Geri dönün

Standby Akreditifler Kurallar , Riskler, Çözüm Yolları ve Vaka Analizleri

İçerik

 • Akreditifin Tanımı Ve Genel Çerçevesi
 • Akreditifte Taraflar Arası İlişkiler
 • Akreditifte Bankalar
 • Amir, Teyit, Rambursman, Ödeme, Lehdar, İştira Bankalarının Sorumlulukları

Akreditifin İşleyişi

 • Akreditifin Taraflar Arası İşleyişi
 • İthalatçı ve İhracatçı Açısından Akreditifi Süreci
 • Akreditifinin Açılmasında Dikkat Edilmesi Gerekenler
 • Akreditifinin İşleyişinde Dikkat Edilmesi Gerekenler

Akreditif Çeşitleri

 • Dönülebilir Akreditif
 • Dönülmez Akreditif
 • Teyitsiz Akreditif
 • Teyitli Akreditif
 • Döner/Rotatif Akreditif
 • Devredilebilir Akreditif
 • Karşılıklı Akreditifler
 • Teminat Akreditifleri
 • Red-Clause Akreditifler
 • Görüldüğünde Ödemeli Akreditif
 • Vadeli Akreditif
 • Kabul Kredili Akreditif
 • İştiralı Akreditif
 • Karışık Ödemeli Akreditif

Akreditif Mektupları

 • Akreditif Açtırma Teklif Mektubunun Hazırlanması Ve Masrafları
 • Akreditif Metininin Açıklanması
 • Akreditif Belgelerinin Genel Analizi
 • Belgelerle İlgili Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Akreditif İle İlgili Örnek Uygulamalar

 • Akreditifte İşlem Süreci
 • Akreditifte Sürelerle İlgili Uygulamalar
 • Akreditifte Kısmi Sevkiyat, Aktarma, Uygulamaları
 • Akreditifte Yükleme Ve Boşaltma İle İlgili Uygulamalar
 • Mal Tanımı Ve İstenen Belgelerle İlgili Uygulamalar
 • Akreditifte Incoterms İle İlgili Önemli Hususlar

Akreditiflerde Karşılaşılacak Riskler Ve Çözüm Yolları

 • Alıcı Riskleri
 • Satıcı Riskleri
 • Ülke Riskleri
 • Belge Riskleri
 • Diğer Riskler
 • Çözüm Yolları
 • Uygulamalı Örnekler
 • Akreditifte Rezerv

Akreditifte Rezervin Önemi

 • Örnek Uygulamalar
 • UCP 600’e Göre Rezerv Çalışmaları

Katılım Bilgisi:

Detaylı bilgi ve kurum içi eğitim teklifi talebiniz için 0216 358 01 48 numaralı telefonumuzdan eğitim danışmanlarımız ile görüşebilirsiniz.