Geri dönün

Ücretlendirme Teknikleri ve Bordrolama Süreci

Ücretlendirme ve Bordrolama

Bordro yapmayı ve ücretlendirme tekniklerini doğru şekilde öğrenerek hem kurumunuzu hem de kendinizi geleceğe taşıyın!  

Bu eğitimde...

Personel özlük işlemleri, çalışma süreleri ve ücret kavramlarına ilişkin bilgiler ışığında örneklerle bordro hesaplama uygulamaları yapacaksınız.

Hedef Kitle:

İnsan kaynaklarında çalışan personel, uzman, uzman yardımcısı ve müdürlere yönelik olup bordro hazırlanması adım adım öğretileceğinden bu konuda tecrübe edinmek isteyen herkes katılabilir. 

Eğitim Sonunda Edineceğiniz Bilgi ve Beceriler:

 • Temel iş hukuku kavramları öğrenilecek
 • Bordro hesapları yapabilme becerisi gelişecek
 • Personel özlük işlerine ilişkin güncel ve profesyonel bilgilere sahip olacaksınız

İçerik:

 • İş Kanunu’nun Ücret İle İlgili Maddeleri
  • Ücretin Tanımı
  • Ücretin Ödeme Şekli
  • Ücretin Ödeme Sıklığı
  • Ücretin Gününde Ödenmemesi
  • Ücretin Saklı Kısmı
  • Ücret Hesap Pusulası
  • Fazla Çalışma Ücreti
  • Genel Tatil Ücreti
  • Hafta Tatili Ücreti
 • Gelir Vergisi Kanunu’nun Ücret İle İlgili Maddeleri
  • Ücretin Tanımı
  • Ücret Sayılan Ödemeler
  • Gerçek Ücret
  • Gelir Vergisinden İstisna Edilen Ücretler
  • Gelir Vergisinden İstisna Edilen Gider Karşılıkları
  • Gelir Vergisinden İstisna Edilen Tazminat Ve Yardımlar
  • Sakatlık İndirimi
  • Asgari Geçim İndirimi
 • Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sig. Kanunu’nun Ücret İle İlgili Maddeleri
  • Prime Esas Ücretler
  • Primden İstisna Ödemeler
 • İşsizlik Sigortası Kanunu’nun Ücret İle İlgili Maddeleri
  • Prime Esas Ücretler
 • Gelir Vergisi Kanunu Uygulamasında Yer Alan Oranlar Ve Parasal Büyüklükler
  • Gelir Vergisi Oranları
  • Sakatlık İndirimi Tutarları
 • Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sig. Uygulamasında Yer Alan Oranlar Ve Parasal Büyüklükler
  • Sigorta Primine Esas Olan  Kazançların Alt Ve Üst Sınırı
  • Sigorta Primine Esas Olmayan Kazanç Tutarları
  • Asgari Ücret
 • Bordro Hesaplamaları
  • Yıllık İzin Hesaplamaları 
  • Hafta Ve Genel Tatil Mesailerinde Ücret Hesabı 
  • Fazla Çalışma Ücret Hesabı 
  • Asgari Geçim İndirimi 
  • Kıdem Tazminatı Hesabı
  • İhbar Tazminatı Hesabı
 • Bildirimler
  • Aylık Prim Belgesinin Tanzimi Ve İlgili Kurumlara Verilmesi
  • E-Bildirge
  • İş-Kur Belgeleri Ve Bölge Çalışma Müdürlüğü Evrakları
  • İşten Çıkış İşlemleri
  • İşe İade Belgesi Düzenlenmesi

Katılım Bilgisi:
Detaylı bilgi ve kurum içi eğitim teklifi talebiniz için 0216 358 01 48 numaralı telefonumuzdan veya bilgi@arkheegitim.com mail adresimizden eğitim danışmanlarımız ile görüşebilirsiniz.