Geri dönün

Sorunlu Alacaklar ve Tahsilat Yönetimi

Amaç

Sürdürülebilir müşteri ilişkisi ve müşteri kaybı olmaksızın tahsilat sürecinin yönetimi, firmaların hayatta kalmalarının ve büyümelerinin en önemli sırrıdır.

Rekabetin arttığı bu dönemde, firmalar pazarda hayatta kalmak için yönetsel ve finansal yetkinlikler yanında, borçlu psikolojisini anlamak ve yönetimini yapmak durumundadır.

Günümüzde işletmelerin alacaklarının toplam varlıklar içindeki payı, vadesi, kalitesi ve tahsilat yönetimi, şirketler için yaşamsal öneme sahiptir.

Tahsilat yönetimi çok sayıda mikro ve makro bileşenin kontrolünü gerektirmektedir.

Bu programda;

 • Tahsilat zincirinin; yönetsel, davranışsal ve finansal etkileşimli bileşenleri,
 • Müşteri kaybı yaşanmaksızın borçlu psikolojisini anlama, yönetme ve güven oluşturma süreçleri,
 • Önleyici hukuk ve satış sözleşmelerinin tasarlanması
 • Alacak devir hızını yükselterek işletmelere uygun ve başarılı tahsilat yönetimini için eylem planı,
 • Tahsilat yönetiminde kullanılan bankacılık ürünleri ve kullanım alanları
 • Tahsilat sürecinde pazarlık ve müzakere yönetimi, iknanın psikolojisi, stres kontrolü ve olumlu iletişim, konuları etkileşimli bir süreçte ele alınacaktır.

 İçerik

Hasan Erdoğan / Eğitmen ve Danışmanı 

 • Telefon ile Tahsilat Becerileri.
 • Telefonda Açılış ve Püf Noktaları
 • Telefonda Tahsilat Odaklı İletişim
 • Duyguları Kontrol Etmek ve Etkili Pazarlık Süreci

Koray İnan / Satış Koçu & Mentor

 • Tahsil Edilmemiş Alacakların Fırsat Maliyeti
 • Tahsilatta Stres Unsurları ve Yönetimi
 • Tahsilat Yönetiminde Etkin Pazarlıkçı Yaklaşımlar
 • Satış Ekiplerinde Tahsilata Yönelik Bakış Açısı Oluşturmak
 • Güven Oluşturma, İkna Yönetimi ve Sanatı
 • Borçlu ve Alacaklı Psikolojisi
 • Kişilere Yaklaşım Tarzları Neler?
 • Müzakereci Tarzları ve Başa Çıkma Teknikleri

Dr. Murat Doğan / Eğitimci ve Danışman  

 • Tahsilat Sürecinde Kredi Kurumlarının Uygulamaları.
 • İstihbarat Toplama & Finansal İstihbarat.
 • Kredi Garanti Araçlarının Karşılaştırılması (Faktoring-Banka Teminat Mektubu-Exim-Kredi Sigortası)
 • Kredi Sigortasında İleri Uygulamalar (Excess Of Loss, Top Up, Kefalet Sigortası - Surety Bonds, Single Risk, Captive, Pure/Shared Excess Cover)
 • Kredi Scoring/Rating Sistemlerinin Kurulması ve Karar Alma Mekanizmalarına Entegrasyonu

Katılım Bilgisi:

• Eğitimimiz 10:00-17:00 saatleri arasında Radisson Blu Otel Şişli İstanbul’da gerçekleşmektedir.
• Katılım için Kayıt Formu doldurulması ve tarafımıza gönderilmesi gerekmektedir.
• Eğitim kişi başı katılım bedeli 650 TL + KDV dir. Eğitim bedelinin, eğitim tarihinden 2 iş günü önce Arkhe Eğitim Danışmanlık’ ın Garanti Bankası hesabına yatırılması ve dekontun tarafımıza iletilmesi gerekmektedir. Kredi kartı ile ödeme imkanı bulunmaktadır.
• Eğitim bedeline, eğitim dokümanları, sertifika,  öğle yemeği ve ara ikramlar dahildir.
• Arkhe Eğitim gerektiğinde eğitim mekanını veya eğitmeni değiştirme, programı iptal etme veya erteleme hakkını saklı tutmaktadır.