Geri dönün

Perakende Matematiği & Mağazacılık

Perakende Matematiği & Mağazacılık

Şirketlerin nakit akışını yaratan ve dolayısıyla can damarını oluşturan satış ekiplerinin performanslarının en üst seviyeye taşınmasıdır. Performansın maksimize edilmesi aynı zamanda şirketin hedef olarak belirlediği kilit performans göstergelerinin de maksimize edilmesini sağlar. Nihai hedefimiz, doğru yönetim becerileri ile çalışan memnuniyetini ve müşteri memnuniyetini en üst noktaya taşımak,  ciro ve kar hedeflerini maksimum seviyeye çıkarmaktır.

Bu program katılımcılara, interaktif ve uygulamalı bir ortamda perakendenin kendine özgü dilini anlayabilme, anahtar performans göstergelerini ölçebilme, yorumlayabilme ve karar alabilme becerilerini sağlamaktadır. Ciro ve kar artışını sağlama; verimliliği artırma ve sürdürebilirliği sağlamak için gerekli olan tüm verilerin anlamlandırılması ve uygulanması becerisini sağlamaktadır.

Eğitim sonunda katılımcılar; mağazacılık için önemli olan sayıların neler olduğunu, temel performans göstergelerini hesaplama ve yorumlamayı, kârlılığı ve verimliliği etkileyen faktörleri, sayılarla mağaza performansını değerlendirmeyi öğreneceklerdir. Başlangıç seviyesindeki bu eğitim, perakendeyi sayılar ve hedeflerle yönetmeyi öğretmeyi hedeflemektedir. 

Hedef Kitle:

Tüm perakende yöneticileri; mağaza ve şube müdür ve yöneticileri; perakende sektöründe faaliyet gösteren tüm firma çalışanları ile perakende sektörüne girdi sağlayan tüm distribütörler ve firmalar.

İçerik:

 • Perakende Matematiği Nedir?
 • Hedefleri Belirlemek
 • Verimli Takımlar Yaratmak
 • Potansiyel Performans Matrisi ve Motivasyon
 • Satışta Liderlik Yaklaşımları İle K.P.I. Yönetimi
 • Yöneticiler İçin Temel Ekonomi
  • Brüt faiz ve net faiz hesaplamaları.
  • Basit faiz oranı hesaplamaları.
  • Bileşik faiz hesaplamaları.
  • Nominal ve Efektif Faiz/Reel Faiz örnekleri. 
 • Performans İçin Göstergeler ve Performans Yönetimi
 • Kilit Performans Göstergeleri
  • Karlılık Performans Göstergeleri
   • Brüt Satış 
   • Net Satış
   • Faaliyet Kârı
   • Kar Marjı Hesaplama
   • Gross Profit / Mark-up
   • Uygulamalı Örnekler
  • Satış Performans Göstergeleri
   • Sepet Tutarı
   • Fatura Başına Ürün
   • Ortalama Satış Fiyatı
   • Girene Fatura
   • Metrekare Başına Satış
  • Satın alma ve Tedarik Göstergeleri
   • Stok Devir Hızı
   • Stok/Satış Oranı
   • Alacak Devir Hızı
   • Alacakların Ortalama Tahsilat Süresi
   • Sabit Maliyetler
   • Değişken Maliyetler

Katılım Bilgisi:
Detaylı bilgi ve kurum içi eğitim teklifi talebiniz için 0216 358 01 48 numaralı telefonumuzdan veya bilgi@arkheegitim.com mail adresimizden eğitim danışmanlarımız ile görüşebilirsiniz.