Geri dönün

Uygulamalı Personel Özlük İşlemleri - Bordrolama Eğitimi

Bordrolama Eğitimi

Şirketlerin; İnsan kaynakları birimi, personel birimi, muhasebe birimlerinde personel konuları ile ilgilenen uzman ve elemanlarının iş hukuku ve personel uygulamaları konusunda eksikliklerini tamamlaması ve yasal gerekliliklere uygun iş yapmalarını sağlamak amacıyla gerekli bilgilerin uygulamalı olarak aktarılması amaçlanmaktadır.

Hedef Kitle:

 • Personel yönetimi konusunda bilgi ve becerilerini geliştirerek, kariyer yapmak isteyen; insan kaynakları uzmanları, uzman yardımcıları ve elemanları
 • Mali Müşavirler bünyesinde çalışan ve firmaların bordro ve personel işlerini yürüten muhasebe yetkilileri ve elemanları
 • Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olup İnsan Kaynakları ve Personel Yönetimi konusunda kariyer yapmak isteyenler.
 • Sektör değiştirmek isteyen çalışanlar ve firma sahipleri.

İçerik:

Personel Ve Özlük İşleri Yönetimi

 • Personel Ve Özlük İşlerinin Amaç Ve İşlevleri,
 • Personel, Özlük İşleri Görevlisinin Görev Ve Sorumlulukları,
 • Personel Özlük Dosyasında Bulunması Gerekenler,
 • İşe Giriş Bildirgesi Nedir? Nasıl Verilir?
 • İşyerlerinde İşçi İşten Çıkış İşlemleri Süreçleri Nasıl Yapılır?
 • İş Sözleşme Türleri Ve Önemleri,
 • Çalışma Türleri Nelerdir?
 • Puantaj Nedir, Ne İşe Yarar? Tutulması Zorunlu Mudur?
 • Hafta Tatili, Genel Tatil, Fazla Mesai Çalışmalarında Puantaj Ve Hesaplaması Nasıl Olmalıdır?
 • İzin Türleri, 4857 Sayılı İş Kanunumuzda İznin Yeri, Ücret – İzin İlişkisi
 • Yıllık Ücretli İzin Hangi Tarihte Hak Edilir?
 • Yıllık İzin Kullanımında Dikkat Edilecek Detaylar Nelerdir?
 • Fazla Çalışma Uygulamaları Ve Fazla Çalışma Muvafakatnamesi
 • Resmi Bildirimler Ve Bildirimlerin Zamanında Yapılmasının Önemi (Sgk, İşkur, Resmi Kurumlar)
 • İş Kazası Nedir? Hangi Durumlar İş Kazası Sınıfına Girer? Bildirim Süreçleri Nasıldır?
 • 4857-5510 Sayılı Kanunlara Göre İdari Para Cezaları
 • İbraname Nedir, Hangi Durumlarda Kullanılır?
 • İkale Sözleşmesi Nedir, Hangi Durumlarda Kullanılmalıdır?
 • İş Akdi Feshi Her Durumda Yapılabilir Mi? Kıdem Ve İhbar Tazminatı Ödenen Her İşçinin Feshi Geçerli Bir Fesih Midir?

İş Kanunu’nun Ücret İle İlgili Maddeleri

 • Ücretin Tanımı
 • Ücretin Ödeme Şekli
 • Ücretin Ödeme Sıklığı
 • Ücretin Gününde Ödenmemesi
 • Ücret Hesap Pusulası
 • Fazla Çalışma Ücreti
 • Genel Tatil Ücreti
 • Hafta Tatili Ücreti
 • Taban Ve Tavan Ücret Nedir

Gelir Vergisi Kanunu’nun Ücret İle İlgili Maddeleri

 • Ücret Sayılan Ödemeler
 • Gerçek Ücret
 • Gelir Vergisinden İstisna Edilen Ücretler
 • Gelir Vergisinden İstisna Edilen Tazminat Ve Yardımlar
 • Sakatlık İndirimi
 • Asgari Geçim İndirimi

Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sig. Kanunu’nun Ücret İle İlgili Maddeleri

 • Prime Esas Ücretler
 • Primden İstisna Ödemeler

Bordro Ve Hesaplamaları

 • Bordrolama Konusunda Genel Bilgilendirme
 • Bordro Nedir? Ücret Pusulası Nedir?
 • Bu Evraklarda Asgari Bulunması Gereken Evraklar Nelerdir?
 • Bordroların İmzalatılma Zorunluluğu
 • Yıllık İzin Hesaplamaları 
 • Hafta Ve Genel Tatil Mesailerinde Ücret Hesabı 
 • Fazla Çalışma Ücret Hesabı 
 • Asgari Geçim İndirimi 
 • Kıdem Tazminatı Hesabı
 • İhbar Tazminatı Hesabı
 • Asgari Ücretten 30 Gün Çalışan Bir İşçinin Bordrosunun Hazırlanması
 • Aylık Prim Hizmet Bildirgesinin Doldurulması
 • Tam Ay + Mesai Çalışması Yapan Bir İşçinin Bordrosunun Hazırlanması
 • Asgari Ücret İle Tavan Ücret Arasında Geliri Olan Bir İşçinin Bordrosunun Hazırlanması
 • Maaş +Sosyal Yardımlar- Kesintiler Şeklinde Gelir Elde Eden Bir İşçinin Bordrosunun Hazırlanması
 • Sgk Tavan Ücretinin Üzerinde Brüt Maaş Alan Bir İşçinin Bordrosunun Hazırlanması
 • Saat Ücretli Çalışan Bir İşçinin Bordrosunun Hazırlanması

Katılım Bilgisi:
Detaylı bilgi ve kurum içi eğitim teklifi talebiniz için 0216 358 01 48 numaralı telefonumuzdan veya bilgi@arkheegitim.com mail adresimizden eğitim danışmanlarımız ile görüşebilirsiniz.