Geri dönün

Her Yöneticinin Bilmesi Gereken Temel Finans Bilgileri

Temel Finans Yönetimi

Temel finans bilgisini teorik ve uygulamaya yönelik olarak pratik sonuçlarını da içeren bir bütünlükte, bu konuda alt yapısını kuvvetlendirmek isteyen veya mevcut bilgilerini yenilemek isteyenlere yönelik hazırlanmış bir programdır.

Hedef Kitle:

Tüm finans konuları ile ilgili olarak mali piyasa ile reel ekonomideki karar alıcı veya uygulayıcıları bu programa katılabilir.

İçerik:

 • Temel Ekonomik Veriler (Tarihsel Gelişim, Bugünü Ve Beklentiler)
 • Finansal Kesimler Ve Birbirleri İle Olan İlişkiler
 • Piyasalar Arası Etkileşim (Faiz, Kur, Parite Beklenti Analizi)
 • Reel Kesim
 • Ekonomide Arz Talep İlişkisi (Kamu – Özel, Yatırım, Tüketim, Harcamalar)
 • Tasarruf – Yatırım Dengesi, Kamu Maliyesi Gelir Gider Dengesi
 • Dış Ticaret Dengesi, Cari İşlemler Dengesi, Ödemeler Dengesi 
 • Kamu Kesimi Borçlanma Gereği, Sanayi Üretimi, Kapasite Kullanım Oranları
 • Mali Kesim
 • Faiz, Araçları Ve Faiz Politikaları
 • Mali Kesim Kurumları (Merkez Bankası – Hazine) 
 • Para Arzı Tanımları, Parasal Göstergeler Ve Analitik Bilanço İlişkisi
 • Kamu Açıklarının Finansmanında Merkez Bankasının Rolü
 • Hazine İhalelerinin Oluşumu ( İhale – İtfa)
 • Bankacılık Sektörünün Durumu Ve Beklentiler
 • Sermaye Piyasası Ve Menkul Kıymetler Borsası Ve Ekonomideki Yeri 
 • Temel Finans Bilgisi Ve Temel Finansal Analiz
 • Bilanço, Gelir Tablosu, Nakit Akım Ve Fon Akım Tablosu
 • Mali Analiz
 • Mali Analizin Amaçları Ve Yatırımcı
 • Mali Analizde Kullanılan Mali Tabloların İncelenmesi
 • Finansal Değişkenler Ve İlişkiler Analizi: Rasyo Analizi
 • Finansal Yönetime Giriş, Finans Fonksiyonu Ve Finans Yöneticisi, Finansal Yönetimin Temel İlkeleri,
 • Risk Yönetimi Kavramı
 • Beklenti Yönetimine Uyumlu Risk Yönetimi Ve Araçları
 • Risk Yönetimi Aşamaları
 • Vadeli İşlemler Ve Firma Risklerinin Yönetilmesi
 • Risk Yönetim Ve İşletme Fonksiyonları İlişkisi
 • Kurum Çapında Entegre Risk Yönetim
 • Etkin Bir Risk Yönetimi İçin Gerekli Unsurlar
 • Risk Yönetiminin Kurumsal Yönetim İçindeki Rolü
 • Temel Riskler
 • Maliyet Yönetiminin İşletme Yönetimindeki Rolü
 • Bütçe Ve Bütçe Hazırlama Teknikleri
 • Aktif / Pasif Yönetimi
 • Nakit Yönetimi
 • Vade Uyumu
 • Likidite Riskinin Kontrolü
 • Bütçe Yönetimi, Kontrol Ve Denetlenmesi
 • Finansal Risklerin Yönetilmesi 
 • Finansal Risk Yönetilmesinde Kullanılan Araçlar (Future, Forward, Option, Swap, Factoring, Forfaiting)

Katılım Bilgisi:
Detaylı bilgi ve kurum içi eğitim teklifi talebiniz için 0216 358 01 48 numaralı telefonumuzdan veya bilgi@arkheegitim.com mail adresimizden eğitim danışmanlarımız ile görüşebilirsiniz.