Geri dönün

Excel de Veri Analizi ve Raporlama

Excel de Veri Analizi ve Raporlama Nasıl Yapılır?

Verilerin rapora dönüştürülmeden önce yapılması gerekenleri ve rapor yazarken dikkat edilmesi gerekenleri kapsamaktadır. Eğitimimiz 2004 yılında ilk defa Dr. Serkan Türkeli tarafından verilmiştir. En önemli farklı 11 yıllık deneyim ile uygulamalar yapılmaktadır.

İçerik:

MODÜL 1 (Orta Düzey Excel Uygulamaları)

 • MS Excel Ne İşe Yarar? Neden Kullanmalıyım?
 • MS Excel Yanlış Kullanım Örnekleri
 • Verileri Excel’de Tutmalı Mısınız?
 • Excel Uygulamasının Genel İşlevleri
 • Nerede Excel Kullanmalıyız?
 • Sihirbaz Ve Şablonların Kullanımı
 • MS Excel Hazır Şablon Örnekleri
 • Ne Zaman Şablon Kullanmalısınız?
 • Örnek Uygulama: İş Gezisi Bütçesi Hazırlama
 • Örnek Uygulama: Gider Raporu Hazırlama
 • Biçimlendirme
 • Biçimlendirme, Stiller Ve Özel Biçimler
 • Sayfa Düzeni Ve Kitap Düzenini Daha Rahat Çalışacağınız Şekilde Hazırlama Teknikleri
 • Koşullu Biçimlendirme (Büyük Veri Kümesinden İstenilen Kriterlere Uygun Verilerin Kolay Bulunması)
 • Sayı Biçimlenmesi
 • Yazı Biçimlenmesi
 • Yazı Konumunun Düzenlenmesi
 • Hücre Kenarlarına Çizgi Çekilmesi
 • Hücre İçi Renginin Veya Taramasının Değiştirilmesi
 • Koşullu Biçimleme
 • Hücre Biçimlerinin Başka Hücrelere Aktarılması
 • Hücre Biçimlerinin Silinmesi
 • Uygulama
 • Grafikler
 • Grafikler Oluşturmak Ve Düzenlemek
 • Grafik Seçeneklerini Değiştirmek
 • Grafik Nesnelerini Biçimlendirmek
 • Grafikten Seri Çıkartılması Ve Seri Eklenmesi
 • Eğilim Çizgilerinin Eklenmesi
 • Hata Çubuklarının Eklenmesi
 • Grafik Eksen Ve Elemanlarının Biçimlenmesi
 • Çalışma Sayfasını Web Ortamına Aktarma
 • Excel Dosyalarını Web Sayfasına Dönüştürme
 • Örnek Uygulama: Bilançomuzu Web’e Koyalım
 • Excel Hazır Fonksiyonları
 • Yatayara, Düşeyara Gibi Fonksiyonların Kullanımı
 • Farklı Çalışma Kitapları Ve Sayfaları İle Çalışmak
 • Excel’de Tuttuğunuz Çeşitli Bilgiler İle İlgili Verilerle Çalışma Yöntemleri
 • Fonksiyonlar (Finansal, İstatistiksel, Yöneylem Fonksiyonları)
 • Paranın Bugün Ki Değeri, Gelecek Değeri
 • Kredi Analizi, Ortalama, Standart Sapma
 • Optimizasyon Sorunlarının Çözümü (Topla. Çarp Fonksiyonu, Çözücü Eklentisi)
 • Özel Fonksiyonlar Oluşturmak
 • Finansal Fonksiyonlara Örnekler
 • Paranın Gelecek Değeri, Bugünkü Değeri Hesaplamaları
 • Alınan Kredilerin Optimum Noktasının Hesaplanması
 • Verileri Süzme, Filtreleme
 • Fazla Veri Arasında Aradığınızı Bulma
 • Excel’de Orta Düzey İstatistik
 • Verilerin Sıralanması, Sınıflandırılması
 • Aritmetik Ortalama, Standart Sapma Ve Benzeri İşlemler
 • Müşteri Memnuniyet Anketi Analizi
 • Excel’de Risk Yönetimi Ve Risk Haritasının Oluşturulması
 • Excel’de Optimizasyon Teknikleri
 • Temel Pazarlama Araştırması Örnekleri
 • Katılımcı Firmaların Karşılaştıkları Sorunlara Çözüm Önerileri

MODÜL 2 (İleri Düzey Excel Uygulamaları)

 • Orta Düzey Excel Uygulamaları Hatırlatma
 • Koşullu Biçimlendirme (Büyük Veri Kümesinden İstenilen Kriterlere Uygun Verilerin Kolay Bulunması)
 • Özet Tablo Kullanımı (Pivot Table)
 • Biçimlendirme
 • Negatif Sayıların Kırmızı, Pozitiflerin Mavi Gösterimi
 • Sayı Biçimlendirme
 • Zaman Biçimlendirme
 • Geçerlilik (Validation) Kullanımı
 • Fonksiyonlar (Finansal, İstatiksel, Pazar Araştırma, Yöneylem Fonksiyonları)
 • Elimizdeki Veriler İle Gelecek Tahmini
 • Tahmin Fonksiyonu, Trend Fonksiyonu, Büyüme Fonksiyonu
 • İleri Grafiksel Analiz (Grafik Kullanarak İki Değişken Arasındaki Denklemi Bulma)
 • MS Excel’de Pazar Araştırması
 • İki Grup Arasındaki Farklılık Analizi
 • Örnek Uygulama
 • MS Excel’de Grafiksel Analiz Uygulaması
 • Süpermarket Denetim Yapılmasının Satışa Etkisi Uygulaması
 • MS Excel’de Optimizasyon Ve Yöneylem
 • Solver (Çözücü) Eklentisini Yükleme
 • Maksimum Kar Etmek İçin Hangi Makinayı Hangi Sıra İle Kullanmalıyım
 • Maksimum Kar İçin Hangi Üründen Kaç Tane Üretmeliyim?
 • Veri Çözümleme
 • Veri Çözümleme Eklentisinin Yüklenmesi
 • Tanımlayıcı İstatistik Uygulaması
 • Bakım Firması Seçme (Anova Uygulaması)
 • Hedef Ara
 • Karmaşık Denklemlerde Bir Değişkenin Fonksiyona Etkisi
 • Uygulama: Performansa Dayalı Ücretlendirme
 • Uygulama: Su Kalitesini Koruma
 • Makrolar İle Çalışmak
 • Makro Hakkında Genel Bilgi
 • Basit Makro Örnekleri
 • Makro Örnek Uygulamaları Geliştirme
 • Pdf Dosyalarını Excel’e Dönüştürülmesi

MODÜL 3 (Veri Analizi Uygulamaları)

 • Araştırma Yöntemleri
 • Temel Kavramlar, Araştırma Türleri
 • Veri Nedir?
 • Karar Almadan Önce Hangi Verilere Bakmalıyız?
 • Operasyonel, Taktiksel Ve Stratejik Karar Nedir?
 • Hangi Verilerle Bu Kararlar Rasyonelleştirilir?
 • Öğrendiklerimizi Kullanalım
 • Özet Tabloları Veri Analizinde Kullanma Yöntemleri
 • Verileri Analiz İçin Grafiklerden Nasıl Yararlanabiliriz?
 • Excel’de Temel İstatistik Uygulamaları
 • Normal Dağılım Nedir?
 • Verilerimiz İçin Nasıl Kullanabiliriz?
 • Örnek Olay Çözümleri
 • Veriler Arasındaki Değişim Nasıl Bulunur?
 • Grafik İle Oluşturulan Formül Neyi İfade Eder?
 • Gelecekte Olabilecek İhtimalleri Hesaplama
 • Verileri Birleştirme
 • Doğrusal İlişki
 • Excel’de Büyüme Fonksiyonunun Kullanımı
 • Trend Analizi
 • Veriler Arasındaki İlişki Testleri (Korelasyon)
 • Uygulama: Satış Tahmini Nasıl Yapılır?
 • ANOVA Testi (Analysis Of Variance)
 • Tek Yönlü ANOVA, İki Yönlü ANOVA
 • Gruplar Arasında Algılama Farkı Testleri ( Ki-Kare)
 • Uygulaması (Cinsiyete Göre Algı Farkı Testi)
 • Müşteri Memnuniyet Anketleri Nasıl Değerlendirilmelidir?
 • Hangi Sorularda Hangi Testleri Yapmalıyız? (Örnek Müşteri Memnuniyet Anketi Paylaşılacaktır)
 • Excel’de Üretim Planlama Örneği
 • Excel İle Kullanılabilecek Yazılımlar
 • Katılımcı Firma Uygulamaları

MODÜL 4 (Raporlama)

 • Rapor Nedir?
 • Rapor Şekil İçerik Ve Uyumu
 • İyi Raporun Özelikleri
 • Rapor Yazma Aşamaları
 • Bilgiye Erişim (Veriden Enformasyona Sonra Bilgiye)
 • Excel Raporlama İçin Doğru Araç Mı?
 • İş Zekası Alt Yapısı

Katılım Bilgisi:
Detaylı bilgi ve kurum içi eğitim teklifi talebiniz için 0216 358 01 48 numaralı telefonumuzdan veya bilgi@arkheegitim.com mail adresimizden eğitim danışmanlarımız ile görüşebilirsiniz.