Geri dönün

Kendini Yönet Başarı Senin

Kendinizi Yöneterek Başarıya Ulaşın

Çalışanların yüksek performans ve tam verimlilik ile işlerini yapabilmeleri için öncelikle kendini yönetebilme becerilerini kazanmaları gerekir. Eğitimimizde oyunlaştırma teknikleri kullanılarak katılımcılarımızın kişisel becerilerinin artırılmasına yönelik kilit bilgiler paylaşılacaktır

Hedef Kitle: Bir şirkette görev yapan her kademedeki çalışan için uygundur.

İçerik:

1.gün

 • Önce İnsan, Önce İletişim. İletişimi Yönet!
 • Yenilme! Stres ve Öfkeyi Yönet!
 • İnsanlar zor değildir, zoru sen yaratırsın. Tanımla ve yönet!

2.gün

 • En değerli varlığın Zaman… Zamanı Yönet!
 • İş hayatında çare sensin.. .Motivasyonunu Yönet!
 • Etkili ve Güzel konuşalım ama nasıl yapalım.

• Önce İnsan Önce İletişim. İletişim Yönet!

 • İletişim Kavramı Ve Doğru İletişimin Özellikleri
 • Etkili İletişim Teknikleri
 • Empatik İletişimde Doğru Yaklaşımlar
 • İletişim Tarzımız
 • İletişimde Doğru Bildik Yanlışlarımız
 • İletişim Engelleri Ve Aşma Yolları
 • Duymak Ve Dinlemek
 • Doğru Dinlemenin Özellikleri
 • Aktif Dinleme Nasıl Olur?
 • Farklı Kişilik Tiplerine Göre İletişim
 • İletişimde Kazan-Kazan İlişkisi
 • Uygulamalı İletişimi Yönetme Teknikleri

• Yenilme! Stres Ve Öfkeyi Yönet!

 • Neden Strese Gireriz? Stres Kaynakları Nelerdir?
 • Stres Çeşitleri
 • Stresin Etkileri Nasıl Azaltılır?
 • Strese Girmemek İçin Neler Yapmalıyız?
 • Stres Ve Öfke Arasındaki İlişki
 • Öfkemizi Nasıl Kontrol Edeceğiz?
 • Stresi Olumlu Enerjiye Çevirebilmek
 • Strese Girmemek İçin Bir Analiz, Öncelik Analizi
 • Yaşamımızda Neleri Değiştirmeliyiz
 • Stres Ve Öfke Karşısında Kendini Yönetmenin İpuçları Ve Örnek Oyunlar

• İnsanlar Zor Değildir, Zoru Sen Yaratırsın. Tanımla Ve Yönet!

 • Zor İnsan Kimdir? Neden Zor, Kime Göre Zor?
 • Farklı Kişilik Tipleriyle Özel İletişim Teknikleri
 • Zor İnsanlara Karşı Öfke Yönetimi
 • Kelimelerin Gücü
 • Özgüven
 • Tam Bilgi Sahibi Olmak
 • Uygulamalı Örnekler

• En Değerli Varlığın Zaman… Zamanı Yönet!

 • Zaman Bilinci
 • Gizli Zaman Çalıcılar
 • Zaman Planı Hazırlama
 • Hayır Diyebilmek
 • Yaşam İçindeki Görev Ve Sorumluluklarımız
 • İşleri Öncelik Sırasına Koymak
 • Zaman Kazandıranlar
 • İşleri Devretme (Delegasyon)
 • Zaman Yönetimi Karşısındaki Engeller
 • Uygulamalı Örnekler

• İş Hayatında Çare Sensin… Motivasyonunu Yönet!

 • Neden Motivasyon?
 • Neler Bizi Motive Eder?
 • İçsel Ve Dışsal Motivasyon
 • Motivasyonu Olumsuz Olarak Etkileyen Faktörler,
 • Motivasyon Un Ayarlanması
 • Motivasyon Ve Duygu, Düşünce, Davranış
 • Yüksek Motivasyon İçin Öneriler
 • Tüm Katılımcılarla Uygulamalı Örnekler

• Etkili Ve Güzel Konuşalım Ama Nasıl Yapalım?

 • İdealler Ve Hedefler
 • Heyecanı Yenmek
 • Vurgu, Tonlama Ve Fonetik
 • Doğru Nefes Egzersizleri
 • Ses Tonu Ve Vurgu
 • Beden Dili İle Ses Arasındaki İlişki
 • Duyguları Etkilemek
 • Mesajların Uyumu
 • Konuşma Planı Hazırlamak
 • Konuşmanın Önemli Noktaları
 • Hazırcevap Olabilmek
 • Hafıza Faktörü
 • En Alımlı Hitabet

Katılım Bilgisi:

Detaylı bilgi ve kurum içi eğitim teklifi talebiniz için 0216 358 01 48 numaralı telefonumuzdan veya bilgi@arkheegitim.com mail adresimizden eğitim danışmanlarımız ile görüşebilirsiniz.