Geri dönün

Uygulamalı Türev Ürünler Eğitimi

Uygulamalı Türev Ürünler

Eğitimde kur, faiz veya emtia riski ile karşı karşıya kalan kurumların finansal türev ürünlerle risklerini nasıl yönetebileceği aktarılacaktır. MS Excel üzerinden türev ürün fiyatlama ve kar-zarar hesaplamaları ile zenginleştirilecek eğitimde gerçek hayattan alınmış örneklerle katılımcıların konuları daha detaylı anlamaları hedeflenmektedir.

Örnek olarak ileri bir vadede dolar cinsinden bir emtia (Demir) satın alacaksınız. Londra borsasından demir future ve VOB’dan Dolar kontratı alarak uluslararı piyasalardaki demir fiyatı ve Dolar/TL kurundaki dalgalanmalarından korunabilirsiniz. Eğitimde bu stratejiyi nasıl planlayarak, kar/zarar senaryolarının nasıl hesaplanacağı anlatılacaktır.

Değişken faiz oranlı bir kredi aldınız fakat gelecek dönemlere ilişkin olarak faizlerin artma ihtimali söz konusu. Bu durumda faiz swap ürününü nasıl kullanırsınız ve kendinizi faiz artışlarından nasıl korursunuz?

Bankadan bir opsiyon fiyatı aldınız. Acaba aldığınız fiyat makul mu? Opsiyon fiyatlamasını Excel’de farklı yöntemlerle siz de yapabilirsiniz. Peki opsiyonda pozisyon almak için doğru bir zaman mı? Piyasa volatilitesi itibariyle almayı düşündüğünüz opsiyon ucuz mu, yoksa pahalı mı?

Hedef Kitle:

Faiz, kur ve emtia risklerinden korunmak isteyen ve bu amaçla türev ürünleri kullanmak ve fiyatlamasını yapmak isteyen, orta düzeyde Excel ve finans bilgisi olan bir katılımcı kitlesi hedeflenmektedir.

Not: Eğitmen örnek uygulamaları MS Excel kullanarak katılımcıların rahat takip edebileceği bir şekilde yapacaktır. 

İçerik:

 • Türev ürünler için gerekli temel istatistiksel kavramlar:
 • Ortalama getiri, standart sapma (volatility), korelasyon, kovaryans vb.
 • Normal dağılım ve rassal sayı kavramları
 • Excel’de volatilite hesaplama örnekleri
 • Türev piyasalar hakkında genel bilgiler:
 • Türev ürünlerin kullanım amaçları
 • Organize ve tezgahüstü (OTC) piyasalar
 • Emtia piyasaları
 • Vadeli işlemler borsası (VOB) hakkında genel bilgiler:
 • Sözleşmeler, teminatlar, vadeler vb.
 • Kontrat işleyiş örnekleri ve kar-zarar oluşumu
 • Varant piyasası
 • Forward ve Futures
 • Forward ve Futures arasındaki farklılıklar
 • Marking to Market kavramı
 • Başlangıç, sürdürme marginleri ve margin call
 • Forward fiyat hesaplaması
 • Ürünlerin hedging amaçlı kullanım örnekleri
 • Swap
 • Faiz ve döviz swap örnekleri (IRS, CCIRS)
 • Swap ürünlerinin fiyatlaması
 • Opsiyon
 • Opsiyon çeşitleri (Call-Put, American-European)
 • Opsiyon kar/zarar fonksiyonları (Payoff) ve grafikleri
 • Excel’de Black-Scholes yöntemi ile hisse senedi ve döviz opsiyon fiyatlama örnekleri
 • Opsiyon Greekleri ve Kullanım Alanları
 • Örtük (Implied) volatilite kavramı
 • DCD (Tam Teminatlı Opsiyon)
 • Anapara korumalı fonların işleyiş esasları
 • Egzotik türev ürünler hakkında genel bilgiler
 • Asya, Bariyer, Basket, Dijitaller vb.

Katılım Bilgisi:
Detaylı bilgi ve kurum içi eğitim teklifi talebiniz için 0216 358 01 48 numaralı telefonumuzdan veya bilgi@arkheegitim.com mail adresimizden eğitim danışmanlarımız ile görüşebilirsiniz.