Geri dönün

Şirket – Proje Değerleme Yöntemleri

Şirket – Proje Değerleme Yöntemleri

Eğitimde aşağıdaki değerleme yöntemleri Excel destekli örnek çalışmalarla birlikte katılımcılara aktarılacaktır. Ayrıca, çeşitli sektörlere ait gerçek değerleme raporlarının üzerinden geçilerek pratik hayatta uygulama alanları incelenecektir.

İçerik:

1. Değerleme Çalışmalarında Kullanılan Başlıca Piyasa Göstergeleri

 • Fiyat kazanç orani (Price / Earnings - PE)
 • Firma değeri (enterprice value - EV)
 • Firma değeri / favök (EV /EBITDA)
 • Ayarlanmiş firma değeri / favök (Adj. EV / EBITDA)
 • Firma degeri / satiş orani (EV / Sales)
 • Fiyat / defter değeri orani (Price / Book Value)
 • Temettü getirisi / fiyat orani (Dividend Yield)
 • Özel sektör çarpanlari (sector multiples)

2. Net Aktif Değeri Yöntemi

3. Fiyat/Kazanç Oranı Yöntemi

4. Fiyat/Nakit Akım Oranı Yöntemi

5. Piyasa Değeri - Defter Değeri Yöntemi

6. Defter Değeri Yöntemi

7. Temettü Verimi Yöntemi

8. İndirgenmiş Nakit Akımları (Net Bugünkü Değer) Yöntemi

 • Nakit Akımlarının muhasebe hesap kalemleriyle bulunması
 • Nakit Akımlarının Tahmin Süresinin Belirlenmesi
 • Nakit Akımlarının İskonto Oranının Belirlenmesi (Borçların Maliyetinin Belirlenmesi
 • Öz Sermaye Maliyetinin Belirlenmesi, Ağırlıklı Sermaye Maliyetinin (WACC) Belirlenmesi)

9. Tasfiye Değeri Yöntemi

10. Yeniden Yapma Değeri Yöntemi

11. İşleyen Teşebbüs Değeri Yöntemi

12. Emsal Değeri Yöntemi

13. Ekspertiz Değeri Yöntemi

14. Piyasa Kapitalizasyon Değeri Yöntemi

15. Varlık Fiyatlama Modeli (Capital Asset Pricing Model-CAPM)

16. Opsiyon Fiyatlama Modelleri (Real Option)

Katılım Bilgisi:
Detaylı bilgi ve kurum içi eğitim teklifi talebiniz için 0216 358 01 48 numaralı telefonumuzdan veya bilgi@arkheegitim.com mail adresimizden eğitim danışmanlarımız ile görüşebilirsiniz.