Geri dönün

Ast – Üst İletişim ve Delegasyon Sanatı

Ast-Üst İletişimi ve Delegasyon Sanatı

Kurum yöneticilerinin, değerleri ve hedeflerine uygun olarak yöneticilik ve liderlik becerilerini koçluk yaklaşımı ile geliştirmek. Proaktif liderler yetiştirmek, ast ve üst arasında iletişim ve işbirliğini güçlendirmek, etkili delegasyon araçlarını keşfetmek ve durumsal liderlik yaklaşımlarını analiz ederek etkili liderler olma yolculuğuna yelken açmak programın ana amacıdır.

Programın Kazanımları ve Ana Başlıklar:

 • Liderlik ve yöneticilik stillerini belirlemek,
 • Delegasyon sanatı için kendini tanımak,
 • Delegasyon sanatı için ekibini tanımak,
 • Bilgiyi doğru kanalla ve doğru tonda aktarabilmek,
 • Motivasyonu arttırmak,
 • Güçlü ve zayıf yönleri analiz edebilmek,
 • Aktif ve derinlemesine dinleme yapabilmek,
 • Kişi-olay ayrımı yaparak sorunlara yaratıcı çözüm bulabilmek,
 • Şekillendirici geri bildirim verebilmek,
 • Açık uçlu, güçlü sorular sorabilmek,
 • Verimliliği arttırmak,
 • Kurum içi çatışmaları azaltmak,
 • Durumsal liderlik uygulamak,
 • İnisiyatif alan ve yönlendiren liderler yetiştirmek,

Yöntem: 

Sunum, örnekler, test, uygulama çalışlamaları, interaktif çalışmalar ve oyunlaştırma kurgusu.

Program İçeriği:

 • Koçluk ve mentörlük yaklaşımlarının aktarılması.
 • Kişisel değerleri belirleme
 • İkili eşleme, iş-özel değerler, iç-dış değerler, süreç-sonuç değerler.
 • Yöneticilerin liderlik tarzının keşfi.
 • Davranış profilleri ile kendini tanı.
 • Performans maksimizasyonu için önündeki engelleri ve sabotajcılarını keşfet
 • Performans maksimizasyonu için kendini motive eden içsel ve dışsal dinamikleri keşfeder.
 • Liderlik haritası uygulaması ile kişisel liderlik özelliklerini bulmak.
 • Proaktif davranışların listelenmesi
 • Öğrenen zihniyet
 • Yargılayan zihniyet
 • Ekip performans matrisi şeması
 • Delegasyon sanatı
 • Derin dinleme
 • Şekillendirici geri bildirim
 • Güçlü soru sorma sanatı
 • GROW Modeli ile hedef görüşme ve delegasyon yönetimi
 • Performansın artırılmasının yolları?
 • Mümkünler
 • İmkansızlar
 • Atölye Çalışması

Katılım Bilgisi:
Detaylı bilgi ve kurum içi eğitim teklifi talebiniz için 0216 358 01 48 numaralı telefonumuzdan veya bilgi@arkheegitim.com mail adresimizden eğitim danışmanlarımız ile görüşebilirsiniz.