Geri dönün

İşletmeleri Mali Tablolar İle Yönetmek-Finansal Analiz

Amaç

Firmaların piyasalar ile ilgili periyodik beklentilerini ve risklerini kontrol ederek, mali tablolar oluşturularak güncel örneklerle işletme finansmanı incelenecektir.

Hedef Kitle

Şirketlerinin finansal ve mali yapılarını yöneten, karar süreçlerinde görev alan kişilere yöneliktir

İçerik

 • Muhasebe ve Muhasebe Politikaları, Mali Analizin Yeri, Önemi
 • Mali Tablolar, Tek Düzen Hesap Planı, Bilanço, Gelir Tablosu
 • Mali Tablo İlkeleri, Bilanço Tablosu (Varlıklara - Kaynaklara İlişkin)
 • Mali Tablo İlkeleri, Gelir Gider Tablosu (Gelirlere - Giderlere İlişkin)
 • Fon Akım Tabloları
   
  • Nakit Akım Tabloları
  • Özkaynak Değişim Tabloları
  • Net İşletme Sermayesi Tabloları
 • Enflasyonun Mali Tablolar Üzerindeki Etkileri, Kısaca Enflasyon Muhasebesi
 • Enflasyonun Bilanço Tablosuna Olan Etkileri
 • Enflasyonun Gelir Tablosuna Olan Etkileri
 • SPK Tebliği, Fiyat Endeksi ve Düzeltme Katsayıları, Düzeltmeler
 • Mali Analiz Teknikleri
 • Tabloların Analize Uygun Hale Getirilmesi
 • Mali Analiz Çeşitleri ve Teknikleri
 • Karşılaştırmalı Tablolar
 • Değişim Analizleri
 • Trend Analizleri
 • Yüzde Analizleri
 • Oran Analizleri Likidite (Cari Oran, Asit Test, Nakit Oranı)
 • Mali Yapı Oranları ( Yabancı Kaynak, Borçlanma Katsayısı, Faiz Karşılama)
 • Duran Varlık Oranları
 • Faaliyet Oranları (Alacak Devir Hızı, Stok Devir Hızı, Net İşletme Sermayesi Devir Hızı)
 • Özsermaye Devir Hızı, Borç Devir Hızı, Diğer Faaliyet Oranları
 • Karlılık Oranları ( Net, Vergi Öncesi, Brüt Satış)
 • Başabaş Noktası Analizi
 • DUPONT Mali Kontrol Sistemi, Finansal Kontrol

Web sitemizde yayımlanan tüm yazılı ve görsel içerikler tescil edilmiştir. Yazılı izin olmaksızın sitemizdeki içeriklerden alıntılar yapılması ve/veya içeriklerin kopyalanması yasaktır. Arkhe Eğitim bu ihlallerden doğacak yasal haklarını kullanmayı saklı tutar.


Katılım Bilgisi:

Detaylı bilgi ve kurum içi eğitim teklifi talebiniz için 0216 358 01 48 numaralı telefonumuzdan eğitim danışmanlarımız ile görüşebilirsiniz.