Geri dönün

Bakım Yönetimi

Bakım Yönetimi Nedir?

İşletmeler makina ve donanıma büyük yatırımlar yapmakta ve dolayısıyla bu yatırımlarının karşılığını almak istemektedirler. Makina ve tesislerin arıza nedeniyle yaşanan (arızî) duruşları veya kapasitelerinin altında çalışmaları, önemli kayıplara neden olmaktadır. Sıfır duruş ve kayıp ideali doğrultusunda geliştirilen çağdaş bakım sistemleri bulunmaktadır. Eğitimde bu konulara yönelik ilke ve yöntemler açıklanmaktadır.

Hedef Kitle:

Üretim ve Bakım-Onarım Bölümü yöneticileri, çalışanları, mühendisler ve ara teknik elemanlar (bakım işçileri dışında)

İçerik:

Bakım-Onarım Sistemlerinin Yönetimi

 • Üretim Sisteminde Bakımın Yeri
 • Temel Kavramlar
 • Bakım-Onarım Politikası

Bakım-Onarım Sistemlerinin Analizi

 • Bakım Çalışmaları Hakkında Bilgi Toplanması
 • Planlı Bakım Uygulamalarının Analizi
 • Makina Duruşlarının Analizi
 • Bakım Çalışmalarının Yapılış Şeklinin Analizi
 • Bakım Aralıklarının Analizi
 • Yedek Parça Tedarik Sisteminin Analizi
 • Kullanım Kataloglarının İncelenmesi
 • Bakım Fonksiyonunun Organizasyonel Yapısı
 • Bakım Çalışmalarının Değerlendirilmesi
 • Bakım-Onarım Haberleşme Sistemi

Planlı Bakım

 • Planlı Bakım Kavramı
 • Küvet Eğrisi
 • Bakım Maliyetleri ve Ekonomik Bakım Düzeyi
 • En Uygun Bakım Plânının Seçimi
 • Planlı Bakım Sistemi
 • Kestirimci Bakımın Aşamaları
 • Kestirimci Bakım Organizasyonunda İzlenecek Yöntem
 • Kestirimci Bakımın Ekonomik Yararı

Üretken Bakım

 • Üretken Bakım Kavramı, Amaçları ve Yöntemi
 • Ekipmandan Kaynaklanan Hatalar
 • İşgücünden Kaynaklanan Hatalar
 • Malzemeden Kaynaklanan Hatalar

5 S Çalışmaları

Katılım Bilgisi:
Detaylı bilgi ve kurum içi eğitim teklifi talebiniz için 0216 358 01 48 numaralı telefonumuzdan veya bilgi@arkheegitim.com mail adresimizden eğitim danışmanlarımız ile görüşebilirsiniz.