Geri dönün

Uluslararası Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartları (UMS – UFRS), VUK – UMS/UFRS Karşılaştırılması ve Uygulamaları Eğitimi

Amaç

Şirketlerin büyümesi, gelişmesi ile dış piyasalara yönelmesi ile finansal tablolarını Uluslararası Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartlarına göre  (UMS - UFRS) hazırlamak zorunluluğundan dolayı meslek mensuplarına yönelik uygulama ve pratiklik kazandırılması. Eğitim; teorik bilginin pratik hayatta karşılaşabilinecek örnekler ve vaka çalışmaları ile desteklenerek kapsamlı bir şekilde anlatılması suretiyle gerçekleştirilecektir.

Hedef Kitle

Şirketlerin büyümesi, gelişmesi ile dış piyasalara yönelmesi ile finansal tablolarını Uluslararası Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartlarına göre  (UMS - UFRS) hazırlamak zorunda olmaları nedeni ile tabloları hazırlayacak olan mali işler çalışanları ve profesyonelleri.

Yöntem

Eğitim anlatım, tartışma seklinde yapılacak ve örnek olay, problem çözme ve tartışmalarıyla desteklenecektir. Katılımcılar her fırsatta tartışmalara katılmaya teşvik edileceklerdir.

İçerik

 • Başlıklarla Yürürlükteki Standartlar
 • UMS/TMS 1 – Finansal Tabloların Sunuşu
 • UMS/TMS 34 – Ara Dönem Finansal Raporlama
 • UFRS /TFRS 1 – İlk Kez Hazırlanan Finansal Tablolar 
 • UMS /TMS 10 – Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar
 • UMS/TMS 8 – Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminleri
 • UMS/TMS 21 – Kur Değişinim Etkileri
 • UMS/TMS 2 – Stoklar 
 • UMS/TMS 16 – Maddi Duran Varlıklar 
 • UMS/TMS 23 – Borçlanma Maliyetleri
 • UMS /TMS 38 – Maddi Olmayan Duran Varlıklar  
 • UMS /TMS 40 –Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 
 • UMS/TMS 36 – Varlıklarda Değer Düşüklüğü
 • UMS/TMS 19 – Çalışanlara Sağlanan Faydalar 
 • UMS/TMS 37 – Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklar
 • UMS/TMS 18 – Hasılat 
 • UMS/TMS 11 – İnşaat Sözleşmeleri  
 • UMS/TMS 41 – Tarımsal Faaliyetler
 • UMS /TMS 12 – Gelir Vergileri
 • UMS /TMS 7 – Nakit Akış Tabloları
 • UMS /TMS 27,28,31 UFRS 3 – Finansal Duran Varlıklar
 • UMS/TMS 20 – Devlet Teşviklerinin Muhasebeleştirilmesi
 • UMS/TMS 24 – İlişkili Kuruluşlar İlişkin Açıklamalar 
 • UMS/TMS 33 – Kar Payı 
 • UMS/TMS 8 – Faaliyet Bölümleri 
 • UMS/TMS 39 – Finansal Araçlar

Web sitemizde yayımlanan tüm yazılı ve görsel içerikler tescil edilmiştir. Yazılı izin olmaksızın sitemizdeki içeriklerden alıntılar yapılması ve/veya içeriklerin kopyalanması yasaktır. Arkhe Eğitim bu ihlallerden doğacak yasal haklarını kullanmayı saklı tutar.


Katılım Bilgisi:

Detaylı bilgi ve kurum içi eğitim teklifi talebiniz için 0216 358 01 48 numaralı telefonumuzdan eğitim danışmanlarımız ile görüşebilirsiniz.