Geri dönün

Yetkinlik Bazlı Eğitim Yönetim Okulu

ANDROGOJİK LİDERLİK ve Yetkinlik Bazlı Eğitim Yönetim Okulu

Bu program, nasıl etkin bir Eğitim Uzmanı, Performans Danışmanı ve Eğitim Yöneticisi olabileceğinizi ve bu önemli rolün gerektirdiği görevleri nasıl yerine getirebileceğinize yönelik olarak hazırlandı. Eğitim, performans danışmanı ve yönetmenlerinin liderlik becerilerini sürekli iyileştirmeyi amaçlayan bu eğitimle şirketinizi ileriye taşıyacaksınız.

Hedef Kitle:

 • Performans Danışmanları,
 • Performans Yönetmenleri,
 • Eğitim Uzmanları.
 • Eğitim Destek Uzmanları,
 • Eğitim Müdürleri,
 • Eğitim Daire Başkanı

İçerik:

1. BÖLÜM – EĞİTİM UZMANI, DANIŞMANI ve YÖNETMENİNİN YETKİNLİKLERİ

 • Yetkinlik Çeşitleri
 • Yetkinlik Düzeyleri
 • Yeterlilik Eğitim Yöneticilerinin Liderlik Rolünün Geliştirilmesi
 • Pedagojik, Androgojik ve Sinergojik Yaklaşımların Bileşkesi

2. BÖLÜM – EĞTİM DEPARTMANI MODELİ & EĞİTİM DEPARTMANINDA KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİNİN ENTEGRASYONU

 • İyi Yönetilen Bir Eğitim Bölümünün Bileşenleri
 • Eğitim Bölümlerinde “ISO 9001:2015”
 • Eğitim Bölümlerin “BS29990”
 • Eğitim Bölümlerinde IIP
 • Eğitim Bölümlerinin Akreditasyonu

3. BÖLÜM - EĞİTİM İHTİYAÇ ANALİZİ

 • Eğitim ihtiyacı Analizi Adımları “12 İSTASYON”
 • Eğitim ihtiyacı Analizinin Amaçlarının Belirlenmesi
 • Problemlerin Olası Nedenleri ve Çözüm Önerileri
 • Neden Analizi Sırasında Kullanılabilecek Sorular
 • Gerekli Verilerin Tanımlanması
 • Veri Toplama Metotlarının Seçilmesi ve Tasarlanması
 • Verilerin Toplanması
 • Verilerin analiz Edilmesi
 • Raporun Hazırlanması
 • Birebir Görüşme Formu
 • 4N Eğitim Takibi
 • Örgütsel ilkim anketi
 • Kurum Kültürü anketi
 • Yönetimsel Sorunlar anketi
 • İlave Sorular
 • Uygulama

4. BÖLÜM - YETİŞKİN EĞİTİMİNDE ÖĞRENME TASARIMI ve GELİŞTİRME

ÖĞRETİM TASARIMI AŞAMALARI

 • Eğitim Bölümünde Tasarım ve Geliştirmenin Planlanması
 • Öğretim Tasarım ve Geliştirilmesinde Girdi
 • Öğretim Tasarım ve Geliştirilmesinde Çıktı
 • Öğretim Tasarım ve Geliştirilmesinde Gözden Geçirme
 • Öğretim Tasarım ve Geliştirilmesinde Doğrulama
 • Öğretim Tasarım ve Geliştirilmesinde Geçerli Kılma
 • Eğitim Hedeflerinin Belirlenmesi ( İş Hedefleri, Performans Hedefleri,  Davranışsal Hedef ve Katılımcı Hedefleri)
 • Eğitim İçeriği
 • Eğitim Yöntemlerinin Seçimi
 • Eğitim Süresi
 • Eğitim Planı
 • Eğitimde kullanılacak anlamlı materyal ( materyal geliştirme)
 • Uygulama

5. BÖLÜM YETİŞKİN EĞİTİMİNDE “FARKLILAŞTIRILMIŞ ÖĞRETİM”

 • Yetişkin Eğitiminde Öğrenenler Kimdir?
 • İhtiyaçları Nelerdir?
 • Farklılaştırma Nedir?
 • Farklılaştırmayı Oluşturan Öğretim Stratejileri
 • Farklılaştırma & Müfredat Yönetimi
 • Yetişkin Eğitiminde Neleri, Nasıl Farklılaştıracağız?
 • Geleneksel Yetişkin eğitiminden, Farklılaştırılmış Eğitime Giden Yol Ama Nasıl?
 • Uygulama

6. BÖLÜM - EĞİTİM BÖLÜMÜNÜN - EĞİTİMLERİN İZLENMESİ ve DEĞERLENDİRİLMESİ

ÖNEMLİ OLAN ÖLÇMEK Mİ, DOĞRU OLANI BULMAK MI?

 • Gelişimsel ve Farklılaştırılmış Değerlendirme
 • Veri Analizi
 • Eğitim Gözlemleme
 • Eğitmen Performans Değerlendirmesi
 • Eğitmen Performans Değerlendirmesinin Portfolio üzerinden değerlendirilmesi
 • İzleme ve Değerlendirme İçin Kullanılabilecek Farklı Stratejiler
   
  • denetim planının yapılması
  • ön görüşme
  • gözlem- inceleme
 • İzleme ve Değerlendirme Süreçlerinin Organize Edilmesi
 • Tüm Organizasyonun İzleme ve Değerlendirme Süreçlerine Karşı Yaklaşımı
 • Elde Edilen Verilerin Değerlendirilmesi
   
  • Gözlem Sonrası Görüşme 
  • Değerlendirme Uygulaması
  • Düzeltme
 • Eğitmen Performans Geliştirme

ÇALIŞTAY

7. BÖLÜM - EĞİTİMİN DEĞERLENDİRİLMESİ

 • Eğitimin Ölçümü nedir?
 • Yöneticilerin İnsan kaynakları ile işbirliği
 • Eğitimde Hedef Belirleme

EĞİTİM DEĞERLENDİRME AŞAMALARI

 • Aşama 1: Tepki Değerlendirme / Ölçme
 • Aşama 2: Öğrenmenin Değerlendirilmesi / Ölçümü
 • Aşama 3: Davranış Değişikliğinin Değerlendirilmesi / Ölçümü
 • Aşama 4: İş Sonuçlarına Etkinin Değerlendirilmesi / Ölçümü
 • Aşama 5: Yatırımın Geri Dönüş Oranının Hesaplanması
 • Uygulama

Katılım Bilgisi:
Detaylı bilgi ve kurum içi eğitim teklifi talebiniz için 0216 358 01 48 numaralı telefonumuzdan veya bilgi@arkheegitim.com mail adresimizden eğitim danışmanlarımız ile görüşebilirsiniz.