Geri dönün

Excel’de Yönetim Raporlama Teknikleri

Excel'de Yönetim Raporlama Teknikleri Nasıl Yapılmalıdır?

Çalışanların iş hayatında karşılaştıkları önemli sorunlardan biri de mevcut bilgi ve sonuçların
yönetime aktarılması aşamasında doğru mesajın etkin, kısa ve kolay anlaşılabilir şekilde net olarak verilememesidir. Nihai sonuç tablolarının elde edilmesi büyük boyutta karmaşık verilerin yalın ve özet haline getirilmesi ile başlar. Daha sonra amaca yönelik olarak uygun analizlerin gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Son aşamada ise yönetime sonuçların özet ve anlaşılır bir biçimde sunulması gerekmektedir. Tüm bu aşamalarda temel bilgi birikiminin ve tecrübenin yanında teknik anlamda MS Office araç ve gereçlerinin verimli bir şekilde kullanılması vazgeçilmezdir.

Eğitimde iş hayatında birçok farklı departmanla birlikte çalışmış ve yönetime raporlama sorumluluğu olan pozisyonlarda görev almış eğitmen aracılığıyla gerçek veriler üzerinden uygulamalı çalışmalar yapılacaktır. Finansal veya finansal olmayan zaman serilerinin yanında, satış ve mali tablo verilerinin de kullanılacağı eğitim boyunca katılımcıların görüş ve önerileri çerçevesinde mevcut çalışmalara interaktif bir şekilde gerekli uyarlamalar yapılabilecektir.

Hedefler:

 • Ham verinin özet haline getirilerek analiz edilebilecek yapıya dönüştürülmesi
 • Matematiksel, istatistiksel ve finansal kavramlar üzerinden verilerin analiz edilmesi ve şirket açısından anlamlı çıkarımlar yapılması
 • Bu amaçlara yönelik olarak Excel başta olmak üzere diğer MS Office programlarının etkin bir şekilde kullanabilmesi

Katılımcı Profili:

 • Şirketlerin her türlü departmanlarında özellikle yönetim raporlamaları yapan çalışanlar.
 • Eğitimin verimli geçmesi açısından Excel’in orta derecede bilinmesi uygundur.
 • Not: Eğitimde İngilizce versiyon yüklü MS Excel 2010 kullanılacaktır. Katılımcılar kendi bilgisayarlarında yüklü farklı versiyonlarla da eğitimi takip edebilirler.

İçerik:

 • İleri düzey veritabanı fonksiyonlarını kullanarak veri tablosundan birden fazla kriter yardımıyla veri çekilmesi: Dsum, Dget, Daverage formülleri
 • Referans formülleri : Vlookup, Hlookup, (VHlookup), Index, Match, Offset, Indirect, Transpose,Hyperlink
 • If fonksiyonları içinde And ve Or fonksiyonlarının dahil edilmesi ile sonuçların birden fazla kriter çerçevesinde elde edilmesi.
 • Form Kontrollerinin kullanımı
 • ComboBox (Aşağı doğru açılan Liste) yardımıyla liste içerisinden seçilen senaryoların elde edilmesi
 • CheckBox (Seçenek Kutusu) yardımıyla alternatif senaryoların elde edilmesi
 • SpinButton kullanarak dinamik grafiklerin oluşturulması
 • Conditional Formatting (Koşullu Biçimlendirme) yardımıyla özet ve kolay anlaşılır yönetim raporlama örnekleri
 • Pivot Table (Özet Tablo) oluşturmak ve tablo içindeki bilgilerin etkin bir şekilde okunması
 • İleri düzey filtreleme tekniği
 • Data Validation : Liste içerisinden veri seçme ve hatalı bilgi girişlerini hata mesaj uyarıları ile önleme
 • Excel’e sığamayacak kadar büyük bir verinin Notepad’den Excel’e özet bir şekilde aktarımı
 • Pivot Tablo ile firma network ünde bulunan veritabanlarına ulaşım
 • İnternetten Excel’e otomatik veri bağlantısının sağlanması
 • Ara toplamlar alınması (Subtotals)
 • Tekrarlanan verilerin elimine edilmesi (RemoveDuplicates)
 • Hücre içerisinde mini grafikler (Sparklines)
 • Power Point Excel bağlantısının kurularak Excel’de ki verilerin ve grafilerin Power Point’te otomatik olarak güncellenmesi.
 • Başlangıç Düzeyinde Örnek Bir Visual Basic Makro Uygulaması:
 • Örnek Uygulama: Veri filtreleme sonrası elde edilen sonuçların yeni bir sayfaya aktarma işleminin makro yardımıyla otomatik olarak yapılması

Katılım Bilgisi:

Detaylı bilgi ve kurum içi eğitim teklifi talebiniz için 0216 358 01 48 numaralı telefonumuzdan veya bilgi@arkheegitim.com mail adresimizden eğitim danışmanlarımız ile görüşebilirsiniz.