Geri dönün

İtiraz Karşılama ve Satışta Müzakere Becerileri

İtiraz Karşılama ve Satışta Müzakere Becerileri

 • İtiraz ile ilgili iç engellerin analiz edilmesi,
 • İtiraz konusunun NLP yaklaşımıyla farklı bir çerçeveleme ile ele alınması,
 • Hemen her durumda uygulanan fiyat düşürme stratejisinin gözden geçirilmesi,
 • Ürün ve hizmetin değerinin vurgulanması,
 • İtiraz konusunda güçlü bir müzakere yönetimi stratejisinin geliştirilmesi,
 • Kendini tanı, ürününü tanı ve müşterini tanı konseptinin yaşayarak ve deneyimleyerek öğrenilmesidir.

Eğitim sonunda, kendisini ve müşterisini tanıyan, çözüm odaklı, proaktif bir yaklaşım sergileyen, müzakere becerisi güçlü ve itirazları karşılayabilen satış profesyonelleri hedeflenmektedir.

Program; koçluk yaklaşımı, insan psikolojisi, motivasyon metotları ve psikolojinin öğretileri kullanılarak, inter aktif ve uygulamalı bir şekilde sunulmaktadır.

Eğitim Metodolijisi:

1. Ön Çalışma ve Eğitimlerin Firmaya Uyarlanması

Firma yetkilileri ile bir ön toplantı düzenlenip firmanın ihtiyaclarının analizi yapılır. Yapılan çalışma doğrultusunda eğitim içeriğinde ekleme ve/veya düzeltmeler yapılabilir. Ulaşılması istenen ana hedefler doğrultusunda firmanın iklimine özgü terzi usulu bir program uyarlanır.

2. Eğitim Öncesi

Eğitim öncesi, eğitimin ve öğrencilerin durumuna göre ön ödevler verilmekte, kişilik analizleri saptanmaktadır.

3. Eğitim Aşaması

Eğitimler maksimum 15-20 kişilik sınıflarda ve öğrenmeyi kolaylaştıracak tüm teknikler ile birlikte uygulamalı olarak verilmektedir. Her eğitim setinin içinde bir ya da birden fazla uygulama ve araç bulunmakta olup yaşayarak öğrenme modeli ile çalışılmaktadır.

4. Eğitim Sonrası Uygulamalar

Eğitim sonunda testler, değerlendirme formları ve birebir görüşmeler ile ölçümleme yapılmaktadır. Her eğitim sonunda değerlendirme ödevleri verilmektedir.

İçerik:

 • Modül 1 - Satış Profesyonelinin Kendini Tanıması
  • Değerler – Paradigma - Workshop
  • Bireysel Güç Analizi / Güçlü Yönlerin - Workshop
 • Modül 2 - Satış Profesyonelinin Müşterisini Tanıması
  • Davranış Profilleri – Workshop ve Envanter
  • Müşteri Tipleri – Uygulama
 • Modül 3 – İtiraz Karşılama Araçları
  • İç Engellerin Analizi (Koçluk Uygulamaları) – Ön Çalışma Workshop
  • Yeniden Çerçeveleme (NLP Uygulaması)
  • İhtiyaç Analizi ve Kişisel Bağ Kurma
  • Sorularla İhtiyacın Keşfi / Güçlü Sorular (Workshop)
  • Müşterini Tanı
  • Güven Ver Güven Al
  • Ürün ve Hizmetin Değerini Sun (Workshop)
  • Deneyim Yaşat - Fark Yarat
  • Müşterinin Dilinden Konuş
  • İtiraz Karşılamada Taktiksel Müzakere Becerileri
  • Workshop ve Oyunlaştırma Uygulamaları

Katılım Bilgisi:
Detaylı bilgi ve kurum içi eğitim teklifi talebiniz için 0216 358 01 48 numaralı telefonumuzdan veya bilgi@arkheegitim.com mail adresimizden eğitim danışmanlarımız ile görüşebilirsiniz.