Geri dönün

Uluslararası Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartları (UMS – UFRS), VUK – UMS/UFRS Karşılaştırılması ve Uygulamaları Eğitimi

VUK – UMS/UFRS Eğitimi

Şirketlerin büyümesi, gelişmesi ile dış piyasalara yönelmesi ile finansal tablolarını Uluslararası Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartlarına göre  (UMS - UFRS) hazırlamak zorunluluğundan dolayı meslek mensuplarına yönelik uygulama ve pratiklik kazandırılması. Eğitim; teorik bilginin pratik hayatta karşılaşabilinecek örnekler ve vaka çalışmaları ile desteklenerek kapsamlı bir şekilde anlatılması suretiyle gerçekleştirilecektir.

Hedef Kitle:

Şirketlerin büyümesi, gelişmesi ile dış piyasalara yönelmesi ile finansal tablolarını Uluslararası Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartlarına göre  (UMS - UFRS) hazırlamak zorunda olmaları nedeni ile tabloları hazırlayacak olan mali işler çalışanları ve profesyonelleri.

Yöntem:

Eğitim anlatım, tartışma seklinde yapılacak ve örnek olay, problem çözme ve tartışmalarıyla desteklenecektir. Katılımcılar her fırsatta tartışmalara katılmaya teşvik edileceklerdir.

İçerik:

 • Başlıklarla Yürürlükteki Standartlar
 • UMS/TMS 1 – Finansal Tabloların Sunuşu
 • UMS/TMS 34 – Ara Dönem Finansal Raporlama
 • UFRS /TFRS 1 – İlk Kez Hazırlanan Finansal Tablolar 
 • UMS /TMS 10 – Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar
 • UMS/TMS 8 – Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminleri
 • UMS/TMS 21 – Kur Değişinim Etkileri
 • UMS/TMS 2 – Stoklar 
 • UMS/TMS 16 – Maddi Duran Varlıklar 
 • UMS/TMS 23 – Borçlanma Maliyetleri
 • UMS /TMS 38 – Maddi Olmayan Duran Varlıklar  
 • UMS /TMS 40 –Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 
 • UMS/TMS 36 – Varlıklarda Değer Düşüklüğü
 • UMS/TMS 19 – Çalışanlara Sağlanan Faydalar 
 • UMS/TMS 37 – Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklar
 • UMS/TMS 18 – Hasılat 

 

 • UMS/TMS 11 – İnşaat Sözleşmeleri  
 • UMS/TMS 41 – Tarımsal Faaliyetler
 • UMS /TMS 12 – Gelir Vergileri
 • UMS /TMS 7 – Nakit Akış Tabloları
 • UMS /TMS 27,28,31 UFRS 3 – Finansal Duran Varlıklar
 • UMS/TMS 20 – Devlet Teşviklerinin Muhasebeleştirilmesi
 • UMS/TMS 24 – İlişkili Kuruluşlar İlişkin Açıklamalar 
 • UMS/TMS 33 – Kar Payı 
 • UMS/TMS 8 – Faaliyet Bölümleri 
 • UMS/TMS 39 – Finansal Araçlar

Katılım Bilgisi:
Detaylı bilgi ve kurum içi eğitim teklifi talebiniz için 0216 358 01 48 numaralı telefonumuzdan veya bilgi@arkheegitim.com mail adresimizden eğitim danışmanlarımız ile görüşebilirsiniz.