Geri dönün

Şirketlere Finansal Kazanç Sağlayacak Kıdem Tazminatını Aktüeryal Değerleme ile Hesaplama Teknikleri

Hedef Kitle

Mali İşler, Muhasebe Departmanı çalışanları, İç Denetim, Bağımsız Dış Denetim

Neden Katılmalısınız?

Yürürlükte olan Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı ile (TMS 19) ve uluslararası muhasebe standartlarına (IAS) uyumlu olarak finansal raporlama yapabilmenize yönelik kıdem tazminatı karşılıklarının aktüeryal değerlemesi ile ilgili bilgi sahibi olmak, finansal varsayımları piyasa şartları ile uyumlu, muhasebe standartlarına uygun belirlenmiş, denetçinize aktüeryal kazanç/zarar miktarları doğru ve açık şekilde açıklayabilmek, gelecek finansal yılların projeksiyonunu doğru şekilde yapabilme imkanına kavuşacaksınız.

İçerik

  • Kıdem Tazminatı Karşılıklarının Aktüeryal Değerlemesi İle İlgili Mevzuat
  • Aktüeryal Değerleme İle Yaratılan Katma Değer Örnek Uygulama
  • Aktüeryal Değerleme Rapor Örneği
  • Tahakkuk Eden Aktüeryal Yükümlülüğün Şimdiki Değerinin Belirlenmesi İçin 31 Aralık 2014 İtibariyle Tam Bir Aktüeryal Değerleme
  • 31 Aralık 2014 İçin Bilanço Bilgilerinin İfşası
  • 1 Ocak 2015 Ve 31 Aralık 2015 İçin Kar Zarar Kalemlerindeki Değişiklik

Web sitemizde yayımlanan tüm yazılı ve görsel içerikler tescil edilmiştir. Yazılı izin olmaksızın sitemizdeki içeriklerden alıntılar yapılması ve/veya içeriklerin kopyalanması yasaktır. Arkhe Eğitim bu ihlallerden doğacak yasal haklarını kullanmayı saklı tutar.


Katılım Bilgisi:

Detaylı bilgi ve kurum içi eğitim teklifi talebiniz için 0216 358 01 48 numaralı telefonumuzdan eğitim danışmanlarımız ile görüşebilirsiniz.