Geri dönün

Standby Akreditifler Kurallar, Riskler, Çözüm Yolları ve Vaka Analizleri

Akreditif Nedir?

Akreditif, finansal bir kurum tarafından, ismi geçen lehtara, belirtilen belgeleri ibraz etmesi karşılığında, gene belirtilen miktardaki ödemenin yapılması için düzenlenmiş bir belgedir. Aynı zamanda şartlı bir banka kredisidir.

Bu eğitimde Standby Akreditifte kurallar, riskler, çözüm yolları ve detaylı analizler ele alınacaktır.

İçerik:

 • Akreditifin Tanımı Ve Genel Çerçevesi
 • Akreditifte Taraflar Arası İlişkiler
 • Akreditifte Bankalar
 • Amir, Teyit, Rambursman, Ödeme, Lehdar, İştira Bankalarının Sorumlulukları

Akreditifin İşleyişi

 • Akreditifin Taraflar Arası İşleyişi
 • İthalatçı ve İhracatçı Açısından Akreditifi Süreci
 • Akreditifinin Açılmasında Dikkat Edilmesi Gerekenler
 • Akreditifinin İşleyişinde Dikkat Edilmesi Gerekenler

Akreditif Çeşitleri

 • Dönülebilir Akreditif
 • Dönülmez Akreditif
 • Teyitsiz Akreditif
 • Teyitli Akreditif
 • Döner/Rotatif Akreditif
 • Devredilebilir Akreditif
 • Karşılıklı Akreditifler
 • Teminat Akreditifleri
 • Red-Clause Akreditifler
 • Görüldüğünde Ödemeli Akreditif
 • Vadeli Akreditif
 • Kabul Kredili Akreditif
 • İştiralı Akreditif
 • Karışık Ödemeli Akreditif

Akreditif Mektupları

 • Akreditif Açtırma Teklif Mektubunun Hazırlanması Ve Masrafları
 • Akreditif Metininin Açıklanması
 • Akreditif Belgelerinin Genel Analizi
 • Belgelerle İlgili Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Akreditif İle İlgili Örnek Uygulamalar

 • Akreditifte İşlem Süreci
 • Akreditifte Sürelerle İlgili Uygulamalar
 • Akreditifte Kısmi Sevkiyat, Aktarma, Uygulamaları
 • Akreditifte Yükleme Ve Boşaltma İle İlgili Uygulamalar
 • Mal Tanımı Ve İstenen Belgelerle İlgili Uygulamalar
 • Akreditifte Incoterms İle İlgili Önemli Hususlar

Akreditiflerde Karşılaşılacak Riskler Ve Çözüm Yolları

 • Alıcı Riskleri
 • Satıcı Riskleri
 • Ülke Riskleri
 • Belge Riskleri
 • Diğer Riskler
 • Çözüm Yolları
 • Uygulamalı Örnekler
 • Akreditifte Rezerv

Akreditifte Rezervin Önemi

 • Örnek Uygulamalar
 • UCP 600’e Göre Rezerv Çalışmaları

Katılım Bilgisi:
Detaylı bilgi ve kurum içi eğitim teklifi talebiniz için 0216 358 01 48 numaralı telefonumuzdan veya bilgi@arkheegitim.com mail adresimizden eğitim danışmanlarımız ile görüşebilirsiniz.