Geri dönün

Yetkinlik, Rol ve Pozisyon Bazlı Eğitim, Gelişim İhtiyacının Belirlenmesi ve Analiz Haritası® Öğretim İhtiyaçlarını Belirleme

İnsan Kaynakları Olarak Yetkinlik, Rol ve Pozisyon Bazlı Eğitim ve Gelişim İhtiyacınızı Nasıl Analiz Edebilirsiniz?

Eğitimde rol ve pozisyon bazlı mesleki gelişim ihtiyacının yetkinlik ve hedef bazlı belirlenmesi ve kurumlara özel eğitim ihtiyaç ve gelişim haritalarının yapılandırılması amaçlanmaktadır.

Hedef Kitle:

 • İç eğitmenler ve aktarım uzmanları
 • Eğitim yöneticileri
 • İnsan kaynakları uzmanları
 • Bölüm yöneticileri
 • Eğitim tasarım uzmanları
 • Bölüm yöneticileri
 • Kalite yöneticileri vb.

İçerik:

1. MODÜL – ROL VE POZİSYON BAZLI YETKİNLİKLER

 • Yetkinlik Çeşitleri (Temel Yetkinlikler, Yönetsel Yetkinlikler ve Teknik & Fonksiyonel Yetkinlikler )
 • Yeni Trend Yetkinlik Çeşitleri ve Kartları ®
 • Yetkinlik-Kişilik-Rol ve Pozisyon Entegrasyon Kartları ®
 • Yetkinlik Düzeyleri ve Performans Çarkları ®
 • Yetkinlik Matris Çemberleri ve Tablosu ®
 • ÇALIŞTAY

2. MODÜL – BÜTÜNLEŞİK ve ENTEGRE EĞİTİM,GELİŞİM VE ÖĞRETİM İHTİYAÇ ANALİZİ®

 • Eğitim, Öğretim İhtiyaç Analizi Stratejileri
 • Eğitim, Öğretim ihtiyacı Analizi Adımları
 • Eğitim, Öğretim ihtiyacı Analizinin Amaçlarının Belirlenmesi
 • Eğitim, Öğretim ihtiyacı proses planı( Girdiler, Çıktılar, Kaynaklar, Performans Parametreleri, Öğretim Tasarım Çıktıları, Şartlar, Dokümantasyon, Doğrulama, Geçerli Kılma, Sorumlular)
 • Eğitim, Öğretim İhtiyaç Analizi Amaç-Hedef Kartları
 • Eğitim, Öğretim İhtiyaç Analizi Adımları “KURUMA” ÖZEL 12 ADIM VE İSTASYON” ®
 • CREATOR-W-POWER, CIRO, RAFT,ORCE,T-GROW,T-HAREKET, T-STARS ,KASH, KÖPRÜ MODELLLERİ®
 • Hangi Model; Ne zaman kullanılmalı?
 • Nasıl uygulanmalı?
 • Neye dikkat edilmeli?
 • Kilit noktalar,
 • Kilit ortaklar,
 • Kilit faaliyetler
 • Kilit Kaynaklar
 • Kurumsal Süreç ve Entegre Yönetim Sistemi ile Analiz Adımlarının Entegrasyonu
 • Problemlerin Olası Nedenleri ve Çözüm Önerileri
 • Neden Analizi Sırasında Kullanılabilecek Sorular
 • Gerekli Verilerin Tanımlanması
 • Veri Toplama Metotlarının Seçilmesi ve Tasarlanması
 • Verilerin Toplanması
 • Verilerin analiz Edilmesi
 • Raporun Hazırlanması “DAHA ÇOK DEĞİL, DAHA AKILLICA” ®
 • DOKÜMANTASYON:
 • Organizasyon süreç bazlı bütünsel değerlendirme kontrol listesi®
 • Birebir Analiz Görüşme Formu
 • 4N Eğitim Takibi
 • Yetkinlik Bazlı İş Tanımları Kontrol Listeleri
 • Analiz Risk Değerlendirme Tablosu®
 • Tek Resimde Analiz Raporu®
 • Analiz Çıktıları ve İçerik Tasarım Çıktıları
 • KURUMSAL Eğitim Planı ve Öğretimsel Hedefleri
 • MESLEKİ GELİŞİM HARİTASI,KARNESİ® & ÖĞRETİM İHTİYAÇ ANALİZİ VE DEĞERLENDİRME

Katılım Bilgisi:
Detaylı bilgi ve kurum içi eğitim teklifi talebiniz için 0216 358 01 48 numaralı telefonumuzdan veya bilgi@arkheegitim.com mail adresimizden eğitim danışmanlarımız ile görüşebilirsiniz.