Geri dönün

Holistik Düşünce Tekniği İle Etkin İletişim

Holistik Düşünce ve İletişimin Gücü

Holistik yani bütüncül düşünce, resmin tamamını görme ve çeşitli bileşenlerin karşılıklı bağımlılıklarını anlama ve tahmin etme yeteneği olarak tanımlanabilir. Bireylerin daha yüksek sorumluluk seviyelerine geçtiklerinde özellikle önem vermeleri gereken, bütünsel düşünmenin değerini ve önemini kabul etmektir.

Piaget, insanların doğuştan getirdikleri iki temel eğilim olduğu düşüncesindedir:

Örgütleme ve uyum sağlama. İşletmelerde iletişim içinde olduğumuz iç ve dış müşteriler ile karşı karşıya olduğumuz kavram ve olayları birbirleriyle tutarlı bütünler haline getirmeye çalışmalıyız. Bu çaba için de değişen dinamikleri dikkate alarak düşünce yapımızı yenileyerek mevcut kılınacaktır. Uyum sağlamanın Holistik Düşünce ile iletişim de çatışma ve stresi minimize edecek kavramlar kazandırılacaktır.

Neden Katılmalısınız?

 • Değişim Ve Düzene Uyum Sağlayabilmek
 • Değişimde İstikrarı Yakalayabilmek
 • İş Yaşamında Doğrudan Ve Dolaylı Süreçleri Etkin Yönetebilmek
 • Çatışma Ve Stres İle Başa Çıkmada İlerlemeyi Sağlayan Dinamizmin Parçası Olabilmek

Hedef Kitle:

 • Kurum İçinde Ekipleri İle Etkin İletişim Kurmak İsteyenler
 • Sözlü İletişimde Stres Olmaksızın Etkin Olmak İsteyenler
 • Ekipleri Üzerinde Çatışma Yaşamadan Pozitif Etki Gücü Bırakmak İsteyenler
 • Çatışma Ve Stresi Yaşamından Çıkarmak İsteyenler

İçerik:

 • Holistik Düşünce Nedir?
 • Derin Karanlık İle Stres Ve Çatışma İlişkisi
 • Piaget Düşüncesi “Örgütlenme Ve Uyum Sağlama”
 • Dengeli Zihin Çalışması
 • Adaptasyon, Akomodasyon Ve Asimilasyon Süreçleri
 • Çatışma Olmadan Soru Sorabilmek
 • Stresi Algılama ve Anlamlandırma
 • Eleştiri Alma ve Eleştiri Verme
 • Anlatma ve İkna Etme
 • Empati (mi?)
 • Üst Nitelikli Düşünce İle Stresi Yönetme
 • Üst Nitelikli Düşünce İle Çatışma Yönetimi
 • Çatışma ve Stresi Yönetirken Ekipte Dengeleri Sağlayabilmek
 • Bütüne Odaklanma ve Sonuçların Pozitif Etkisi

Katılım Bilgisi:

Detaylı bilgi ve kurum içi eğitim teklifi talebiniz için 0216 358 01 48 numaralı telefonumuzdan veya bilgi@arkheegitim.com mail adresimizden eğitim danışmanlarımız ile görüşebilirsiniz.