Geri dönün

Satış Yöneticileri İçin Verimlilik Sağlayan Finansal Uygulamalar

Satış Yöneticileri İçin Verimlilik Sağlayan Finansal Uygulamalar

Yoğun geçen günlük satış faaliyetlerinin, belirli zaman dilimleri içinde gerçekleşen sonuçlarının değerlendirilmesi ve analiz edilmesi önemli bir sorundur. Sahada yeni bir strateji geliştirebilmek, doğru ürün, doğru fiyat, doğru kanal ilişkilerini ölçümleyebilmek doğru analiz yöntemleri ile mümkündür. Eğitim; satış sonuçlarının kritik başarı faktörlerine göre incelenmesini, analiz edilmesini ve elde edilen sonuçlardan stratejik eylem planı oluşturmayı hedeflemektedir.

İçerik:

 • İşletmelerin karlılığını etkileyen temel faktörler ve satış verimliliği ilişkisi.
 • Satışta hedef belirleme ve planlama.
 • Satışta hedef gerçekleşen analizi ve iş planı oluşturma.
 • Satışta büyüme ve trend analizleri ile performans ölçümleme.
 • Hedef Pazar seçimi ve seçilen pazarlarda etkinlik analizi.
 • Coğrafi alan analizleri ile mevcut Pazar ve yeni Pazar stratejilerinin oluşturulması.
 • İç piyasa ve yurt dışı piyasada rekabet ve Pazar analizleri ile önceliklendirme ve konumlanma stratejileri.
 • Satış kanalı analizleri ile kanaldaki oyuncuların(bayi, toptancı, distribütör,perakendeci vb.) verimliliğinin ölçümlenmesi ve kanal stratejilerinin değerlendirilmesi.
 • Ürün satış analizleri ile yeni ürün, ürün çeşitliliği ve ürün terk kararlarının oluşturulması.
 • Satış temsilcisinin verimliliğinin ölçümlenmesi ve satıcı bazında maliyet, satış ve karlılık analizleri ile satış performansının değerlendirilmesi.
 • Satış temsilcilerinin günlük faaliyetlerinin planlanması ve verimliliklerinin ölçümlenmesi.
 • Satış verimliliği için doğru sayıda satış ekibi oluşturma ve satış ekiplerinin sayısının belirlenmesi.
 • Satış koşullarının verimliliğinin ölçümlenmesi ve ortalama vade analizi.
 • Satışta risk yönetimi için vadeli ve peşin satışların analizi, şahsi çek – müşteri çeki analizi, açık hesap analizi ve toplam risk / ciro oranı analizi.
 • Satışta karlılık analizi için, satış sonuçlarının işletmenin mali tablolarına etkisini ölçme ve stratejik planlar oluşturma.
 • Satışta veri analizi ve raporlama teknikleri

Katılım Bilgisi:
Detaylı bilgi ve kurum içi eğitim teklifi talebiniz için 0216 358 01 48 numaralı telefonumuzdan veya bilgi@arkheegitim.com mail adresimizden eğitim danışmanlarımız ile görüşebilirsiniz.