilgili bilmesi ve dikkat etmesi gerektiği en temel hususları kavramış olarak ayrılacağı bir yöntem tercih edilmiştir.

İçerik:

 

 

1 Oturum

İlk oturumda, “Hak Ehliyeti – Fiil Ehliyeti, Borç, Alacaklı-Borçlu, Edim, İfa, Temerrüt, Hukuki İşlemler ve Sözleşmelerin Hukuki İşlemlerdeki Yeri, İlgili Mevzuat, Sözleşmenin Normlar Hiyerarşisindeki Yeri” gibi kavramlar açıklanarak, genel bilgiler verilecektir.

2 . Oturum

İkinci oturumda, sözleşmelerle ilgili temel ilkeler ve bunların istisnaları ele alınacaktır. Daha sonra sözleşmenin tanımı ve esaslı unsurları açıklanacaktır.

3 . Oturum

Üçüncü, Dördüncü ve Beşinci oturumlarda; “Sözleşmelerde Şekil, Sözleşmelerde Temsil, Sözleşmelerin Geçerliliği, Genel İşlem Koşulları, Sözleşmelerin Hükümsüzlüğü, Sözleşmelerde Uyarlama (Emprevizyon), Sözleşmede Cezai Şart, Sözleşmenin Yorumlanmasına Hâkim Olan İlkeler, Muvazaa, Sözleşmenin Sona Ermesi, gibi sözleşmelerle ilgili bilinmesi gereken özel hususlar ele alınacaktır;

4 . Oturum

5 . Oturum

6 . Oturum

Son oturumda; genel bir özet yapıldıktan sonra, hazırlık, kuruluş, yürürlük, sona erme ve uyuşmazlık aşamalarını kapsayan sözleşme süreci ile ilgili, hukukî bilgi ve tecrübeye dayalı, altın tavsiyeler verilecektir.

Katılım Bilgisi:
Detaylı bilgi ve kurum içi eğitim teklifi talebiniz için 0216 358 01 48 numaralı telefonumuzdan veya bilgi@arkheegitim.com mail adresimizden eğitim danışmanlarımız ile görüşebilirsiniz.