Geri dönün

Excel’de Veri Analizi ve Tahmin Yöntemleri

Excel’de Veri Analizi ve Tahmin Yöntemleri Nelerdir?

İş hayatında karşılaşılan verilerden anlamlı sonuçlar elde etmek ve bunlar üzerinden stratejik kararlarımızı şekillendirmek giderek daha önemli bir hale gelmektedir. Bu amaçla da verilerin detaylı analizlerinin yapılarak geleceğe yönelik olarak tahmin çalışmalarında kullanılması olağan bir iş yapma biçimine dönüşmektedir.

Bu eğitimde öncelikle gerçek veriler üzerinden Excel kullanarak çeşitli istatistiki analizler yapılacaktır. Ardından da elde edilen sonuçların geçmiş performans değerlendirmelerinde nasıl kullanılacağı tartışılacaktır. Ayrıca, geleceğe yönelik tahmin ve modelleme çalışmaları ile elde edilen sonuçların karar süreçlerine nasıl etki edebileceği incelenecektir.

Eğitimde örnek olarak talep, satış, makro-ekonomik ve finansal veriler kullanılacaktır.

Eğitim Excel üzerinden tamamen uygulamalı olarak verilecektir. Katılımcılar içinde verilerin bulunduğu Excel dosyaları üzerinden çeşitli formül ve araçlarla çalışmalarını gerçekleştirecektir. Bu nedenle katılımcıların Excel (Türkçe veya İngilizce) yüklü bir bilgisayarla eğitime katılmaları gerekmektedir. Katılımcıların iş hayatında aktif Excel kullanıcısı olması tercih edilmektedir.

İçerik:

 • Temel İstatistik Kavramları ve Excel Fonksiyonları
  • Ortalama, Mod, Medyan, Varyans, Kovaryans, Korelasyon
  • İstatistiki Dağılımlar (Normal, Binomial, Ki-Kare vb) ve uygulama alanları
 • Hipotez Sınamaları ve Uygulama Alanları
 • Varyans Analizi - Anova
 • Veri Tahmin Yöntemleri
  • Doğrusal Regresyon
  • Basit, Hareketli ve Ağırlıklı Hareketli Ortalamalar
  • Üstel Düzeltme (Basit, Brown, Üçlü)
  • Trend Analizi
  • Mevsimsel Etkilerin Düzeltilmesi ve Tahmin Çalışmalarında Kullanımı
  • Çoklu Regresyon
 • Tahmin Performansının Ölçülmesi, Optimizasyonu ve Sapmalara Karşı İyileştirme Stratejileri
 • Tahmin Çalışmalarında Excel Grafiklerinin Kullanımı
 • İleri Düzey Tahmin Teknikleri
  • Winters’in Mevsimlik Üstel Düzeltme Tekniği
  • Yanıt-Oranı (Adaptive Response) Uyarlamalı Üstel Düzeltme
  • Holt’un 2 Parametreli Üstel Düzeltme Tekniği
  • Otoregressive Modeller (AR(I)MA)
 • Senaryo Analizleri ile Tahmin Sonuçlarının Analizi
 • Rassal Sayı Üreterek Tahmin Senaryoları Oluşturmak

Katılım Bilgisi:
Detaylı bilgi ve kurum içi eğitim teklifi talebiniz için 0216 358 01 48 numaralı telefonumuzdan veya bilgi@arkheegitim.com mail adresimizden eğitim danışmanlarımız ile görüşebilirsiniz.