Geri dönün

Satışta Oyunlaştırma Ve Ekip Yönetimi

Satışta Oyunlaştırma ve Ekip Yönetimi

Satışta oyunlaştırma, satış görevlilerini başarılı olmalarına yardımcı olan davranışları sürekli olarak tekrar etmeye motive eden bir ödülle birlikte gelir. Ekip yönetiminde ve satış ekibi yönetiminde, koçluk yaklaşımıyla tasarlanan oyunlaştırma kurgularının katılımcılara uygulamalı olarak deneyimletilmesidir.

Programın Kazanımları: 

 • 6 adımdan oluşan satışta oyunlaştırma modüllerinin öğrenilmesi
 • Oyunlaştırma mekaniklerinin öğrenilmesi
 • Tüm modüllerin ve mekaniklerin uygulamalı deneyimlenmesi
 • Davranış değişikliği yaratılmasının arkasındaki motivatörlerin incelenmesi
 • Oyunlaştırmada aktivite ve döngünün tasarlanması
 • Hikayeleştirme
 • Oyunlaştırma platform ve programlarının tanıtılması

Hedef Kitle:

Liderler, Yöneticiler, Satış Ekipleri, Satış Yöneticileri, İ.K. Birimleri, Satış Ekipleri

İçerik:

 • Modül: Hedeflerinin Netleştirilmesi
       Hedeflerin SMART hale getirilmesi
 • Modül: Davranış Değişikliklerinin Belirlenmesi 
    Ana hedeflere ulaşmak için personelinden beklenen davranış değişikliklerinin belirlenmesi
 • Modül: Oyuncunu Tanı
       Personelin Güç Analizi Çalışması
       Personelin Değer Haritalarının Çıkartılması
       Satış Personelinin Oyuncu Motiflerinin Belirlenmesi. (Oyuncu Profili)
 • Modül: Aktivite ve Döngü 
       Davranış Döngüleri 
       Kanca Modeli
       Geleneksel Ödüllendirme ve Yeni Nesil Ödüllendirme Teoremleri
       Satış Personelinin SAPS Gamification Ödüllendirme Modeli.
       Şaşırt, İzlet, Motive Et, Paylaş
 • Modül: Satışa Eğlence Kat
       Hikayeleştirme Modelleri
       Rekabet, Eğlence, Gizem, Şans
 • Modül: Satış İçin Tasarım, Platform ve Programlar
       Oyunlaştırma Tasarımı giriş : Dinamikler, Mekanikler ve Bileşenler
       Oyunlaştırma Altyapı ve Programları : Blippar, Kahoot,Classdojo, QuizGame, Plickers,       İşteoyun, Badgeville,
       Bunchball, Captain Up, Funifier, Mambo altyapıları. 
       Oyunlaştırma Örnekleri

Katılım Bilgisi:
Detaylı bilgi ve kurum içi eğitim teklifi talebiniz için 0216 358 01 48 numaralı telefonumuzdan veya bilgi@arkheegitim.com mail adresimizden eğitim danışmanlarımız ile görüşebilirsiniz.