Geri dönün

Performans Odaklı Prim ve Ödül Sistemleri Tasarımı – Excel ve Oyunlaştırma Uygulamalı

Performans Odaklı Prim ve Ödül Sistemleri Tasarımı – Excel ve Oyunlaştırma Uygulamalı

Satışlarınızı arttırmanın ve çalışanlarınızın performansını arttırmanın sırrı, kurumunuzda doğru prim ve ödül sistemleri kurmanızdan geçer. 

Çözüm: İnsan Odaklı Tasarımlar ve Kişisel Motivasyon

İşte bu ortamda şirketlerin imdadına iş süreçlerini yeniden tanımlama ve merkezde insanın olduğu sistemler tasarlama stratejileri yetişiyor. Bu anlamda tüm prim ve ödül sistemleri de merkeze insanı alan ve içsel motivasyona yönelen bilinçli yaklaşımlar sergilemelidir. İnsanın anlam arayışı tüm süreçlerde olduğu gibi iş hayatında da en etkili motivasyon olarak karşımıza çıkmaktadır.

Bu eğitimde tüm katılımcılar performansı arttıran ve  kazandıran prim sistemlerini analiz edecekler ve kurumlarına adapte edebilecekler. Kurdukları bu sistemlerin oyunlaştırılmış bir platformda nasıl işleyeceğini de deneyimleme fırsatına sahip olacaklar.

Eğitime katılanlar, eğitimin öncesinde başlayacak ve eğitim süresince devam edecek oyunlaştırma ile güçlendirilmiş bir eğitim sürecinin parçası olacaklar. Özel geliştirilen kurgusuyla oyunlaştırmanın ve prim sistemlerinin gücünü ilk elden deneyimleyebilecekler.

Hedef Kitle:

 • Performans ve verimlilik odaklı prim ve ödül sistemi kurmak isteyen kurumlar,
 • Kurulu bir prim ve ödül sistemini daha verimli hale getirmek isteyen kurumlar,
 • Oyunlaştırma tabanlı bir prim ve ödül sistemi tasarlamak isteyen kurumlar,
 • Performans değerlendirme süreçlerini öğrenmek isteyen kurumlar,
 • Performans değerlendirme süreçlerindeki insan hatalarını minimum indirmek isteyen kurumlar,
 • Hedef ve yetkinlik bazlı sistem süreçlerini tasarlamak isteyen kurumlar.

İçerik:

Bölüm

 • Hedef Tanımlama
 • Kilit Performans Ölçütleri
  • Business to Consumer / Mağazacılık ve Perakende
  • Satış Personelinin Kilit Performans Göstergeleri
  • Mağaza Yöneticilerinin Kilit Performans Göstergeleri
  • Business to Business / Firmadan Firmaya Satış
  • Satış Personelinin Kilit Performans Göstergeleri
  • Mağaza Yöneticilerinin Kilit Perfromans Göstergeleri
 • Ödül ve Ceza Sistemi
 • Yetkinlik Tanımlama (Satış Personeli Yetkinlik Seti)
 • Yetkinlik Tanımlama (Satış Yöneticisi Yetkinlik Seti)
 • Çalışanı Değerlendirme
 • Geri Bildirim Metodolojisi

Bölüm – Örneklerle Prim Uygulamaları

Katılımcılar excel uygulamaları ile kendi prim sistemlerini tasarlayıp deneyimleyecekler.

Workshop Ana Başlıkları

* Workshop çalışması, eğitmen ve moderatörümüz Koray İnan’ ın "Satış Personelinin Performansını Geliştirmeye Yönelik Oyunlaştırma Model Önerisi" konulu 2017 Nisan ayında İş’ te Davranış Dergisi’ nde yayımlanan ortak çalışmasının metodolojisi ile uygulanacaktır.

 • Hedeflerin Belirlenmesi
  • Şirketin yıllık hedeflerinin belirlenmesi
  • Şirketin aylık hedeflerinin belirlenmesi
  • Satış ekibinin aylık hedeflerinin belirlenmesi
  • Satış personelinin bireysel hedeflerinin belirlenmesi
 • Davranış Değişikliklerinin Belirlenmesi (K.P.I)
  • Performans kriterlerinin belirlenmesi (fatura başına ürün, çağrı, görüşme, teklif, teklifin satışa dönüşü, satış vb...)
 • Ekibin Ana Motivasyon Kaynakları
 • Prim ve Ödül Sisteminin Tasarımı
  • Performansın nasıl ölçüleceğinin belirlenmesi
  • Performans kriterlerine uygun olarak somut bireysel ve ekip hedeflerinin oluşturulması
  • Prim (ödül) şemasının oluşturulması
  • Ceza kriterlerinin belirlenmesi
  • Sistemin gelişim sürecinin hazırlanması
 • Eğlence ve Hikayenin Eklenmesi
 • Platform ve Programlar

Katılım Bilgisi:
Detaylı bilgi ve kurum içi eğitim teklifi talebiniz için 0216 358 01 48 numaralı telefonumuzdan veya bilgi@arkheegitim.com mail adresimizden eğitim danışmanlarımız ile görüşebilirsiniz.