Geri dönün

Oyunlaştırma Yaklaşımıyla Prim ve Ödül Sistemleri

Oyunlaştırma Yaklaşımıyla Prim ve Ödül Sistemleri

Çalışanlarınızın performansını arttırmanın sırrı, kurumunuzda doğru prim ve ödül sistemleri kurmanızdan geçer. Çözüm ise insan odaklı tasarımlar kurmak ve çalışanların motivasyonunu doğru anlamaktır. Bu eğitimde tüm katılımcılar performansı arttıran ve kazandıran prim ve ödül sistemlerini analiz edecekler ve kurumlarına adapte edebilecekler. Kurdukları bu sistemlerin oyunlaştırılmış bir platformda nasıl işleyeceğini görüp, deneyimleme fırsatına sahip olacaklar. Eğitime katılanlar, eğitimin öncesinde başlayacak ve eğitim süresince devam edecek oyunlaştırma ile güçlendirilmiş bir eğitim sürecinin parçası olacaklar. Özel geliştirilen kurgusuyla oyunlaştırmanın, prim ve ödül sistemlerinin gücünü ilk elden deneyimleyebilecekler.

Yöntem:

Sunum, örnekler, test, uygulama çalışmaları, interaktif çalışmalar ve oyunlaştırma kurgusu.

İçerik:

1. Bölüm:

 • Hedef Tanımlama
 • Kilit Performans Ölçütlerini Belirleme
 • Ödül ve Ceza Sistemi Tasarımı
 • Yetkinlik Tanımlama (Satış Personeli ve Yöneticisi Yetkinlik Seti)
 • Çalışanı Değerlendirme
 • Geri Bildirim Metodolojisi

2. Bölüm – Örneklerle Prim ve Ödül Uygulamaları

Katılımcılar excel uygulamaları ile kendi prim ve ödül sistemlerini tasarlayıp deneyimleyecekler.

3. Bölüm Workshop Ana Başlıkları

 • Hedeflerin Belirlenmesi
 • Davranış Değişikliklerinin Belirlenmesi (K.P.I)
 • Ekibin Ana Motivasyon Kaynakları
 • Prim ve Ödül Sisteminin Tasarımı
 • Eğlence ve Hikayenin Eklenmesi
 • Platform ve Programlar

Program Sonrası 14 Günlük Oyunlaştırma Danışmanlığı ve Tasarımı:

Program sonrası, liderlerin ekip çalışanlarının K.P.I’larını tanımlayabileceği, izleyebileceği, ölçebileceği ve oyunlaştırabileceği oyunlaştırma platformuna 14 günlük kullanım hakkı verilecektir.

Katılım Bilgisi:
Detaylı bilgi ve kurum içi eğitim teklifi talebiniz için 0216 358 01 48 numaralı telefonumuzdan veya bilgi@arkheegitim.com mail adresimizden eğitim danışmanlarımız ile görüşebilirsiniz.