Geri dönün

İleri Düzey Muhasebe Eğitimi

İleri Düzey Muhasebe Eğitimi

Bu eğitim programında işletmeler açısından özellikli muhasebe konuları detaylı bir şekilde anlatılacak uygulamada sıkça yapılan hatalar incelenecek ve uygulamadaki tartışmalı konular analiz edilecektir. Eğitim boyunca yapılacak uygulama örnekleriyle anlatılan bilgilerin daha iyi anlaşılması sağlanacaktır.

Hedef Kitle:

İşletmelerin muhasebe, finansman, denetim ve bütçe alanlarında çalışan personel.

İçerik:

 • Sayım Noksanlık Ve Fazlalıkları
 • Kredi Kartı İle Yapılan Satışların Muhasebeleştirilmesi
 • Sermaye Piyasası Araçlarının Kullanımı
 • Kur Farkı İşlemleri
 • Aktif Hesaplarda
 • Pasif Hesaplarda
 • Dış Ticaret İşlemlerinde
 • Şüpheli Ticari Alacaklara Karşılık Ayrılması
 • Stoklar İle İlgili İşlemler
 • Stok Değerleme Yöntemleri
 • Stoklarda Değer Düşüklüğü
 • İmha Edilmesi Gereken Stoklar
 • Fire İşlemleri
 • Reeskont İşlemleri
 • Alacak Senetleri Reeskontu
 • Borç Senetleri Reeskontu
 • Dönem Ayırıcı Hesaplar
 • Gelecek Aylara Ait Giderler
 • Gelecek Yıllara Ait Giderler
 • Gelecek Aylara Ait Gelirler
 • Gelecek Yıllara Ait Gelirler
 • Gelir Tahakkukları
 • Gider Tahakkukları
 • Araştırma Ve Geliştirme (Ar-Ge) Harcamalarının Muhasebeleştirilmesi
 • Sabit Kıymet İle İlgili İşlemler
 • Alış Ve Satış İşlemleri
 • Amortisman Ve Yenileme Fonu İşlemleri
 • Özel Maliyet Bedelleri
 • Finansal Kiralama İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi
 • Factoring İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi
 • İnternetten Yapılan İşlemlerin Muhasebeleştirilmesi
 • Konsinye Satışların Muhasebeleştirilmesi
 • İade Ve İskonto İşlemleri
 • Alışlarla İlgili İade Ve İskonto İşlemleri
 • Satışlarla İlgili İade Ve İskonto İşlemleri
 • Bağış Ve Yardımların Muhasebeleştirilmesi
 • Ciro Primleri, İskontolar Ve Bedelsiz Teslimler
 • Personel Prim Karşılıkları
 • Yedek Akçe Ayırma İşlemleri

Katılım Bilgisi:
Detaylı bilgi ve kurum içi eğitim teklifi talebiniz için 0216 358 01 48 numaralı telefonumuzdan veya bilgi@arkheegitim.com mail adresimizden eğitim danışmanlarımız ile görüşebilirsiniz.