Geri dönün

Üretim Planlama ve Stok Yönetimi

Üretim Planlama ve Stok Yönetimi

Temel üretim planlama ve stok yönetimi yaklaşım ve yöntemlerinin açıklanarak, daha etkin ve verimli bir üretimin sağlanması, kaynakların optimal düzeyde kullanımının temin edilmesi ve satış-üretim-tedarik arasında uygun bir dengenin kurulmasıdır.

Hedef Kitle:

Planlama, Üretim, Depo, Sevkiyat, Satınalma ve Lojistik Bölümü Çalışanları.

İçerik:

 • Üretim ve Üretim Sistemleri
 • Üretim Kavramı
 • Üretim Sistemi
 • Üretim Sistemlerinin Tarihsel Gelişimi
 • Üretim Sistemlerinin Özellikleri
 • Üretim Sistemlerinin Sınıflandırılması
 • Örneklerle Geleneksel ve Çağdaş Üretim Sistemleri (Hücresel Üretim, Tam Zamanında Üretim (JIT))
 • Üretim Yönetimi Kavramı
 • Üretim Planlama ve Kontrol (ÜPK) Kavramı ve ÜPK İşleyiş Düzeni
 • Talep Plânlama
 • Talep Tahmini Kavramı ve Üretim Planlamadaki Önemi
 • Talep Tahmini İlkeleri ve Aşamaları
 • Talep ve Arz Plânlama
 • Talep Plânlama İle İlgili İşletme Bölümleri
 • Talep Tahmini Yöntemleri (Zaman Serisi Analizleri)
 • Toplu Üretim Planlama ve Ana Üretim Çizelgeleme
 • Toplu Üretim Planlama (Uzun Vâdeli Plânlama) [Sezgisel ve Analitik Yaklaşımlar]
 • Ana Üretim Çizelgesinin Oluşturulması (Orta Vâdeli Plânlama)
 • Malzeme Yönetimi ve Stok Kontrol
 • Stok ve Envanter Kavramları
 • Stok Çeşitleri
 • Stok Devir Hızı
 • Stok Maliyetleri (Elde Bulundurma, Elde Bulundurmama)
 • Deponuzdaki Fazla Stoğun 12 Nedeni ve Azaltma Önerileri
 • Stok Kalemleri İçin Sınıflandırma Yaklaşımları (Tek ve Çok Ölçütlü ABC Analizi, Depo Yerleşimi için ABC Sınıflandırması)
 • Bağımsız Talebe Dayanan Stok Sistemleri (Ekonomik Sipariş ve Ekonomik Üretim Miktarlarının Belirlenmesi, Güvence Stoğu ve Sipariş Verme Düzeyinin Belirlenmesi)
 • Bağımlı Talebe Dayanan Stok Yönetimi: Malzeme Gereksinim Plânlaması (MRP)
 • Etkin Bir Stok Kontrol Sisteminin Kurulması İçin Öneriler
 • Genel Olarak Depolarda Malzeme Kullanım Öncelik Kuralları (FIFO, LIFO, FEFO)
 • Kapasite Planlama
 • Kapasite Tanımı
 • Kapasite Ölçümü
 • Kapasite Planlama Süreci
 • Kaynak (Yatırım) Planlaması ve Yüksek Düzey Belirsizlikler
 • Kaba Kapasite Planlama ve Orta Düzey Belirsizlikler
 • Kapasite Gereksinim Plânlaması (Sonlu ve Sonsuz Kaynak Durumları) ve Düşük Düzey Belirsizlikler

Katılım Bilgisi:
Detaylı bilgi ve kurum içi eğitim teklifi talebiniz için 0216 358 01 48 numaralı telefonumuzdan veya bilgi@arkheegitim.com mail adresimizden eğitim danışmanlarımız ile görüşebilirsiniz.