Geri dönün

Excel de Finansal Modelleme

Finansal Modelleme Nedir ve Adımları Nelerdir?

Finansal Modelleme, işletmenin gelecekteki finansal performansını tahmin etmek için, şirketin geçmiş performansıyla ve gelecekle ilgili öngörülerle hazırlanır.

Bu eğitimde örnek olarak bir enerji projesinin Excel’de finansal modellemesi katılımcılarla birlikte yapılacaktır. Herhangi bir projede yer alabilecek her türlü faktörün dikkate alınacağı eğitimde finansal kavramların anlamlarına da yoğun olarak değinilecektir. Sonuçta ortaya çıkacak modelin dinamik olması hedeflenecektir. Modelin dinamik bir yapıya sahip olması değişkenlerin farklılaşması durumunda kullanıcının manuel müdahelelerine gerek kalmadan modelin otomatik olarak sonuçları üretebilmesi anlamına gelmektedir. Bu amaç doğrultusunda modelleme yapılırken tüm ileri Excel formül ve bileşenleri kullanılacaktır.

Hedefler:

 • Excel’i finansal modellemede etkin bir şekilde kullanabilmek.
 • Proje karlılığını ve finansal sağlamlığı ölçmekte kullanılan çeşitli göstergelerin hesaplanması ve yorumlanması

Katılımcı Profili:

 • Proje finansmanı konularında çalışanlar, proje sahipleri ve yatırımcılar, kredi analistleri ve finansal analistler.
 • Eğitimin verimli geçmesi açısından Excel’in orta-iyi derecede bilinmesi uygundur.

İçerik:

 • Proje varsayımları ve girdi tablosunun hazırlanması
 • Yatırım planına ve Sermaye/Borçlanma oranına uygun olarak yatırım döneminin nakit akışının hazırlanması
 • Sabit yatırımların amortisman tablosunun çıkarılması, net varlık değeri ve dönem sonundaki makul değerlerin hesaplanması
 • Borçlanma ile ilgili olarak borç alım ve geri ödeme planlarının hazırlanması (Sabit anapara ve sabit geri ödemeli planlar)
 • Operasyonel masrafların belirlenmesi ve sabit/değişken giderler dikkate alınarak başabaş satış gelirinin tespit edilmesi
 • Çeşitli finansal tabloların oluşturulması : Gelir/Gider, Nakit Akım ve Bilanço, Net İşletme Sermayesi, Fon Akım
 • Proje ve Sermaye nakit akışlarının hazırlanması ve aralarındaki farkın incelenmesi
 • Bilanço ve Gelir/Gider tablolarından finansal performans göstergelerinin hesaplanması
 • Likidite, Borçlanma, Karlılık, ROA-ROE, Du-Pont analizi, Z-Skor,
 • Proje finansmanında kullanılan çeşitli anahtar göstergelerin hesaplanması
 • Net bugünkü değer - NPV, İç verim oranı – IRR, yatırım geri dönüş süresi (Payback Period)
 • Borç servis karşılama oranı - DSCR, Kredi Ömrü Karşılama Oranı - LLCR, Proje Ömrü Karşılama Oranı – PLCR
 • Capital Asset Pricing Model (CAPM) ve Weighted Average Cost of Capital (WACC) kavramları
 • Excel’de Senaryo Analiz aracının kullanılarak çeşitli senaryoların hızlı ve kolay bir şekilde çalıştırılması ve hassasiyet analizlerinin yapılması
 • Proje finansmanında risk analizleri ve riskten korunma stratejileri örnekleri (Forward ve Kur-Faiz Swap ürünlerinin kullanımı)
 • Excel’de finansal modellemelerde yoğunlukla kullanılan çeşitli fonksiyonlar ve araçlar: Sumif, Match, Index, Offset, SumOffset, IRR, MIRR, NPV, Vlookup, SenaryoAnalizi, GoalSeek
 • Sonuçların dinamik grafiklerle desteklenerek sunulması

Katılım Bilgisi:

Detaylı bilgi ve kurum içi eğitim teklifi talebiniz için 0216 358 01 48 numaralı telefonumuzdan veya bilgi@arkheegitim.com mail adresimizden eğitim danışmanlarımız ile görüşebilirsiniz.