Geri dönün

Kredi Riski Yönetimi, Erken Uyarı Göstergeleri ve Kredi Skorlama

Kredi Riski Nedir? Neden Önemlidir?

TBB açıklamasıyla Kredi Riski, bir bankanın kredi müşterisinin ya da kendisiyle bir anlaşmaya taraf olanın anlaşma koşullarına uygun biçimde yükümlülüklerini karşılayamama olasılığıdır. 

Kredi risk yönetiminin amacı  uygun parametreler içinde bankanın maruz kalabileceği riskleri yöneterek bankanın risk ayarlı getirisini maksimize etmektir. Bankalar portföylerindeki  tüm kredi risklerini ve bireysel kredilere (individual credits) ve işlemlere ilişkin risklerini yönetmek durumundadırlar. Bankalar ayrıca kredi risklerinin diğer risklerle  ilişkisini de göz önünde bulundurmalıdır. Kredi riskinin etkin şekilde yönetimi, risk yönetiminde kapsamlı bir yaklaşımın önemli unsurlarından birisidir.

Hedef Kitle:

Finans sektöründe çalışanlar, Firma yöneticileri, Bankalar, Mali İşler ve Finans Profesyonelleri, Bayilik Sistemi Yöneticileri, Filo Yönetimi

İçerik:

  • Kredi Riski Nedir?
  • Kredi Riski Nasıl Ölçülür?
  • Yeniden Yapılandırma Yöntemleri
  • Kredi Derecelendirmede Temel Metodlar Nelerdir?
  • Sorunlu Kredi Erken Uyarı Göstergeleri Nelerdir?
  • Kredi Skorlama Uygulamaları
  • Verilerin Gözden Geçirilmesi
  • Veri Tabanı Oluşturulması
  • Scorecard Yönetim Raporlama

Katılım Bilgisi:
Detaylı bilgi ve kurum içi eğitim teklifi talebiniz için 0216 358 01 48 numaralı telefonumuzdan veya bilgi@arkheegitim.com mail adresimizden eğitim danışmanlarımız ile görüşebilirsiniz.