Geri dönün

Satış Ve Satın Alma Yöneticileri İçin Finans Yönetimi

Satış ve Satın Alma Yöneticileri İçin Finans Yönetimi

İşletmelerinde satış ve satın alma fonksiyonunu uygulayanların kararlarının etkinliğini arttırmaya yönelik olarak teorik ve uygulamalı pratik sonuçlarını da içeren bir bütünlükte, bu konuda alt yapısı kuvvetlendirmek isteyen veya mevcut bilgilerini yenilemek isteyenlere yönelik hazırlanmış bir programdır.

Hedef Kitle:

Tüm Satış ve Satın alma ekiplerinin finans konuları ile ilgili olarak mali piyasa ile reel ekonomideki karar alıcı veya uygulayıcıları bu programa katılabilir.

İçerik:

 • Temel Ekonomik Veriler (Tarihsel Gelişim, Bugünü Ve Beklentiler)
 • Finansal Kesimler Ve Birbirleri İle Olan İlişkiler
 • Piyasalar Arası Etkileşim (Faiz, Kur, Parite Beklenti Analizi)
 • Reel Kesim
 • Ekonomide Arz Talep İlişkisi (Kamu – Özel, Yatırım, Tüketim, Harcamalar)
 • Tasarruf – Yatırım Dengesi, Kamu Maliyesi Gelir Gider Dengesi
 • Dış Ticaret Dengesi, Cari İşlemler Dengesi, Ödemeler Dengesi
 • Kamu Kesimi Borçlanma Gereği, Sanayi Üretimi, Kapasite Kullanım Oranları
 • Mali Kesim
 • Faiz, Araçları Ve Faiz Politikaları
 • Mali Kesim Kurumları (Merkez Bankası – Hazine)
 • Temel Finans Bilgisi Ve Temel Finansal Analiz (Satış Ve Satın Alma Ekiplerinin Finansal Okuryazarlığını Etkinleştirmek)
 • Bilanço, Gelir Tablosu, Nakit Akım Ve Fon Akım Tablosu
 • Mali Analiz
 • Mali Analizin Amaçları Ve Yatırımcı
 • Mali Analizde Kullanılan Mali Tabloların İncelenmesi
 • Finansal Değişkenler Ve İlişkiler Analizi: Rasyo Analizi
 • Finansal Yönetime Giriş, Finans Fonksiyonu Ve Finans Yöneticisi, Finansal Yönetimin Temel İlkeleri,
 • Risk Yönetimi Kavramı
 • Beklenti Yönetimine Uyumlu Risk Yönetimi Ve Araçları
 • Risk Yönetimi Aşamaları
 • Vadeli İşlemler Ve Firma Risklerinin Yönetilmesi
 • Risk Yönetim Ve İşletme Fonksiyonları İlişkisi
 • Kurum Çapında Entegre Risk Yönetim
 • Etkin Bir Risk Yönetimi İçin Gerekli Unsurlar
 • Risk Yönetiminin Kurumsal Yönetim İçindeki Rolü
 • Temel Riskler
 • Satış Ve Satın Almaya Yönelik Maliyet Yönetiminin İşletme Yönetimindeki Rolü (Müşteri Ve Tedarikçi Yönetimi)
 • Satış Ve Satın Alma Tercihlerinin Finansal Sonuçları
 • Satış Ve Satın Alma Bütçe Ve Bütçe Hazırlama Teknikleri
 • Aktif / Pasif Yönetiminde Satış Ve Satın Alma Kararlarının Etkileri
 • Nakit Yönetiminde Satış Ve Satın Alma Uygulamaları
 • Satış Ve Satın Alma Stratejileri İle Vade Uyumunun Yönetimi
 • Likidite Riskinin Kontrolünde Satış Ve Satın Alma Koşulları
 • Bütçe Yönetimi, Kontrol Ve Denetlenmesi
 • Satış Ve Satınalma Uygulamalarının Yarattığı Finansal Risklerin Yönetilmesi
 • Finansal Risk Yönetilmesinde Kullanılan Araçlar ( Future, Forward,Option, Swap, Factoring, Forfaiting)

Katılım Bilgisi:
Detaylı bilgi ve kurum içi eğitim teklifi talebiniz için 0216 358 01 48 numaralı telefonumuzdan veya bilgi@arkheegitim.com mail adresimizden eğitim danışmanlarımız ile görüşebilirsiniz.