Geri dönün

Proje Finansmanı – Yatırım Projelerinin Değerlendirilmesi

Proje Finansmanı Nedir?

Proje finansmanı, bir projenin tüm yaşam döngüsünün finansal analizidir. Eğitimde proje finansmanının temellerinden başlayarak tüm konular detaylı birşekilde paylaşılacak ve katılımcılarla birlikte değerlendirmeler yapılacaktır. Eğitimin hedef kitlesi, orta ve uzun vadeli yatırım yapma kararı verme aşamasında olan veya bu tip yatırımları kredilendiren kurumların çalışanlarına yöneliktir.

Hedef Kitle:

Orta ve uzun vadeli yatırım yapma kararı verme aşamasında olan veya bu tip yatırımları kredilendiren kurumların çalışanlarına yöneliktir.

İçerik:

Proje Finansmanı Kavramı

 • Yatırım
 • Net Yatırım
 • Bağımlı, Bağımsız Yatırımlar

Yatırım Türleri (Mali ve Üretime İlişkin Yatırımlar)

Proje Finansmanı Kavramı

 • Yeni Yatırımlar
 • Yenileme Yatırımları
 • Tevsii Yatırımları
 • Modernizasyon Yatırımları
 • Darboğaz Giderme Yatırımları
 • Kalite Düzeltme Yatırımları
 • Entegrasyon Yatırımları
 • Finansal Kiralama Yatırımları
 • Nakit Yatırımları

Proje Finansman Kararını Etkileyen Faktörler ve Hazırlama Safhaları

 • Ekonomik (İktisadi) Etüd
 • Teknik Etüd
 • Finansal Etüd
 • Hukuki Etüd

Proje Finansmanının Ekonomik (İktisadi) Yönden Hazırlanması ve Talep Tahmini

 • Piyasa Etüd Bilgilerinin Toplanması
 • Piyasa Etüdlerinde Toplanacak Bilgilerin Çeşitleri
 • Pazarın Rekabet Yapısına İlişkin Bilgiler
 • Mal ve Hizmetlerin Kullanım Yerleri ve Özellikleri
 • Pazardaki Tüketici Eğilimleri
 • Fiyat ve Maliyetlere İlişkin Bilgiler
 • Arz Kaynaklarına İlişkin Bilgiler
 • Dağıtım Kanalları
 • Ülkenin Özel Koşulları ve Mevsimlik Değişmelere İlişkin Bilgiler
 • Devletin Ekonomi Politikasındaki Değişikliklerinin İzlenmesi
 • İstatistiki Serilere İlişkin Bilgilerin Toplanması

Sektör Nedir?

 • Ürünler (hammadde ve üretimdeki diğer ürünleri kapsayacak şekilde)
 • Ürün Bazında Kapasiteler, Üretim ve Satışlar
 • Kapasite Kullanımı Analizi
 • Üretim Metodu ve Diğer Teknik Durumlar
 • Enerji Gereksinimleri ve Kaynaklar
 • Dağıtım Metodları

Sektörel Analiz Nedir?

Sektörde Başlıca Trend ve Analiz Teknikleri

 • Yurtiçi ve Yurtdışı Rekabeti
 • Fiyat Yapıları
 • Teknolojik Gelişmeler
 • Kamu’nun Rolü
 • Endüstriyel Kapasite Analizleri
 • Hammadde ve Kaynakların Piyasada Bulunabilirliği
 • Mevsimsel Etkiler

Sektörel Analiz Nasıl Yapılır?

Sektörde Rakiplerin Analizi (Yerli/Yabancı)

 • Rakiplerin İsim, Adres, Kapasite, Üretim Teknikleri ve Ürün Analizleri
 • En İyi Karşılaştırılabilir Halka Açık Şirketler(ürünler ve kapasiteler)
 • Direkt veya İkame Edilen Rekabetin Tartışılması
 • İkame Etkileri, Muhtemel Müşteriye Tesir Gücü

Sektörel Projeksiyon Nedir Nasıl Yapılır?

 • Direkt Rakiplerin Karşısında Ürünlerin Pazar Payı
 • Daha Geniş Piyasada Pazar Payı Değişiminin Tahmini
 • Yerine Geçebilecek En Yakın Ürünlerin Pazar Payı Tahmini

Sektörel Analiz Yapılırken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Nelerdir?

Sektörlerin Arz, Talep, Üretim, Tüketim Düzeylerinin Tespit ve Tahminleri

Sektörel Analiz Örnekleri

Proje Finansmanında Kapasitenin Belirlenmesi

 • Teorik Kapasite
 • Pratik Kapasite
 • Fiili Kapasite
 • Zorlanmış Kapasite
 • Makine ve İnsan Gücü Kapasitesi
 • Planlanmış Kapasite
 • Optimal Kapasite

Proje Finansmanında Kapasite Belirlemede Etkili Olan Faktörler

 • Talep Hacmi
 • Teknik Olanaklar
 • Finansman Olanakları
 • Hammadde Kaynakları
 • İşgücü Potansiyeli
 • Kuruluş Yeri
 • Faaliyet Hacmine Etkisi Açısından Maliyetler
 • Kuruluş Yerinin Belirlenmesi
 • Hammaddeler ve Rezerv Tahminleri
 • Malların Özellikleri ve Yan Ürünler
 • Teknoloji Seçimi ve Üretim Metodunun Belirlenmesi
 • Kullanılacak Makine ve Techizatın Belirlenmesi
 • Arazi, Bina ve Yapı İşleri
 • Tesisin Yerleşim Planı
 • İnşaat İşleri Harcama Tutarının Belirlenmesi
 • Teknik Yardım, Patent ve Know-How
 • Türkiye’de Yatırımları Teşvik Politikaları
 • Yatırımlara Uygulanan Teşvik Tedbirleri
 • Projelerin Milli Ekonomi Açısından Değerlemesi
 • Sabit Yatırım Tutarının Belirlenmesi
 • İşletme Sermayesi İhtiyacının Belirlenmesi
 • İşletme Sermayesi İhtiyacını Etkileyen İşletmeyle İlgili Faktörler
 • İşletme Sermayesi İhtiyacını Etkileyen İşletme Dışı Faktörler
 • Yatırımdan Sağlanacak Gelirin Tahmini
 • Proforma Gelir Tablosuna İlişkin Kavramlar
 • Başabaş Analizi
 • Birim Maliyet Giderleri Tablosu

Projelerin Değerlenip Önceliklerine Göre Sıralanmasında Statik Yöntemlerin Kullanılması

Projelerin Değerlenip Önceliklerine Göre Sıralanmasında Dinamik Yöntemlerin Kullanılması

 • Net Şimdiki Değer Yöntemi
 • Fayda Masraf Oranı Yöntemi
 • İç Karlılık Oranı Yöntemi
 • Yıllık Eşdeğer Masraf Yöntemi

Katılım Bilgisi:
Detaylı bilgi ve kurum içi eğitim teklifi talebiniz için 0216 358 01 48 numaralı telefonumuzdan veya bilgi@arkheegitim.com mail adresimizden eğitim danışmanlarımız ile görüşebilirsiniz.