Geri dönün

İşletmeleri Mali Tablolar İle Yönetmek-Finansal Analiz

Mali Tablolar ve Finansal Analiz

Firmaların piyasalar ile ilgili periyodik beklentilerini ve risklerini kontrol ederek, mali tablolar oluşturularak güncel örneklerle işletme finansmanı incelenecektir.

Hedef Kitle:

Şirketlerinin finansal ve mali yapılarını yöneten, karar süreçlerinde görev alan kişilere yöneliktir

İçerik:

 • Muhasebe ve Muhasebe Politikaları, Mali Analizin Yeri, Önemi
 • Mali Tablolar, Tek Düzen Hesap Planı, Bilanço, Gelir Tablosu
 • Mali Tablo İlkeleri, Bilanço Tablosu (Varlıklara - Kaynaklara İlişkin)
 • Mali Tablo İlkeleri, Gelir Gider Tablosu (Gelirlere - Giderlere İlişkin)
 • Fon Akım Tabloları
  • Nakit Akım Tabloları
  • Özkaynak Değişim Tabloları
  • Net İşletme Sermayesi Tabloları
 • Enflasyonun Mali Tablolar Üzerindeki Etkileri, Kısaca Enflasyon Muhasebesi
 • Enflasyonun Bilanço Tablosuna Olan Etkileri
 • Enflasyonun Gelir Tablosuna Olan Etkileri
 • SPK Tebliği, Fiyat Endeksi ve Düzeltme Katsayıları, Düzeltmeler
 • Mali Analiz Teknikleri
 • Tabloların Analize Uygun Hale Getirilmesi
 • Mali Analiz Çeşitleri ve Teknikleri
 • Karşılaştırmalı Tablolar
 • Değişim Analizleri
 • Trend Analizleri
 • Yüzde Analizleri
 • Oran Analizleri Likidite (Cari Oran, Asit Test, Nakit Oranı)
 • Mali Yapı Oranları ( Yabancı Kaynak, Borçlanma Katsayısı, Faiz Karşılama)
 • Duran Varlık Oranları
 • Faaliyet Oranları (Alacak Devir Hızı, Stok Devir Hızı, Net İşletme Sermayesi Devir Hızı)
 • Özsermaye Devir Hızı, Borç Devir Hızı, Diğer Faaliyet Oranları
 • Karlılık Oranları ( Net, Vergi Öncesi, Brüt Satış)
 • Başabaş Noktası Analizi
 • DUPONT Mali Kontrol Sistemi, Finansal Kontrol

Katılım Bilgisi:
Detaylı bilgi ve kurum içi eğitim teklifi talebiniz için 0216 358 01 48 numaralı telefonumuzdan veya bilgi@arkheegitim.com mail adresimizden eğitim danışmanlarımız ile görüşebilirsiniz.