Geri dönün

Finans Yönetimi Uzmanlığı Sertifika Programı

Finans Yönetimi

Eğitimin amacı, piyasaya yönelik olarak tüm finansal faaliyetlerin kavramsal, uygulama ve neden sonuç ilişkilerinin bir bütünlük içerisinde verilerek, belirlenen süre içinde kişilere finansal bilgi donanımı kazandırmak ve mevcut bilgileri zenginleştirmektir.

Hedef Kitle:

Kişisel ve kurumsal olarak finansal faaliyetler ile bağlantılı mesleki içeriğe sahip tüm kişilere yöneliktir.

İçerik:

 • Finansal Yönetime Giriş
 • Finans Fonksiyonu Ve Finans Yöneticisi
 • Finansal Yönetimin Temel İlkeleri
 • Finansal Planlama Ve Kar Analizi
 • Paranın Zaman Değeri
 • Bugünkü Değer Ve Gelecekteki Değer
 • Eşdeğer Ödemeler
 • Tahvil, Bono Ve Hisse Senedi Değerlemesi
 • Yatırım Bütçelemesi (Nbd Ve Ivo Yöntemleri)
 • Finansal Tabloların Düzenlenmesi Ve Düzenlenme İlkeleri
 • Bilanço
 • Gelir Tablosu
 • Satışların Maliyetleri Ve Diğer Finansal Tablolar
 • Finansal Tabloların Arındırılması, Analize Uygun Duruma Getirilmesi
 • Konsolide Finansal Tablolar
 • Enflasyonun Finansal Tablolar Üzerindeki Etkileri
 • Analiz Teknikleri
 • Tabloların Analizi, Likidite Analizi, Özkaynak Yeterlilik Analizi (Mali Yapı Analizi), Etkinlik Analizi, Karlılık Analizi
 • Kredinin Tanımı Ve Genel Açıklamalar
 • Kredi Açmanın Tanımı
 • Kredinin Yararları
 • Kredi Olayının Oluşması
 • Zaman, Güven, Risk Ve Verim Unsuru
 • Kredilerin Sınıflandırılması
 • Nakit Krediler
 • Kısa Vadeli Fon Kaynakları
 • Dövize Endeksli Krediler
 • Factorıng / Forfaıtıng / Leasıng
 • Orta Vadeli Banka Kredileri
 • Uzun Vadeli Banka Kredileri Ve Sermaye Arttırımı
 • Oto Finansman
 • Gayri Nakit Krediler
 • Teminat Mektubu Kredileri
 • Akreditif Krediler
 • Kabul Krediler ( Aval Krediler)
 • Tek Düzen Hesap Planına Göre Kredi Çeşitleri
 • Fon Yönetimi
 • Nakit Yönetimi / Akımı
 • Banka İlişkileri
 • Fon Değerlemesi
 • Alım - Satım İşlemleri
 • Altın - Döviz, Hisse Senedi Piyasası
 • Yurtiçi - Yurtdışı Fonlar
 • Portföy Yönetimi
 • Risk Yönetimi
 • Risk Tanımları Ve Yönetimi
 • Kredi Riski
 • Likidite Ve Fonlama Riski
 • Faiz Riski
 • Fiyat Riski
 • Kur Riski
 • Kaldıraç Riski
 • Politik Risk
 • Faaliyet Riski
 • Küresel Risk
 • Karşılıklı Ticaret - Anlaşmalı Ticaret (Countertrade, Barter / Swıtch / Buy-Back / Off - Set)
 • Diğer İhracat Finans Teknikleri (Dünya Bankası (Ebrd), Ifc, Avrupa Yatırım Bankası, İslam Bankası Kredileri)
 • Risk Yönetim Açısından Kriz Öncü Göstergeleri Ve Korunma Yöntemleri
 • Kriz Öncü Göstergeleri İzlerken Dikkat Edilmesi Gerekenler
 • Bankacılık Krizi
 • Bankacılık Sisteminin İşleyişi, Sorunları Ve Beklentiler
 • Bankacılık Krizinin Öncü Göstergeleri, Örnek Uygulama
 • Döviz Krizi
 • Döviz Piyasaları, Döviz Kurlarını Etkileyen Faktörler
 • Finansal Kriz (Likidite-Faiz)
 • Para Piyasaları
 • Finansal Krizi Etkileyen Faktörler Ve Beklentilerin Yorumlanması
 • Genel Ekonomik Kriz
 • Makro Ve Mikro Dengeler Ve Dengeleri Etkileyen Faktörler
 • Finansal Piyasalarda Etkileşim
 • Faiz, Kur, Hisse Senetleri Borsası
 • Piyasa Verilerinin Birbirini Etkileme Şekli, Düzeyinin Yönü Ve Sonuçlarının Yorumlanması
 • Piyasalar Arası Etkileşime Göre Pozisyon Almak İçin Gerekli Temel Bilgiler
 • Merkez Bankası Bilançosunun Analizi Ve Para Otoritesinin Davranışlarının Analizi
 • Uluslararası Ticaretin Finansmanı
 • Uluslararası Finansman
 • Uluslararası Para Sistemleri
 • Uluslararası Ticaretin Finansmanı
 • İthalat-İhracat Öncesi Finansman
 • Uluslararası Finansmanda Ödeme Şekilleri
 • Bankalara İlişkin İhracat Finansmanı
 • Eximbanka İlişkin İhracat Finansmanı
 • İhracat Kredileri
 • İhracat Kredi Sigortaları
 • İhracat Garanti Programları
 • Alternatif Finansman Araçları
 • Factorıng, Forfaıtıng, Leasing
 • Uluslararası Ticarette Risk Yönetimi
 • İş Riski
 • Mala İlişkin Riskler
 • İhracatçı, İthalatçı Riskleri
 • Ödemeye İlişkin Riskler
 • Ticari Risk
 • Reklamasyon Riski
 • Politik, Transfer, Mali Risk
 • Dokümantasyon Riski
 • Fiyat, Kur, Faiz Riskleri
 • Firmaların Karşılaştıkları Riskler Ve Önleme Yöntemleri
 • Spekülasyon, Arbitraj, Hedging (Riskten Korunma)
 • Nakit Piyasalar Ve Vadeli Piyasalar
 • Vadeli Piyasalarda Ürünler
 • Futures Ve Forward Piyasaları
 • Opsiyon Piyasaları
 • Swap Piyasaları
 • Vadeli Faiz Sözleşmeleri
 • Para Piyasaları Ürünleri
 • Özel Sektör Ve Kamu Sektörü Fonlama Ürünleri (Mevduat Sertifikaları, Finansman Bonoları, Vdmk, Repo Hazine Bonoları, Gelir Ortaklığı Senetleri)
 • Sermaye Piyasası Ürünleri
 • Finansal Operasyonlar
 • Kredi Operasyonları

Katılım Bilgisi:
Detaylı bilgi ve kurum içi eğitim teklifi talebiniz için 0216 358 01 48 numaralı telefonumuzdan veya bilgi@arkheegitim.com mail adresimizden eğitim danışmanlarımız ile görüşebilirsiniz.