Geri dönün

Pazarlama Faaliyetlerinde Kişisel Verilerin Korunması

Pazarlama Faaliyetlerinde Kişisel Verilerin Korunması

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile bugüne kadar pazarlama faaliyetleri esnasında serbestçe yürütülen veri elde etme, toplama, saklama, sınıflandırma, analiz etme ve kullanma süreçlerinde meydana gelecek değişiklikleri ve almanız gereken tedbirleri öğreneceksiniz.

Programın hedefi; kanuna uyum sağlama ve yeni yükümlülükleri yerine getirilebilme

Hedef Kitle:

Pazarlama faaliyet ve iş süreçlerinde veri kullanan tüm kişi, birim ve kuruluşlar.

İçerik:

 • TEMEL KAVRAMLAR
 • Hangi Veriler Kişisel Veri Kapsamındadır
 • Özel Nitelikli Kişisel Veriler Hangileridir
 • Hangi İş ve Faaliyetler Veri İşleme Sayılır
 • Veri İşleme Şartları Nelerdir
 • Kanun İle Öngörülen İdari ve Cezai Yaptırımlar
 • KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNUNUN PAZARLAMA FAALİYET VE SÜREÇLERİNE ETKİSİ
 • Kişisel Veri Toplama Kanalları
 • Müşteri Segmentasyonu
 • Bağlılık Programları
 • Marka, CRM ve Sair İletişim Kanalları Kullanımı (E-mail, SMS, Sosyal Medya)
 • Kampanya Yönetimi
 • Hedefli Pazarlama ve Re-Marketing
 • Davranışsal Pazarlama
 • Pazar ve Algı Araştırmaları, Anketler
 • Dijital Medya Planlaması
 • Cookie ve Benzeri Takip Teknoloji ve Yazılımlarının Kullanımı
 • Lokasyon, MAC ID vb. Bilgilerinin Kullanımı
 • Ad Network ve Reklam Uygulamaları
 • Ad Blocker ve Do Not Track Uygulamaları
 • Anonimleştirilmiş Veri Kullanımı
 • Big Data ve Verinin Ekonomik Değeri
 • Ajans, Analitik ve Re-Marketing Partnerleri vb. Üçüncü Kişilerle Veri Paylaşımı ve Aktarımı
 • Yurt Dışına Veri aktarımına Getirilen Sınırlandırmalar
 • RIZA/ONAY VE BİLGİLENDİRME SÜREÇLERİ
 • Hangi Durumda Kişilerin Açık Rızası Alınmalıdır
 • Açık Rıza Nasıl Anlaşılmalıdır
 • Açık Rıza Alınması Gerekmeyen İstisnalar Hangileridir
 • Opt-in ve Opt-Out Metotları
 • Bilgilendirme Yöntemleri, (Pop-Up, Banner), Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Bildirimleri
 • Gizlilik ve Çerez Politikaları
 • Onay ve Bilgilendirme Metinlerinde Kullanılacak İçerik ve İfadeler
 • Önceden Alınmış İzinlerin Durumu
 • Daha Önce Toplanmış Kişisel Verilerin Kullanımı
 • OPERASYONEL RİSK YÖNETİMİ        
 • AVRUPA BİRLİĞİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ

Katılım Bilgisi:
Detaylı bilgi ve kurum içi eğitim teklifi talebiniz için 0216 358 01 48 numaralı telefonumuzdan veya bilgi@arkheegitim.com mail adresimizden eğitim danışmanlarımız ile görüşebilirsiniz.