Geri dönün

Yöneticiler İçin Finansal Risklerin Yönetilmesi Teknikleri Ve 2022 Sonrası Ekonomi Beklentileri

2022 Sonrası Ekonomik Beklentiler

Tüm firmaların ve finans sektöründe faaliyette bulunanların Türkiye ekonomisi, dünya ekonomisi ve piyasalar ile ilgili periyodik beklentilerin ve risklerin belirlenmesinde kullanacakları tekniklerin gösterilerek güncel örnekler ile uygulamalar yapılacaktır.

Hedef Kitle:

Reel Ekonomide veya finans sektöründe faaliyette bulunan, tüm piyasaları takip etme gereği duyan,  yönetici, yönetici adayları ve karar alıcılara yöneliktir.

İçerik:

 • Risk Yönetimi Kavramı Ve Gelişimi
 • Risk Yönetimi İle İşletmelerin Fonksiyonları Arasındaki İlişki ,
 • Temel Riskler Ve Politikalar (Nakit , Maliyet, Aktif – Pasif  Yönetimi)
 • Risk Yönetim Araçları, Uygulamalar
 • Finansal Yönetime Giriş, Finans Fonksiyonu Ve Finans Yöneticisi, Finansal Yönetimin Temel İlkeleri,
 • Risk Yönetimi Kavramı
 • Risk Yönetimi Aşamaları
 • Risk Yönetim Ve İşletme Fonksiyonları İlişkisi
 • Kurum Çapında Entegre Risk Yönetim
 • Aktif / Pasif Yönetim
 • Etkin Bir Risk Yönetimi İçin Gerekli Unsurlar
 • Risk Yönetiminin Kurumsal Yönetim İçindeki Rolü
 • Temel Riskler
 • Kredi Riski
 • Piyasa Riski (Alım – Satıma İlişkin Piyasa Riski / Aktif – Pasife İlişkin Piyasa Riski / Likidite Riski /Vade Riski
 • Operasyonel Risk 
 • Şirket İçi Hile 
 • Şirket Dışı Hile Ve Dolandırıcılık
 • Müşteriler Ürünler Ve İş Uygulamaları
 • Dağıtım
 • İş Riski
 • İtibar Riski
 • Stratejik Risk
 • Yönetim Riski
 • Faiz Ve Kur Riskinin Yönetilmesi
 • Faiz Oranlarını Etkileyen Unsurlar
 • Faiz Riskinin Yönetilmesi, Yöntemler Ve Araçlar
 • Döviz Kurlarını Etkileyen Unsurlar
 • Döviz Riskinin Yönetilmesi
 • 2022 Ve Sonrası İçin Senaryo Analizleri Ve Firmalar İçin Örnek Risk Yönetimi Uygulamaları
 • Makro Ekonomik Göstergeler Açısından Risk Yönetiminin Unsurları, Araçları Ve Beklentiler
 • Global Ekonomi Ve Türkiye Ekonomi Sisteminin Tanımlanması İle İşleyişi 
 • Makro Ekonomik Göstergelerin Yorumlanması 
 • Reel Ve Mali Kesim İçin İzlenmesi Gereken Göstergeler 
 • Göstergeleri İzlerken Dikkat Edilmesi Gerekenler
 • Döviz Kurlarını Etkileyen Faktörler
 • Finansal Kriz(Likidite-Faiz)
 • Para Piyasaları Ve Merkez Bankası Bilançosunun Yorumlanarak Beklentilerin Analizi Çerçevesinde Firmalar İçin Nakit Yönetimi
 • Finansal Krizi Etkileyen Faktörler Ve Beklentilerin Yorumlanması
 • Genel Ekonomik Kriz
 • Makro Ve Mikro Dengeler Ve Dengeleri Etkileyen Faktörler
 • Piyasalar Arası Etkileşim Ve Portföy Yönetimi
 • Piyasa Verilerinin Birbirini Etkileme Şekli Ve Düzeyinin Yorumlanması
 • Piyasalar Arası Etkileşime Göre Risk Yönetimi İçin Gerekli Temel Bilgiler
 • Ekonomik Kriz Ve Finansal Kriz Öncü Göstergeleri (Piyasa Şartlarında Faiz – Kur Tahmin Yöntemleri)

Katılım Bilgisi:
Detaylı bilgi ve kurum içi eğitim teklifi talebiniz için 0216 358 01 48 numaralı telefonumuzdan veya bilgi@arkheegitim.com mail adresimizden eğitim danışmanlarımız ile görüşebilirsiniz.