Geri dönün

MS Access İleri

MS Access İleri

Katılımcılar eğitim sonunda aşağıdaki kazanımları elde ederler.

 • Sorgu türlerinin tamamına ve bunların parametrik kullanımlarına hakim olurlar.
 • Tablo-Sorgu, Sorgu-Form, Sorgu-Rapor, Form-Rapor gibi 2 nesne türünün birinden diğerine nasıl ulaşacakları konusunda bilgi sahibi olurlar.
 • Veritabanını küçük bir ERP gibi kurgulayabilecekleri bilgi seviyesine ulaşırlar.
 • Olay ve eylem makrolarını kullanabilirler. (Access VBA makroları kastedilmemiştir)
 • Veritabanını güvenliğini sağlayacak şekilde, kullanıcı profillerini ve yetkilerini düzenleyebilir, yedekleme işlemlerini gerçekleştirebilirler.
 • Gelişmiş Veritabanı araçlarını kullanarak verimliliği arttırırlar.

İçerik:

 • Modül 1 : İleri Tablo Özellikleri
 • Alan Özellikleri
 • Giriş Maskesini Kullanmak
 • Veri Sayfasında Toplam Satırını Kullanmak
 • Diğer Office Programları ile Veri Paylaşmak
 • Modül 2 : Access’e Dışarıdan Veri Almak
 • Tablo Almak
 • XML Verisini Access’e Almak
 • Excel’ den Veri Almak
 • Metin Dosyasından Veri Almak
 • Modül 3 : İleri Sorgulamayı Kullanma
 • Hesaplanmış Alan Oluşturmak
 • Tekrarlanan Kayıtları Bulmak
 • Çapraz Sorgu Oluşturmak
 • Eylem Sorguları Çeşitleri
 • Güncelleme Sorgusu
 • Ekleme Sorguları
 • Tablo Oluşturma Sorgusu
 • Silme Sorgusu
 • Modül 4 : İleri Formlar
 • Alan Listesi Görev Bölmesini Kullanmak
 • Form Kontrolleri Grubunu Kullanmak
 • Etiketleri Eklemek ve Biçimlendirmek
 • Grafik Eklemek
 • Komut Düğmesi Eklemek
 • Etiket Sihirbazını Kullanmak
 • Açılan Kutu Alanını Eklemek
 • Form Arka Planını Değiştirmek
 • Forma Hesaplanmış Kontroller Eklemek
 • Modül 5 : İleri Rapor Seçenekleri
 • Rapor Kontrol Gruplarını Kullanmak
 • Ayrıntılı Grafikler Eklemek
 • Sayfa ve Rapor Genişlikleri ile Çalışmak
 • Bölüm Özelliklerini Ayarlamak
 • Rapor Verilerini İki Sütunda Ayarlamak
 • Modül 6 : İleri Veritabanı Özellikleri
 • Veritabanı Tablo Çözümleyicisini Kullanmak
 • Veritabanının Versiyonunu Değiştirmek
 • Veritabanını Sıkıştırmak ve Onarmak
 • Veritabanının Yedeğini Almak
 • Veritabanı Bölücüsünü Kullanmak
 • Geçiş Panosu Yöneticisi Oluşturmak
 • Başlangıç Seçeneklerini Ayarlamak
 • Veritabanı Parolası Oluşturmak
 • Modül 7 : Makrolar
 • Makro Oluşturmak ve Çalıştırmak
 • Grup Makrosu Oluşturmak ve Çalıştırmak
 • Koşullu Makro Oluşturmak
 • Makro ile Kısayol Oluşturmak
 • Makroyu Araç Çubuğuna Atamak
 • Fare Hareketi ile Çalışmak
 • Makroyu Kontrol Formlarına Atamak
 • Otomatik Çalışan Makrolar Oluşturmak

Eğitim Süresi: 12 Saat (2 Gün)
Eğitim Ön Koşulları: Access Temel

Katılım Bilgisi:
Detaylı bilgi ve kurum içi eğitim teklifi talebiniz için 0216 358 01 48 numaralı telefonumuzdan veya bilgi@arkheegitim.com mail adresimizden eğitim danışmanlarımız ile görüşebilirsiniz.